Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

2639. bötia, ra wỡ bönimakãi, kuxikãi, mötçõ tāni, vôxũ.

2640. rawa hiwö mörã hikixõ, rawỡ tçautê ki tçāutā, piti ināki, maböx’inākĩ, atça vua inākĩ, mani vua inākĩ, mani ruxi,

tama tçôi ināki, xöki tubā ināki, xöki miçi ināki, ratê

inãtã.

2641. inaki, köyôa, manā rawã ãi bötă uitçauke, höôrã maböx aki, köyôa.

2642.

2643. 2644.

piti daci rawa āinā rawỡ kakā ki nanöki, köyôa, rawỡ kakā matawa, ranūkãi rawỡ bönö bö inũ kái.

mana iukabăini, manā iukaki, manã: mi tçôamœ? aka.

mana höôki, æ hiuök, ãi bö, pinô u öa payabô, a damikirani, vôxo, e mia bötia, a mi ki ba iôanái, aka.

2645. raç'ka wa mana rawỡ ãi bötā nikakõ.

2646. höôrã raç’kakāini, inũ kanikiaki höôrā.

2647. manarã, höô kaya, ana ranô hiwöama, ranūkāi txaikoī rawỡ nabô ki nukua, ratô bö hiwönikiaki.

2648. manară manā höô payakinã raç'ka wanikiaki: mana miyoirā ratixo e nikai, rtxk.

2639. avistou, elle com alegrou-se, foi, correu, foi, pegar-lhe a mão foi, vieram.

2640.

sua casa em entraram, seu banco com assentou-os, comida deu, mingau deu, macaxeira cosida deu, banana cosida deu, banana madura, mudubim torrado deu, milho torrado deu, de milho pamonha deu, só isto deu. 2641. deu, acabou, manã sua mulher com olha, assentados estão, as jias mingau beberam, acabaram.

2642. comidas muitas sua mulher (da jia) sua cesta com despeja, acabou, sua cesta encheu, agora seu marido com embora vai.

2643. mana perguntou, sahiu, manã perguntou, manã: tu quem és por ventura? fez.

2644.

-eu do morro a jia sou, eu morava, minha mulher com, palhas seccas com me abanaram, eu me encantei, sahi, vim, eu te avistei, eu tu com passear vim, voltei, fez. assim fez, manã sua mulher com ouviu.

2645.

2646.

a jia assim fez, foi, embora foi a jia.

2647. manā, a jia indo está, outra vez ali morou não, agora longe muito suas gentes com encontrou, aquellas com morou. 2648. manã de morro jia quando abanou, assim fez de manã a historia até aqui eu ouvi: até aqui.

:

2649. a nabô bônitêã rawa pitima, kõta datôxō, piki, kūtê piki, xöbō piki, ra böç'tê piébō.

2650. huni bötça xöbõ bi tãxõ, xöbõ dapi nia, xöbõ pi, nikỡ.

2651. huni txaxõ bötia, huni tökôika, nikõ.

2652. txaxo huni iuka: mi rawa wai ranô nia? aka.

2653. öarã ã bônitêã rawa pitima, bôniki, ☎ xöbõ biôaki, aka, txaxô iôiki.

2654. huni txaxô iuia, txaxo huni iukaki:

2655. miară mi baiyumamãe? aka.

2656. öară a raç'ka waxō, bai watimaki, aka.

2657. txaxo huni iôia: huni, öanã ã mia bai waxũikai, aka. 2658. txaxo huni iôia, huni nikabái, raw xöbo pöôbirani, vuaya. 2659. huni rawỡ hiwö tã rikixũ, huni rawỡ nabô iôia: ≈ nabõ, nukurā nũ bônitêã ana bônitimaki, ratô a.

2660. raw nabô iukaki: raç'kái nũ ana bônitimamãe, akabô. 2661. huni iôiki: rabia ã xöbõ bi ka, xöbõ dapi nixõ, xöbõ bötça

bi ka.

2649. minhas gentes de fome tempo cousa alguma comer podiam não, jacy bateram (para descascar), comem, côco comem, uricury comem, isto só comiam.

2650. varão outro uricury tirar foi, do uricuryseiro proximo ficou em pé, uricury comia, em pé estava.

