Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

2759. ranūkai nai hi we inái, unaxubira inakūkāinaya.

2760. raç'ka wa, nãi inaki, hi döbôată, raribi hiwönikiaki, raç'ka butôtimară.

2761. döi vukira, nãi böna, nãi bötiama, hi ki inaxô, nãi köna. 2762.. rãi manaudia ôcāvā, dõi bötia.

- 2763. dõi nãi iukaki: mi rani nia, aka, nãi iuiama, uçāya. 2764. dõi cinaxõ, nãi itxa: nãi nãiç’mapa, nãi txakabô, aka. 2765. nãi kaxaya, döi iru kak, dõi rau nabô iôiki: nãina maua unaiç' mapaki, tikix'ki, a ana ui katciikamaki.

2766. raç’ka ua, ranūkãi nãi ramöç’tê iurānikiaki.

2767. nāină mawa tikix'kiaki, dayêç'marã, pi böç'tiérã, mawa tikix'ki, aka.

2768. döira mawa rãuduaki, rabi nāinā rāuduamaki.

2769. döira dayamiç’ki, rabi nāirā mawa tikix’ki.

2770. năină öç'kanikiaki.

2771. xixi nãi bötinikiaki.

2772. xixi kuxaya, dõi nãi pouanikiaki.

2758. a preguiça bonita fingia-se.

2759.

agora a preguiça pau com sobe, de vagar subindo ia sem

parar.

2760._assim fez, a preguiça subiu, o pau acabou (subiu até o fim), ali mesmo morou, assim descer pode não.

2761. a jurity veio, a preguiça procurou, a preguiça avistou não, pau com subiu, á preguiça chamou.

2762.

2763.

2764.

2765.

a preguiça de cima rindo está, á jurity avistou.

a jurity á preguiça perguntou: tu aonde em pé estás? fez, a preguiça disse não, rindo-se está.

a jurity zangou-se, a preguiça xingou preguiça estupida, preguiça ruim, fez.

a preguiça chorando está, a jurity embora foi, a jurity as suas gentes disse: a preguiça muito estupida é, preguiçosa é, eu outra vez vel-a quero não.

2766. assim fez, agora a preguiça só acostumou-se.

2767.

2768.

-a preguiça muito preguiçosa é, trabalha não, comer só faz, muito preguiçosa é, a jurity fez.

a jurity muito bonita é, porem a preguiça bonita não é. 2769. a jurity trabalha, porem a preguiça muito preguiçosa é. 2770. a preguiça assim fez.

2771. o coaty á preguiça avistou.

2772. o coaty espancando-a está, jurity á preguiça bem fez.

2773. döi xixi birõ waxō, kuxaxõ, xixi inũ kanikiaki. 2774. nāina maua tikix kiaki: nãina mivôirã ratêxūki, yamaki.

2775. binarã xötö parãkatçirã öç’kamiç’kiaki.

2776. a nabô iôinaka axo, xatöaibõ, bina rôxõ, ioinaka nami tõkô tçumixũ, nami tõkô öwapama, pix'ta tukūiômiç'kiaki xötö parakatçirã.

2777. nami öwapama, pix'ta tukūbāini, nai mörā kamiç’kiaki. 2778. xötö bötixũ, iôimiç'kiaki: xötæ, mi buniái? aka.

2779. ỡ buniyai, amiç’kiaki.

2780. binã xötö iôia: xötã, mi nabô iôi tãwỡ ôani nami txakaikiki, mi nabô iui tawa nami piuxūnā, aka.

2781. xötö kaxõ, ix'mî dukū iui tāmiç’ki.

2782. xötö kaxõ, ix'mî iui tāna, ixʼmì vôkirā, binarapi nixõ, bina iuka: rani nami txakáimækãi? aka.

[blocks in formation]

2784. ix'mi bönimaxō, xötö bötça ix'minæ iônua, rawỡ nabô itxawai kamiç' kiaki.

2773. jurity de coaty armadilha fez, espancou-o, o coaty embora foi.

2774.

a preguiça muito preguiçosa é de preguiça a historia até aqui não tem mais.

2775. o maribondo urubús enganar para assim fez.

