Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

2379.

2380.

txai kui bôi, uxakūbāinimabō, uxakūbăini, txai koi bôimabô. txaikoiköa mawa mai pöpa.

2381. mapô pöpa bötixò, hunibô tötönōbō, aibébō ratō kakā ki mapô matawanōbō, bakö mix'tibô kôki mix’ti ki mai matawanōbō.

2382. matawaki, köyôtä, pöôbirani, uxabiranaibō.

2383. ratō hiwöra, hiwö xakatxé, aibô öç'karabö, bakö pix'ta öç'karabö hiwö ui, hiwöabô.

2384. aibô ramöç'tê: upax binu, ika, rawỡ xômô ya kaya. 2385. upax bitê köxa roxi kapa kuxikawa.

2386. xöbō röxö tukũa, hi wỡ tçamia, kôx' piikaya. 2387. ĕbō itxaki:

2388. ruxi kapā, xöpô pix'ta, öa kux'piakawayamawö. 2389. huni kuixũ, öa manawawö, mici wanù, manawö. 2390. mi kapa xöpô pix'ta, öa kôx'piakaw@yamawö. 2391. & möç'tê, a nabô öa baxibăini, & möç'tê hiwöa. 2392. a iônôyamaka, bôni, iuinakaki.

2379. longe muito foram, dormindo iam por todo o caminho, dor. mindo foram por todo o caminho, longe muito foram.

2380. de longe muito a terra boa muito é.

2381. barro bom muito avistram, os varões fizeram serapilheiras, as mulheres suas cestas com de barro encheram, os meninos pequeninos cestas pequenas com de terra encheram.

2382. enchem, acabaram, pozeram ás costas, sahiram, dormindo pelo caminho vieram.

2383.

2384.

sua casa, a casa vasia, mulheres duas, meninos pequeninos dois, a casa olham, (guardam), moram.

uma mulher sosinha: agua tiro, fez, seu pote com indo está.

2385. agua tirar para na margem, o encarnado coati-purú correu. de uricuri uma semente poz na boca, pau com agarrou-se, «<kox pi» fazendo está (bufou).

2386.

2387.

2388.

a mulher xingou-o:

encarnado coati-puru, catinguentinho, me bufa muito não!

2389. caxinauá vira! me esperar faze! (me acompanha !) pamo

nho faço, espera !

2390. tu coati-purú catinguentinho, me bufa muito não!

2391. eu sosinha, minhas gentes me deixaram, sahiram, eu sosinha

2392.

moro.

eu legumes tenho não, estou faminta, padecendo estou.

2393. mai böç'ti tubãxo, maböx' waxo, aki, a iuinakai, hiwöa. 2394. a nabô txaiköa piti mai bi bônibô, & möç'ti hiwöa, œ iôi

nakai.

2395. kapa txakabo, öa kôx'piakawayamawö.

2396. raç'ka wa, kapa hi wa tçauka.

2397.

ãibô rawỡ xumo wa upax matawa, matawaxõ, iabirani, rawỡ hiwö tã hikixõ, ūpax tçãutã, rawỡ nabô ioiki: 2398. upax biti köxarā kapa öa kux'piaka, a itxabirani, vuai, ratô a.

2399. nika, maniabô, aibô mai maböx waki.

2400. maböx waxo, kapô tibi ki matawaxo, tçãuwa, matci, tçaukỡ,.

2401. kapară damikirani, mawa börônã rawa dua pix'ta hi tçumatê tçuma, maitê maya, xinô xöta töôa, manö pôx'tiya, manö vôxöya, mawa rawõdua pix'ta vôi.

2402. aibô bôtia, kaparā: nöri vuwö öa akawe, ika, vuaya.

2403. aibô: mi tçuamækãi, nöri vuö.

2404. nöri vôxõ, mi köna öa iuiwö, aka.

2393. terra só torrei, mingau fiz, bebo, eu padeço, moro. 2394. minhas gentes de longe comer para terra tirar foram, eu sosinha moro, eu padecendo estou.

2395. coati-purú ruim, me bufa muito não!

