Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

X

BICHOS QUE SE ENCANTARAM: T: 2315/2368, coati-purú encarnado; B: 2369/2491, idem; B: 2492/2559, idem; B: 2560/2581, sapo; T: 2582/2602, idem; B: 2603/2648, jia; T: 2649/2708, veado.

2315. hunibô ionômake, rato pitiră mai maböx' waxu amiç'bôrã. 2316. ratô bönöbôrã mái trái bị bôimabô, ẽbébộ traima mai bixã, maböx waxũ, akaibõ.

2317. aibô bötçã ūpax bi kaxū.

2318. rôxi kapa bötixu, āibô itxa: roxi kapã, roxi pix'ta, tôri katāwỡ, öa ūpax bixūīmãi.

2319. raç'ka wabirani, vuaya.

2320. maböx wai, nike, huni börônã răudua vuaya.

2321. aibô bötçã bötixu: tua bökanái.

2322. tçôa vuimakai? nöri vuwö.

2323. i tāxõ, diçi ki tçãuabô.

2324.

2315.

2316.

2317.

2318.

-mi rania vuai?

os varões legume tinham não, sua comida de terra mingau fizeram, bebem.

seus maridos terra longe tirar foram, as mulheres longe-não terra tiraram, mingau fizerain, estavam bebendo. mulher outra agua tirar foi.

ao encarnado coati-purú avistou, a mulher xingou-o: encarnado coati-purú, encarnadinho, para la vai-te! mim agua tiras para não.

2319. assim fez, sahiu, vindo está.

2320. mingau fazia, de pé estava, varão rapaz bonito vindo está. 2321. mulher outra avistou-o la vem, disse.

2322. quem vem por ventura? para ca vem ! 2323. buscar foram, rede com assentaram-no. 2364. tu donde vens?

2325.

-mi rabia ūpax bi kaxũ, mi öa itxabiranaki.

2326. -i mia itxamaki.

2327. & upax biaya, roxi kapa & bötia, kuxikainaya, œ itxaki: 2328. rôxi pix'ta, töri katāwỡ, öa upax bixõimaīnā, œ waki. 2329. -rabia mi öa itxaki.

2330. ỡ rabia rôxi kapabi, œ damikirani, vuaki.

2331. —nukũ bönöburã mawa txai kui mai bi bônibôki. 2332. nu rawa pitima, nũ iôinakai, nu mai maböx böç'ti akai. 2333. nuku iônôrã ma döbôniki, xöki xaka böç’ti, mani xaka böç'ti, tama xaka böç'tiki, nũ rawa pitêmaki.

2334. —œ matô iônô damiwaxūnai.

2335. ratxayamaxākawỡ, rabayamaxākawỡ.

2336. öa mani roxi xaka, tama xaka, xöki xaka öa inakawỡ.

2337. inabô, ratô iônôa: böpôkua, manikawỡ.

2338. ỡ xūaxũ, matô könanũ, õiya, rabayamaxākawỡ, iunu inũ ka

kikirā.

2339. böpôkua, maniabõ, xũaxũ, ratô könaki:

2325. -tu mesma agua tirar foste, tu me xingaste, vieste. 2326. -eu te xinguei não.

2327.

eu agua tirando estava, encarnado coati-purú eu vi, correndo ia, eu xinguei-o :

2328. encarnadinho, para la vai! mim agua tiras para não, eu fiz. -mesma tu me xingaste.

2329.

2330.

2331. 2332.

2333.

2334.

2335.

2336.

eu mesmo encarnado coati-purú sou, eu me encantei, sahi,

vim.

-nossos maridos muito longe muito terra tirar foram. nós cousa alguma comer podemos não, nos estamos soffrendo privações, nós de terra mingau só bebendo estamos. nossos legumes ja acabaram, o milho casca só, a banana casca só, o mudubim casca só é; nos cousa alguma comer podemos não.

-eu vós legume encantarei para.

falai não! admirai-vos não!

me de banana madura casca, de mudubim casca, de milho

casca me dai!

2337. deram, áquellas mandou : cobri-vos com as redes! dei

tai-vos!

2338. eu assoprei, vos chamo, vendo estaes, admirai vos não! sinão os legumes embora irão.

2339. cobriram-se, deitaram-se, o coati-purú soprou, aquellas chamou :

2340. ranō üirikawa.

2341. rabayamakawa, iônō köyôkikirā.

2342. mani hôxi ãibaibô piki, ianiwatā, mai maböx vôkaxũ, ratõ

mai putaxũ, piébō.

2343. roxi kapa: ma ở inū kai, mĩ nabô ratô iôiyamaxấu, öa dötökanară.

2344. roxi kapa damiwaimaki, ratô iôiyamaxãwỡ.

2345. raç'ka wabãini, inũ kakỡ.

2346. aibô bötça ri ki inaxũ, rawỡ nabô köna.

2347. çaikai: böbôrikawỡ, iônô ma damiakirã.

2348. burinakawỡ, iônu ma damiakirā.

2349. mai daci putabirani, koxiêbõ, bai ki tax'nixû, õîyabôrã, mawa mani rôxi txakaya, rarixubi mani roxi tçökaxū, piébō.

2350. mawa buniwāki.

2351. mani hoxi pi paia, diç’kikãi mani hoxi dömiç'tukui. 2352. mani roxī pi paia, dömiç'tukurawãi.

[blocks in formation]

2341. admirai vos não! sinão os legumes se acabam.

2342.

banana madura as mulheres comem, encheram a barriga, de terra o mingau derramaram, sua terra botaram fóra,

comeram.