2776. minhas gentes caça mataram, cortando estão, o maribondo chegou, de caça de carne uma bola beliscou, de carne bola grande-não, pequena poz na boca primeiro, urubús

enganar para.

2777. carne grande não, pequena poz na boca, sahiu, ceu dentro vai.

2778. ao urubú avistou, diz: urubú, estás com fome? fez.

2779.

-eu estou com fome, faz.

2780. o maribondo ao urubú disse: urubú, a tuas gentes dizer vai! ali carne abundando está, a tuas gentes dizer vai! carne comer vir para, fez.

2781. o urubú foi, ao urubú-rei primeiro dizer vai.

2782.

2783.

o urubú foi, ao urubú-rei dizer foi, o urubú-rei veio, do maribondo perto ficou em pé, ao maribondo perguntou: aonde carne abunda por ventura? fez.

-em baixo carne abundando está, fez.

2784. urubú-rei alegrou-se, a urubú outro urubú-rei mandou, suas

gentes ajuntar vai.

2785. rawỡ nabô ki nôkuxõ, iuimiç’kiaki: xötæ, ix'minæ mia kö

naikiki.

2786. xöta raw nabô itxawa tāni, vôkirã.

2787

ix'mīnā ratô itxawaxũ, bina dapi nitixõ.

2788. xötö raci itxawaxō, ix'mi bina dapi nixõ: binã, mĩ txaniwãi

kái, aka.

2789. bina ix'mi iôia: ce txanimaki, mia nami ranãxõnõ, ũiwỡ,

aka.

2790. bina ranã, mawa nami daci tẽiikaya.

2791. xötö daci bönimai, ix'mi dikabi bönimai.

2792. raç'ka waxō, bina inũ kaya.

2793. xötö daci nami bönai kaxũ, nami ūīyama. 2794. xötü bötça rôxã, ix mĩ iôia: nũ nami bötiamaki. 2795. ix'minã cinaki: mī tikix' dāwāiikai.

2796. ix'minã xötö kuxa paia, xötö biç'ika, kuxiaya. 2797. ix'minæ tibãxõ: nami böna tãwõ! aka.

2798. xötö kaxõ, nami bönaxõ, nami bötiama, cinakõ. 2799. raw nabô itxawaxũ, ix'mi iôiabô.

2800. ix'minã xötö bötça iônôa.

2785. suas gentes com encontrou-se, diz: urubú, urubú-rei te chamando está.

2786. o urubú suas gentes ajuntar foi, veio. 2787. urubú-rei aquelles ajuntou, do maribondo perto debandou-os. 2788. urubús muitos ajuntou, urubú-rei do maribondo perto ficou em pé maribondo, tu estás mentindo muito.

2789. maribondo ao urubú-rei disse: eu minto não, ti carne vomito para, olha! fez.

2790.

maribondo vomitou, muito carnes muitas cahindo estão. 2791. urubús todos alegraram-se, urubú-rei tambem se alegrou. 2792. assim fez, maribondo embora foi.

2793. urubús todos carne procurar foram, carne viram não.

2794. urubú outro chegou, ao urubú-rei disse: nós carne avista

mos não.

2795. urubú-rei zangou-se tu preguiçoso muito estás.

2796. urubú-rei ao urubú espancar queria, o urubú gritou, correndo

2797.

está.

urubú-rei atraz foi: carne procurar vai! fez.

2798. urubú foi, carne procurou, carne avistou não, zangou-se. 2799. suas gentes ajuntou, ao urubú-rei disseram.

[blocks in formation]

2801. xöta bina bönaki, bötixõ, xotã bina iôia: mi mawa txanimã? aka.

2802. bina mawa cinakuītā, xötö köyô paia, xötö cinariai, bina dötö paiikaya, bina iôia: mi mawa ũnãiç'mapaki, aka. 2803. xöta bina dötö paia, bina cinaxõ, xötö bux'ka ki binã pia. 2804. xötö biç'ika, kuxiaya, binã xötö iôiki: mi cinatapamã? öari dötöiwö, aka.

2805. mi bux'ka biti böç'tia, mi bô bönöiç'ma, ûïwỡ, œ mia ana bux'ka biti ki piai, aka.

2806. xötö datöi, kuxixò, ix'mi iôia: binãrã mawa cinatapaki, öa buç'ka ki piaki, aka.