2396. 2397.

assim fez, o coati-purú pau com assentou-se.

a mulher, seu pote com de agua enche, encheu, poz ao hombro, sahiu, sua casa em entrou, o pote d'agua assentou, a suas gentes disse:

2398. agua tirar para na margem coati-purú me bufou, eu xinguei-o, sahi, vim, áquelles fez.

2399. escutaram, deitaram-se, a mulher de terra mingau faz. 2400. mingau fez, pratos fundos todos com encheu, assentou-os, esfriam, assentados estavam.

2401.

2402.

bonitinho, pau

o coati-purú encantou-se, sahiu, muito rapaz
pegar para (bordão) pegou, chapeu encabeçou, de
macaco-prego dentes pendurou ao pescoço, contas nos
braços tinha, contas nas pernas tinha, muito bonitinho
veio.

a mulher avistou, o coati-purú: para ca vem! me fazei !
fez, vindo está.

2403. a mulher: tu quem por ventura es? para cá vem! 2404. para ca vem! teu nome me dize! fez.

2405. ebō raç'ka wa, kaparã rôxõ, ẽbõ iukaki: mi tçôamõ? aka. 2406. ỡ kapaki, rabia mī ūpax bi kaya, ỡ mia kôx'piaka, mi öa itxabirani, vuaki, aka.

2407.

aibô: e mia itxamaki.

2408. & upax bi kaya, kapā öa kux'piaka, & itxabirani, vuaki, aka. 2409. rabia a kapaki, aka.

2410. ebô: mi kapamaki, mi txaniwāikai, aka.

2411. - -ixanimaki, õ kapaki.

2412. mi öa itxa, ỡ damikirani, vuai, aka.

2413. raç'ka wa, ẽbô nikaxõ, nīkaki, köyôtā, ãibô mai maböx' kapô bötça inã.

2414. kapă mai maböx' akama, ẽbô iukaki: rawa mi öa inãi? aka. 2415. rauamaki, mai mabix & mia inãi, aka.

2416. mai maböx'rã ã aiç'maki, aka.

2417. raç'ka waxũ, ẽbô iukanikiaki: matō pitiră mai böç'ti mã pimiç'mãe? aka.

2418.

mai böç'ti pi, œ iôinakai, aka. 2419. & pitira ma natêama & pitê köyônika.

2405. a mulher assim fez, o coati-purú veio, a mulher perguntou: tu quem por ventura és ? fez.

2406.

-eu coati-purú sou, mesmo tu agua tirar foste, eu te bufei, tu me xingaste, sahiste, vieste, fez.

2407. a mulher eu te xinguei não.

2408.

2409.

2410.

2411.

:

eu agua tirar ia, o coati-purú me bufou, eu xinguei, sahi, vim, fez.

-mesmo eu o coati-purú sou, fez.

:

a mulher tu coati-purú não és, tu mentindo muito estás, fez.

minto não, eu o coati-purú sou.

2412. tu me xingaste, eu me encantei, sahi, vim, fez.

2413.

2414.

2415.

2416.

2417.

2418.

assim fez, a mulher escutou, ouve, acabou, a mulher de terra de mingau prato outro deu-lhe.

o coati-purú de terra mingau bebeu não, á mulher perguntou que tu me dás? fez.

-nada não, de terra mingau eu te dou, fez.

de terra mingau eu bebo não, fez.

assim fez, á mulher perguntou: vossa comida terra só vós comeis por ventura? fez.

terra só como, eu padeço, fez.

2419. minha comida, já este tempo não (ha tempo) minha comida

se acabou.

2420. rawa pitima, iôinakakỡ.

2421. mai böç'ti a nabô bötã ã pi, hiwöa.

2422. a nabô piti mai bi bônibô, & möç'tê hiwöa, e nabô hiwö

ũi, œ hiuöa.

2423. raç'ka wa, kaparã ra wa dabanãiki, kapā āibô iuka:

2424.

mani xaka bi tāwỡ, tama xaka bi tãwỡ, atça xaka bi tãwỡ
xöki röx'kô bi tāwa, kari xaka bi tawa, barā raka bi
tãwỡ, pôa xaka bi tāwỡ.

2425. raç'ka wa, ãibõ iôiki:

2426. —iênô xakara yamaki, ma natamatxapôi, köyoniki cônô xakarā, aka.