2651. 2652. 2653.

ao varão o veado avistou, o varão espantou-se, ficou em pé. o veado ao varão perguntou: tu que fazes ahi em pé? fez. -eu, eu de fome tempo cousa alguma comer posso não, faminto estou, eu uricury tirar vim, fiz, ao veado disse. 2654. o varão ao veado disse, o veado ao varão perguntou: 2655. tu, tu roçado sem és por ventura? fez.

2656. —eu, eu, assim fiz, roçado fazer posso (sei) não, fez. 2657. o veado ao varão disse: varão, eu ti roçado fazer para vou,

2658.

fez.

o veado ao varão disse, o varão escutou demoradamente, seus uricurys poz ás costas, sahiu, vindo está. 2659. o varão sua casa em entrou, o varão a suas gentes disse: minhas gentes, nós, nós de fome tempo outra vez fome teremos não, áquelles fez.

2660.

2661.

suas gentes perguntaram : por que nós outra vez fome teremos não por ventura? fizeram.

:

o varão disse mesmo eu uricury tirar fui, do uricuryseiro perto fiquei em pé, uricury outro tirar fui.

2662. 2663.

π pi, nikỡ, txaxō ö kiri vuaya, a tökôika, nika.
traxô: mĩ raua wai ranô nia? va ua.

2664. rabia ở txaxô iôia: bônitêã raua pitima, ionômak, buniki, a xöbo biiuaki pikatcirā, aka.

2665. txaxõ öa iôiki: rabiatõ öa bai wamai kaikiki nũ ana buniamainună, ratô a.

2666. ranukai txaxô ratô iôiki bai wakatci.

2667. txaxō möç'töbô, bô roxi pix'ta, putia pix'ta hi möç'tatê tçuma, vuaya.

2668. a nabo bötixo: tua möç'töbô pix'ta vuai, aka.

2669. aibô bötça iôiki: tçua vuimõkāi? aka.

2670. möç'töbô pix'ta hiwö dapi nitã: nöri vuö öa wakawœ! ratô a. 2671. huni bötça kömaki: nöri vuö, möç'töbô pix'tã.

2672. huni diçi töwöxũ, möx'töbô diçi namaki tçāuxũ, pilê

inākatci.

2673. huni iuia: möç'töbō, mi rawakatci ö ki baiixumã? 2674. öarã, œbi bônitêã rawa pitima, xöbõ böç'tê œ piai, aka.

2662. eu comia, estava em pé, o veado meu lado para vindo está, eu me espantei, fiquei de pé.

2663.

2664.

2665.

2666. 2667.

o veado tu que fazes ahi em pé? me fez.

mesmo eu ao veado disse: de fome tempo cousa alguma comer posso não, legumes ha não, faminto estou, eu uricury tirar vim comer para, fiz.

o veado me disse, elle mesmo me roçado fazer fazer vai, nós outra vez fome termos não para, áquelles fez. agora o veado áquelles disse roçado fazerem para. o veado, feito velho, de cabello vermelhinho, barrigudinho, pau de agarrar agarrava, vindo está. 2668. minhas gentes avistaram : la um velhinho vem, fizeram. 2669. mulher outra disse: quem vem por ventura? fez.

2670.

2671.

o velhinho da casa perto ficou em pé: para ca vem! me fazei áquelles fez.

varão outro respondeu

para aqui vem, velhinho!

2672. o varão rede armou, o velhinho rede no meio com assen

tou-o, comida dar para.

2673. o varão disse: velho, tu que por eu com (em minha casa) passear vieste por ventura?

2674

eu, eu mesmo, de fome tempo cousa alguma comer posso não, uricury só eu como, fez.

2675. hunibo xöbō ināki, kōta mici inabô, möç'töbō piki, köyôa,

dakako.

2676. huni bötçã möç’töbô iuka: möç’töbõ, miarã mī rania vuai?

aka.

2677. moç'töbô pix'ta iôiki: öarã, ã möç'töbômabi, æ könarã txaxôbi, mi mawa txaxô üiç'maraka.

2678. 2679. õarā rabia huni bötçã xöbõ bi ka, xöbõ dapi nixõ, xöbõ bötça pi, nikỡ, öa bötia, tökôika, nikỡ, ≈ iuka: mi rawa wai? aka.

œ bộ rôxi, œ putia pix’ta, mĩ ũng ma daka.

2680.

2681.

ōară bunitêã rawa pitima, xöbo böç'ti pi, a xöbō biiôabi, aka.

