Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

1807. kamană a rabia böç'ti yaki, kamanā rabia & bakönaki,

mia inãmaki, aka.

1808. π öpã raç'ka wa, titçati iôiki:

1809. mia iami daci inanũ, öa kamã inãwỡ, aka.

1810. œ öpā iôiki: ỡ mia kamã ināmaki, õ bakönaki, aka.

1811. rato iôikĩ: mia duö dabö inãxõ, matxatô narabö inũ, na böç'tê ināxũ, nôpö öç'karabö inaxũ, kano dabö inãxũ, bati daçi mi ai inanunā, aka.

1812. a opā kamā inā paiaya.

1813. öarã, æ kamã tçuma, œ kaxairã, ☎ öpã öa iôiki: ☎ kamā inãi, öa wa.

1814. & kamă iauxi, & kaxayamaki.

1815.

ỡ opa max'kô öa iôiki: öa kamã inãwỡ! mia kamā baköpix'ta böxüïkanonā, öa wayamaki.

1816. öa raç'ka wa, a kaxaya, & öpã öa iôiki:

1817. & bak, kamā ināwa! nupö dabö mia inānūnā.

1818. öa wa, & hönöyamaki.

1819. öarā ỡ kaxayamaki, õ kamā manôirā.

cachorro eu mesmo um só tenho, o cachorro mesmo de meu filho é, eu te dou não, fez.

[blocks in formation]

1807.

1808.

meu pai fez assim, titçati disse:

1809.

1810.

-te ferramentas muitos dou, me o cachorro dá ! fez.

meu pai disse: eu te o cachorro dou não, de meu filho é, fez.

1811. aquelle disse: te machados dois dei, terçados estes dois tambem, este só (trez) dei, facas duas dei, arcos dois dei, saias muitas tu mulher dares para, fez.

1812. meu pai o cachorro dar querendo está.

1813. eu, eu o cachorro agarrei, eu chorei, meu pai me disse: eu o cachorro dou, me fez.

eu o cachorro defendi, eu chorei.

1814.

1815.

meu pai mais moço me disse: me o cachorro da ti de cachorro filhote trazer para vir para, me fez.

1816.

me assim fez, eu chorando estava, meu pai me disse: 1817. meu filho, o cachorro da! facas duas te dar para. 1818. me fez, eu larguei o cachorro.

1819. eu, eu chorei, de meu cachorro saudoso estava.

1820. œ kamarã maua mölçaparã, œ kama æ öpa max’kõ iva. 1821. kamā ka katciikama, õ öpã kamā könaxõ, kamā diç'pi wỡ

nöxa.

1822. kamanỡ diç'pi möx'töa, ö kiri vuaya, ỡ tçumayamaki.

1823. 1824.

öpa kamā bönayamaki.

œ Ramana maua ũnãnöparā, maua cinatapara.

1825. æ öpara raç’kayamaki, œ kamā ināinã, duörabö bixã, matxatô nadabö inũ naböç'tê bikatci, nôpö öç'karabö bikatci, diçi namöketê bikatci, piaraci bikatci, kanō öç'karabö bikatci, batiraci bikatci, ratê bikatci.

1826. ỡ kamanā, raç’kayamaki, õ öpa max’kô kamā birã. 1827. öarã ỡ kaxayamaki õ kamā manôirā.

1828. ỡ öparā kaxamayamaki, rabi ≈ öwarã kaxariayamaki. 1829. raç'ka waki, köyôtā, ☎ öpa öa nupö dabö inayamaki æ kaxamainunã.

1830. a kamānā öç'kaniki & öpa max’kõ biiôarā.

1831. ỡ kamanā mawa mötçaparã iuinakaraci atimiç’rã.

1832. œ oparã raç'kaniki, õ öpa max'kõ õ kama buyamaki, œ öpara raç'kaniki, rtki.

1820.

1821.

meu cachorro muito marupiara, meu cachorro meu pai mais moço levou.

o cachorro ir queria não, meu pai o cachorro chamou, o cachorro corda com amarrou.