2427. raç'ka wa, kaparã: rabia bönaki, xaka txapô bi tãwỡ ũinōnā,

aka.

2428. raç'ka wa, aibô kaxo, maç'pôa nua iônô xaka txapô bötixo, böxō, ûima.

2429. iônôraci xaka txapô voçixo, aibô: hamakiri böçôwö! aka. 2430. aibô: mi rawa katciiké? aka.

2431. -rabia mia iônô damiwaxōnō, aka.

2432. aibộ h ika.

2420. eu cousa alguma como não, padecendo estou.

2421. terra só minhas gente com eu como, moro.

2422. minhas gentes comer para terra tirar foram, eu sosinha moro, de minhas gentes a casa olho (guardo), eu moro. 2423. assim fez, o coati-purú ella com penalisou-se, o coati-purú á mulher perguntou :

2424.

de banana cascas tirar vai! de mudubim cascas tirar vai! de macaxeira cascas tirar vai! de milho sabugos tirar vai! de batata cascas tirar vai! de mamão cascas tirar vai de cará cascas tirar vai!

2425.

assim fcz, a mulher disse:

2426.

de legumes cascas ha não, já este tempo não apodrecefez. ram, acabaram-se, de legumes as cascas, 2427. assim fez, o coati-purú: estas mesmo procura ! cascas podres

tirar vai ver para, fez.

2428. assim fez, a mulher foi, monturo em de legumes cascas

podres avistou, trouxe, mostrou.

2429. de legumes todos as cascas podres misturou, á mulher para o lado volta a cara! fez.

2430. a mulher tu que queres ? fez.

--mesmo ti legumes encanto para, fez.

2431.

2432.

a mulher

sim! fez.

28

2433. ãibô mökỡ wỡ böpôkua, hamakiri böçôa, dakakõ. 2434. kapară iônô xakaraci nix'pôatã, mömax’katā, xūaka, iônô daci daminikiaki.

2435.

2436.

na xöki dami, atça dami, na mani dami, na tama dami, na kari dami, na pôa dami, na iôbi dami, na iôçô dami, na barã dami, na xapô dami, na maxö dami.

mawa iônô daci damiwaki, köyôtã, mawa bai txai, mawa iônô daci txakawatā.

2437. ranikai hiwö xakatxai möră xõaka.

2438. hiwö mörã xöki tçaui, tama tçaui, mani roxi dônôi, mawa iônô txakaya.

2439. txakawatā, ranūkãi kapară raç'ka watā:

2440. aibo, ranu böpöxöwö! aka.

2441. aibô hæ ika, böpöxötä, üia, mawa iônô txakái üinikiaki. 2442. iônô txakai, ūiya, mawa bönimakawỡ.

2443. mani rôxi bixõ, pi, ranô köxa dabanã rawỡ döki yanô mani roxi döninukui.

2444. raç'katā, ranūkāi mani roxi pi, pönikiaki.

2433.

a mulher mão com tapou-se, para o lado voltou a cara, deitou-se.

2434. o coati-purú de legumes as cascas todas esfarelou, a mão encheu, assoprou, os legumes todos encantaram-se. 2435. este milho encantou-se, macaxeira encantou-se, esta banana encantou-se, este mudubim encantou-se, esta batata encantou-se, este cará encantou-se, este inhame encantou-se, este feijão encantou-se, este mamão encantou-se, este algodão encantou-se, este urucú encantou-se. 2436. muito legumes muitos coati-purú encanta, acabou, muito roçados compridos, muito legumes muitos abundar fez.

2437. agora casa vasia dentro assoprou.

2438. casa dentro o milho assentou-se, o mudubim assentou-se, a banana madura pendurou-se, muito legumes abundando

estão.

2439. abundar fez, agora o coati-purú assim fez :

2440. mulher, agora abre os olhos! fez.

2441.

a mulher sim! fez, os olhos abriu, olhou, muito legumes abundam, viu.

2442. legumes abundam, vendo está, muito se alegrou. 2443. banana madura tirou, comeu, ali bocca pensava fosse seu nariz em a banana madura no nariz introduziu-se.

2444. assim fez, agora banana madura comeu, bem ficou.

« VorigeDoorgaan »