öa wa, ữ nikaki, ratô a: öarã, c bôniç’mabi,

kabi, ratô a.

bai wani

2682. huni bötçã ratô iôiki: txaxõnā nuku bai waxũni iôaki. 2683. æ nabi traxô rấtxauaki, köyôtã, ranūkãi txaxô ratô iôiki: 2684. huni kuibõ, matõ matxatõ könôxõ, öa inãkawỡ, matõ dôö könôxõ, öa inākawỡ, ratô a.

2685. matxatô könôxõ, döô könôxō, möç'töbô inãbô.

2675.

2676.

2677.

2678.

os varões uricury deram, de jacy pamonha deram, o velho come, acabou, deitou-se.

varão outro ao velho perguntou: velho, tu, tu daonde vens? fez.

o velhinho disse: eu, eu velho sou não, meu nome veado é, tu muito veado viste não, parece.

meu cabello vermelho é, eu barrigudinho sou, tu vês não, parece.

2679. eu, mesmo varão outro uricury tirar foi, de uricuryseiro perto ficou em pé, uricury outro comia, estava em pé,

2680.

2681.

me avistou, espantou-se, estava em pé, eu perguntei : tu que estás fazendo? fiz.

-eu de fome tempo cousa alguma comer posso não, uricury só como, eu uricury tirar vim, fez.

me fez, eu ouvi, áquelle fiz eu, eu fome tenho não, eu de roçado fazedor sou, áquelle fiz.

2682. varão outro áquelles disse: o veado nós roçado fazer para

veio.

2683. minhas gentes ao veado falar fazem, acabaram, agora o veado áquelles disse:

2684. caxinauás, vossos terçados amollai! me dai! vossos machados amollai! me dai! áquelles fez.

2685. terçados amollaram, machados amollaram, ao velho deram.

2686. möç'töbō ratô iôiki: nöri ö tiō bökawỡ.

2687. matô bai waxũnũ, üi bökawa bai waxarakaxūnā.

2688. txaxo ratô iôciki:

2689. huni kuibō, matō bai wakatcirā manā pöpa üiiôbukawa. 2690. rabi manā txakabô, ôa nô bai wara txakabôki.

2691. hunibộ: hæ ika, mapvabô.

2692.

txaxō mana pöpa bötixũ, çöpaki, köyôtā, ranūkāi döraki, köyôtã, txaxō hũidukûi, tçaukõ.

2693. huni bötçā iôiki: na möç'töbô roxi pix'ta, putia pix'tarã mawa daya iuikika.

2694. txaxo, ranūkāi hi pöi txuxiaya, bai kuaxu.

2695. ranūkãi txaxõ ratô iôikī:

2696. mã uidaxômæ? ratô a.

2697. —öarã ã ûidaxuki, akabô.

2698. ranu txaxõ ratô iôiki:

2699. öara ranūkai & hiwö tanô mani pāka biki, atça taxi biki, pua biki, kari biki, iôçô biki, ratê, ce bi kai, ratô a.

2700. txaxo ratê bi tāni, vôkira, bai yanô bana.

2686. o velho áquelles disse: para aqui de mim atraz vinde! 2687. vós roçado faço para, vêr vinde! o roçado bem fazerdes

para.

2688. o veado áquelles ensinou :

2689. caxinauás, vosso roçado fazerdes para, morro bom muito

vêr primeiro ide!

2690. si o morro ruim é, aquelle em roçado fizestes, ruim é. os varões: sim! fizeram, ficaram em pé.

2691. 2692. o veado morro bom muito avistou, broca, acabou, agora derruba, acabou, o veado descançou, assentou-se. 2693. varão outro disse: este velho vermelhinho, barrigudinho, muito trabalhador oh!

2694. o veado, agora dos paus as folhas seccando estão, o roçado queimou.

2695.

agora o veado áquelles disse:

2696. vós vistes bem por ventura? áquelles fez.

2697.

2698.

eu, eu vi bem, fizeram.

agora o veado áquelles disse:

2699. eu agora minha casa em de bananeiras filhotes tirar, de macaxeira talos tirar, carás tirar, batatas tirar, feijão tirar, so, eu tirar vou, áquelles fez.

2700.

o veado só isto buscar foi, veio, roçado em plantou.

« VorigeDoorgaan »