1822. o cachorro a corda cortou, para meu lado veio, eu agarrei-o. 1823. meu pai o cachorro procurou (veio buscar). 1824. meu cachorro muito intelligente, muito valente era. 1825. meu pai assim fez, meu cachorro quando deu, machados dois recebeu, terçados estes dois, tambem este um receber para, facas duas receber para, redes cinco receber para, frechas muitas receber para, arcos dois receber para, saias muitas receber para, isto só receber para. meu cachorro, assim fez, meu pai mais moço o cachorro recebeu.

1826.

1827. eu, eu chorei, de meu cachorro com saudades.

1828. meu pai chorou não, porem minha mãi chorou tambem. 1829. assim faz, acabou, meu pai facas duas me deu, eu chorar

não para.

1830. meu cachorro, assim fez, meu pai mais moço receber veio. 1831. meu cachorro muito marupiara caças muitas pega. 1832. meu pai assim fez, meu pai mais moço meu cachorro levou, meu pai assim fez, até aqui.

[merged small][ocr errors]

1833.
1834.

i nabō, aibô yomötçôkāikāinaya, œ nabō: ãibô dötönũ, ika. iriki yômötçôrawãyã, ã nabô dötöi kaxō.

1835. hunibô êbô hiwö tā rikixũ, hunibô iuiabô:

1836. iriki, ö mia dötöai, ikebō.

1837. iriki iôiki: mã rawakatçi öa dötöiôa?

1838. rabia mi yomötçôrawāyanā.

1839. irikī iôiki: rabia œ möxô mörã namaxīnai mã öa dötöiönūnā.

1840. ö namaira, ö öç'kaxinaki.

1841. ữ uxa, dakak, binaraci œ iura ki öa pia, œ böç trāki, ratô ayamaki.

1842. a nabô iôiki: ratxawama, turi katāwỡ, mia dötönună. 1843. iriki datöama, hunibô iuikī:

1844.

mã öa dötöi kairã, rabia miari, mi mawa, tçôa mia maiwatima, xöta mia pikī, himā mia piki, mia köyôa, mi txapôtxai pici .mayai dakanũbarié, aka.

1845. ranūkai iriki iôkī: ranūkāi öa dötökawa, e datöamabi,

ratô a.

1846. iriki bai tanai, paböpôkua, ixiixiiki, unāxubira ixiixiiki,

tanai, kaya.

bai

1833. minhas gentes, uma mulher furtava todos os dias, minhas gentes a mulher matamos, fizeram.

1834. iriki furtava muito, minhas gente matar foram.

1835.

1836.

1837.

1838.
1839.

os varões, da mulher casa em entraram, os varões disseram : iriki, eu te mato, fizeram

iriki disse: vós que por me matar viestes?

[blocks in formation]

iriki disse: mesmo eu escuro dentro sonhei a noite inteira vós me matar virdes para.

1840. eu sonhei, eu assim hontem fiz.

1841.

eu dormia, deitada estava, maribondos muitos meu corpo com me mordiam, eu acordei, áquelles fez. 1842. minhas gentes disseram fala não! para ali vai! te matar

mos para.

:

1843. iriki amedrontou-se não, aos varões disse:

1844. -vós me matar ides, mesmo tu tambem, tu morreste, alguem te enterra não, urubú te come, formiga preta te come,

te acabou, tu podre muito, o fedor tresanda, deitado ficarás para o verão, fez.

1845. agora iriki disse: : agora me matai! eu medo tenho não, áquelles fez.

1846. iriki o caminho arremeda, os ouvidos tapou, soluçou, soluçou, de vegar soluçou, soluçou, o caminho arremeda, indo está.

1847. hunibô iriki tçakakūbainabō.

1848. iriki biç'ikama, bai tanai, paböpukua, ixiixiikūkainaya.

1849. hunibô iriki tçakatçaka, akabô.

1850. pia txamax'a, rawỡ iura ki piaraci nikỡ.

1851. iriki tçaua, paböpôkua, ixiixiikaya.

1852. hunibo iriki tçakatçaka, akabô, mawayamaki.

1853.

iriki mawarakako.

1854. hunibô iriki dötöa, çaiçaiyamabôki.

1855. huni botçã iuiniki: irikirā mawa, dakakiki, rabô xināxõ, pia xui tônönüu, yamaki.

1856. ữ naburã raç’kayamaki iriki datöira.

1857.