2807. ix'minæ rawỡ bux'ka dau wỡ xötö pöwa.

2808. bina ki cinakī, ix'mī iôia: ix'minã, ã bina dötöi kai, aka. 2809.

ix'minæ xötö iôia:

2810. mi cinatapanika paiai, binarā datöiç’maki, mawa cinatapaki,

aka.

2811. mia ana bux'ka biti ki pikiki, aka.

2801. urubú ao maribondo procurou, avistou-o, o urubú ao maribondo disse tu muito mentes por ventura? fez. 2802. maribondo muito zangou-se muitissimo, ao urubú morder quiz, urubú zangou-se tambem, ao maribondo matar querendo está, o maribondo disse: tu muito estupido és, fez.

2803.

o urubú ao maribondo matar quiz, o maribondo zangou-se, do urubú cabeça com o maribondo mordeu.

2804. urubú gritou, correndo ia, o maribondo ao urubú disse: tu valente muito és por acaso? me tambem matar vem! fez.

2805. tua cabeça pelle só tem, teu cabello nasce não, olha! eu te outra vez da cabeça a pelle com mordo, fez.

2806. urubú amedrontou-se, correu, ao urubú-rei disse: maribondo muito valente muito é, me a cabeça com mordeu, fez. 2807. urubú-rei sua cabeça remedio com ao urubú boa fez. 2808. maribondo com zangado está, ao urubú-rei disse: urubúrei, eu maribondo matar vou, fez.

[blocks in formation]

2810 tu valente ser (fingir-te) queres, o maribondo amedronta-se não, muito valente é, fez.

2811. te outra vez da cabeça a pelle com morde, fez.

2812. xötö kaxō, bina bötixũ, xötö iôia: mi raç'ka cinatapamakãi? öa piwö, aka.

2813. bina vukirā, xötö bux'ka ki köyôa.

2814. xötö biç'ka, bina pi paia, ana bina xötö bux'ka ki pia. 2815. xötö datöi, inŭ ka, ana vuamakiaki.

2816. binārā öç'kanikiaki xötö parāxunā.

2817. inô piaya kaxũ, utçã bötia, utçã köna, inô kaxũ, ra bö rãtxa, utça iuka, inawa miyôia.

2818.

ra bö rãtxái, köyôtā: mi pakömiç’mã, aka. 2819. inô paköiç'ma, utçã iôciã.

2820. bai iôciã, inô kanũ.

2821. utçã hanôbi dôkö, hi böma nô tçaunõ.

2822. inu bötça ra ki nukua, inô pix'tā iôcīnikiaki, inô pix’tā iôinaka atixũnō, inô könöyatõ piaya.

2823. piki, döbôată, inô pix'tā: mi pakömiç'mõ? aka.

2824. inô könöya mawa ũnāiç’mapakoikõ, ra bö ix'tiôa, hönö pôkibau.

2812. urubú foi, o maribondo avistou, urubú disse: tu assim valente por acaso és? me morde! fez.

2813. o maribondo veiu, do urubú a cabeça com mordeu. 2814. urubú gritou, ao maribondo comer queria, outra vez maribondo do urubú a cabeça com mordeu.

2815. urubú amedrontou-se, embora foi, outra vez veio não. 2816. maribondo assim fez, urubús enganar para.

2817.

a onça pintada caçar foi, o coelho avistou-a, o coelho chamou-a, a onça foi, elle com conversou, o coelho perguntou, a onça grande cantou uma historia.

:

2818. ella com conversa, acabou tu cahideira (puladeira) por ventura és? fez.

2819.

2820.

2821.

2822.

2823.

a onça pintada puladeira não é, o coelho ensinou-a.

o coelho o caminho ensinou, a onça vai.

o coelho ali mesmo dobrou (deu volta), de pau sapopemba em senta-se.

onça outra ella com encontrou, a onça pequena ensinou,

onça pequena caça pegou para ella,
comendo está.

onça pintado

comeu, acabou, a onça pequena: tu puladeira és por ven

tura? fez.

2824. onça pintada muito estupida muitissimo é, ella com pulou,

a onça pequena o rio atravessou.

« VorigeDoorgaan »