2343. encarnado coati-purú disse: já eu embora vou, tuas gentes áquellas dize não! sinão me matar podem.

2344. coati-purú encarnado os legumes encantou, áquelles dizei não!

2345. assim fez, sahiu, embora foi-se.

2346. mulher outra pau com trepou, suas gentes chamou.

2347. está gritando: vinde de pressa! os legumes já se encan

2348.

taram.

-vamos de pressa! os legumes já se encantaram (responderam).

2349. terras muitas botaram fora, sahiram, correm, roçado com sahiram, vendo estão, muito bananas maduras abundando estão, de la mesmo bananas maduras quebraram, comendo estão.

2350. muito famintões estavam.

2351. banana madura comer queriam, escorregava, bananas maduras pelos narizes introduziam-se.

2352. banana madura comer queriam, pelos narizes introduziam-se grandemente (de instante em instante).

2353. raç'ka wabira, hawa hiwö tã bôriabômaki, ãibô ratô könaki: raria mani hoxi piamakawa, nönua aki bökawỡ. 2354. hikixū, piébõ, ãibô ralô iukaki: tçoã iônô damiwaimamõ? 2355. -hamöbi damimaki.

2356. möxô kiri āibô ūpax bi kaxũ.

2357. pöçaya, rawa bönö tibābāini, kaxū, ūṭā, bôrônā rāudua bö rãtxaya, ratô alixũ, iwca.

2358. rawa bönö iuka: mi, miã iônô damiwaimamã?

[blocks in formation]

2360. möxô kiri pia wanūbukawỡ.

2361. pia waki, köyôtā: möxô kiri piayanūkawỡ, nũ raribi oxa

nună.

2362. köyô bôabô, rawa bönö böç'ti baxikôa, kaxũ.

2363. roxi kapa möxö mörā damia, kaxikirā, rawỡ bönö rawỡ atê txutaya, kaxikira, raw hina öx'töbăini, ka. 2364. möxô kiri böabô, ãibô ratô iôikī:

2365.

a bönöra raç'ka dakiái, txutaya, rawa hina öç'tökökaini, mawaxinaki.

2353. assim fizeram, sahiram, suas casas em vieram ainda não, a mulher aquelles chamou: de la bananas maduras comei não daqui fazer (comer) vinde !

2354.

2355.

entraram, comeram, á mulher áquella perguntaram : quem legumes encantar fez por acaso?

-sosinho se encantaram.

2356. de manhã a mulher agua buscar foi.

2357. demorando está, seu marido atraz sahiu, foi, viu, rapaz bonito com conversando estava, aquelles pegou, trouxe. seu marido perguntou: tu, tu os legumes encantaste por acaso?

2358.

2359. -eu encantei (respondeu o coati-purú).

2360.

amanhã frechas nós façamos !

2361. frecha fazem, acabaram amanhã caçar

mesmo, (na mata) dormirmos para.

2362. todos foram, seu marido só ficou, foram.

vamos! nós ali

2363. encarnado coati-purú escuro dentro encantou-se, morcegc virou, veio, seu marido sua (do coati-purú) namorada

fornicando estava, virou morcego, veio, seu membro cortou, sahiu, foi-se.

2364. de manhã vieram, a mulher áquelles disse:

2365.

meu marido que não-sei tinha, fornicando estava, seu membro cortou-se (a si proprio), morreu hontem.

[blocks in formation]

2367. roxi kapa dötöi bökawỡ, œ bönö öa dötöxinakirā.

2368. dötöyamanakawa, dötöyamanākawỡ, rabiatu nuku iônu damiwaxumakirā.

2369. huni kuibô rato iunô köyôni, iunuma, bimima, pitiyama kuika.

2370. pitiyama, bimiyama, buröyama, pitiyama kuikõ. 2371. huni kuibô bôni.

[blocks in formation]

2373. mai pi, mai tôbãxõ, pi, hiwöabô, mai tubă, mai maböx, mai mici pi, hiwöabô.

2374. huni kubo iôinakai, ranôbia mái pi, tikix tã, huni kuibô: nātaköa piti binõ, ika, iôba, maniyabõ.

2375. ranūkãi iôbaxīna: nãtaköa piti mai binō, ika, bôébō. hunibô dacibi kai, ãibaibô dikabi kai.

2376.

2377. bakö mix'tibô dikabi kai, dacibi bôi, köyôaibõ, dacibi, köyô, bôimabõ.

2378. piti mai binō, ika.

2366. 2367.

-tu, tu meu marido me mataste (disse ao coati-purú).

encarnado coati-purú matar vinde ! meu marido me matou hontem, (disse a mulher).

2368. matemos não! matemos não! elle mesmo nós legumes

encantou para.

2369. caxinauás seus legumes acabaram-se, legumes sem, fructas sem, comida sem-muito (nada) estavam.

2370. comida sem, fructas sem, palmitos sem, comida sem-muito (nada) estavam.

2371.

os caxinauás famintos estão.

2372. famintos estão, terra só comem, moram (vivem).

2373. terra comem, terra torram comem, vivem; terra torrada, de terra mingau, de terra pamonha comem, vivem. os caxinauás padecem, dali mesmo terra comem, aborreceram-se; os caxinauás de longe comida tiramos, fizeram, combinaram, deitaram-se.

2374.

2375.

agora, combinaram de vespera de longe comer para terra tiramos, fizeram, foram.

2376. os varões todos foram, as mulheres tambem foram. 2377. os meninos pequeninos tambem foram, todos foram, acabaram, todos, todos foram ja.

2378. comer para terra tiramos, fizeram.

« VorigeDoorgaan »