1858.

xuma wakinã ã kukā akidakaimaki xuma wakinā.

Rukara, Quã pôirã, maua ũnānöparã, ratô akidakayamaki xuma wakinā.

1859. xumarã maua paöpara œ kuka axu, maua baka bidakayamaki, xuma axunã.

1860. œ kukā xuma wakinã xônô biti bixô, niç'ti bôröxõ, táu bôröxo, içã bôröxo, xöbo bôröxo, höpö bôröxō, ratê

1847.

os varões iriki frechando foram por todo o caminho. 1848. iriki gritou não, o caminho arremeda, os ouvidos tapou, soluçando, soluçando foi por todo o caminho.

1849.

1850.

os varões iriki frecharam, frecharam, fizeram.
as frechas eriçaram-se, seu corpo com frechas muitas
ficaram em pé.

1851. iriki assentou-se, os ouvidos tapou, soluçando, soluçando

está.

1852. os varões ìriki frecharam, frecharam, fizeram, morreu. 1853. iriki morreu, deitada ficou.

1854. os varões iriki mataram, gritando, gritando estavam. 1855.

homem outro disse: iriki morreu, deitada está, aquella deixa de frechas buracos aguente! fez. 1856. minhas gentes assim fizeram, iriki quando mataram.

1857. xumá quando fazem, meu tio fazia, xumá quando fazem. 1858. meu tio, de minha mãi irmão, muito intelligente, aquelle fazia, xumá quando fazem (so elle sabia fazer xumá). 1859. xumá muito venenoso (forte) meu tio bebia, muito peixe pescava, xumá bebia.

1860.

meu tio, xumá quando fazia de samaúma couro tirava, paxiubinha despalmitava, paxiuba despalmitava, patauá despalmitava, uricury despalmitava, yarina despalmitava, só.

I

1861. buröki, köyôtã, höpö xãkô bixõ, içã xāku böna bixõ, xöbõ xāku böna bixõ, táu xãkô böna bixõ, niç'tê xãkô böna

bixo, ratê bixō.

1862. xakôtiwa bixò, ratê bixo, dacibi vôciki, köyôtā, txakāki,

köyôtã.

1863. raç'ka waxõ, kõti ki nanöxõ, ũpax wỡ hönöwaxõ.
1864. raç'ka waxo, ti yanô pitxã, baya, bai, kukatçaikaya,
kukatçaiki, köyôaya, kæti bôtöxõ, mãi tçãuxo, böpôa,
matciaya.

1865. matcia, katxa wỡ böaxõ, nuxua, diçi wỡ böpôkua,
dakako.

1866. rakimamari paö ra ki vui, niçõi, bôtôkawa, niçõi,

çabiçabiki.

1867. ranūkãi hiwö möra nô tax'nikãini, bai tanai, nawakūkāini,

kaya.

1868. unô bai nanakixo iôxini ma hi çeköxūna, iôxini hi çekö inā bibaini, nawakūkāini.

1869. xunô öuapa w

nawai, nike.

manāudi ina, unô xunô töx pa nô nia,

1861. despalmita, acabava, de jarina gomos tirava, de patauá gomos novos trava, de uricury gomos novos tirava, de paxiuba gomos novos tirava, de paxiubinha gomos novos tirava, so isto tirava.

1862. -((

-xakotiwa) tirava, só 'sto tirava, todos misturava, acabava, machucava com um pau, acabava. 1863. assim fazia panela com despejava, agua com aguava. 1864. assim fazia, fogo em botava, cosinhando-se está, cosinhouse, fervendo está, fervia, acabando está, a panela tirava do fogo, chão com assentava-a, cobria, esfriando está.

1865. esfriou, prato com tirava, bebia, rede com cobria-se. dei

1866.

tava-se.

no mesmo instante a bebedeira elle com vinha, tonteava, descia, tonteava, rodava, rodava.

1867. agora de casa dentro sahia, o caminho arremedava, dançava por todo o caminho, ia.

1868. ali do caminho no meio, almas ja pau cortaram para elle, as almas de pau pedaço davam, recebia, ia, dançando ia por todo o caminho.

1869.

sumauma grande com em cima subia, ali da sumauma galho em punha-se em pé, dançava, em pé estava.

« VorigeDoorgaan »