Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

4484.

4485.

ana max'pi bôi bötça bönikirā, tçaukỡ, kui dömô tönöni rawỡ pia bită, rabiaç'kari wa, max'pi bôi tçaka, tẽiikaya:

itxapabõ ra daböbi bi tãxō, karô wỡ kuabô, mönôaya, ranũkãi ana max pi bôi ūiyamanibôkiaki max’pi bôīnā. 4486. kui dômö tönöni max'pi bôi tçakaki, raç'ka wanikiaki, 4487. max'pi bôīnā raç'ka waima, ranūkãi rawa pôi bö ranô hiwöa.

4488. ranô hiwöke, iôinaka yamaka, ranūkai hawa pôi bötça ki nukui kaki, rawỡ ãi dabö bö ratô bö kai.

4489. rawa pôi hiwö tã hikia, rawỡ pôi ra wỡ bönimakawỡ, mötçõtã, dici wỡ natçãuna, dici wỡ natçăutã, piti inã, piti

piki, köyôa, dakako.

4490. rawa pôi: vuti, nönôrã içôki, aka.

4491. raç'kamỡ içôrā? aka.

4492. içô põyā txaipa na hi wae uxamiçki içôrā.

4493. bari kaya, vuikiki, bari kaya, içô vuirā, biç’ikūkirani, na hi

wỡ uxamiç'ki.

4494. uxaxina, pönaya, inũ kamiç’ki içôrã.

4484.

outra vez de pennacho picapau outro se levantou, sahiu, assentou-se, k. d. t. suas frechas tirou, a mesma cousa tambem fez, de pennacho picapau frechou, cahindo

está.

4485. muitos aquelles dois mesmos tirar foram, lenha com os queimaram, queimando-se estão, agora outra vez de pennacho picapaus viram não, de pennacho picapaus. 4486. k. d. t. de pennacho picapaus frechou, assim fez, 4487. aos de pennacho picapaus assim quando fez, agora sua irmã com ali mora.

4488. ali morava, caça braba havia não, agora sua irmã outra com encontrar-se foi, suas mulheres duas com, ellas com

foi.

4489. de sua irmã casa em entrou, sua irmã elle com alegrou-se, deu-lhe a mão, rede com assentou-o no meio, rede com assentou-o no meio, comida deu-lhe, comida comeu, acabou, deitado está.

4490. sua irmã: irmão mais velho, aqui coatá ha, fez.

4491.

-como é por ventura o coatá? fez.

4492. coatá de braços compridos este pau com dorme, o coatá. 4493. sol indo está, vindo está, sol indo está, o coatá vem, gritando vem por todo o caminho, este pau com dorme. 4494. dormiu toda a noite, amanhecendo está, embora vai o coatá.

4495. içô dötö pai, hunibô tibānā, txai kamiç’ki, tibābôrã, bönua, raribia mawa, txapômiç'bôki.

4496. içô, tibabôrã, txai ka, hönö daci pôkökübāina, txaiköa bimi pia, vumiçki içôrā.

4497. itxapabô içô dötö pai, içô tibãibôrã, tçuã vôiç'maki.

4498. içô tibānā raribia mawa, txapômiç'bôki.

4499. içô tibãnã, içô bötimabô, içô kuxiaya, bönua, txapômiç'bôki.

4500. raç'ka wa, rawa pôi iôiki, raç'ka waki, köyôa, nikatõ, kui dômö tönöni ana iuka: ratêā vuimõkāi? aka.

4501. bari kaya vôirã, öwā ikūkiranikiki.

4502. içôrā na kumā nia wỡ uxaxina, pönaya, kamiç’ki, aka. 4503. raç'ka wa, nikata, nikaki, köyôa, dakakœ.

4504. ranūkai bari kaya, içõ vôi, biç'ikūkiranaya.

4505. kui dömô tönöni üinika.

4506. içô vui, biç’ikūkirāni, Rumã vỡ tçaua, kuma u uxaxini. 4507. pönaya, içô kaya.

4495.

4496.

ao coatá matar querem, os varões atraz foram, o coatá longe vai, atraz foram, perderam-se, la mesmo morrem, apodrecem.

o coatá, atraz foram longe vai, rios muitos atravessando foi por todo o caminho, de longe, fructas comeu, vem o coatá.

4497. muitos o coatá matar quizeram, do coatá quando atraz vão,

alguem volta não.

4498. do coatá os que atraz foram la mesmo morrem, apodrecem. 4499. do coatá os que atraz vão, o coatá espantaram, o coatá correndo está, perderam-se, apodrecem.

4500. assim fez, sua irmã disse, assim fez, acabou, ouviu, k. d. t. outra vez perguntou: quando vem por ventura? fez. -sol indo está, vem, ((öwa» fazendo vem por todo o

4501.

4502.

caminho.

o coatá este cumarú que está em pé com a noite inteira dormiu, amanhecendo está, vai, fez.

4503. assim fez, ouve, ouviu, acabou, deitou-se.

4504.

4505.

4506.

4507.

agora sol indo está, o coatá vem, gritando vem por todo o caminho.

k. d. t. viu.

o coatá vem, gritando veio por todo o caminho, cumarú com assentou-se, cumarú com dormiu toda a noite.

amanhecendo está, o coatá indo está.

4508. kui dômö tönöni üïnikõ.

4509. içô kakõ, kui dômö tönöni: möxô kiri öãdi içô tibãi kanô,

ika.

4510. æ ain, öa mici waxöu

bôi kanõnã.

4511. raç'ka wa, rawỡ ãinỡ mici waxõã, ranūkãi rawỡ nuxati ki raw mici nanötä.

4512. pönaya, rawa pia tçômatæ, rawa mici pöôtā.

4513. içô kaya, kui dômö tönöni içô tibãi, kaya.

4514. kui dômö tönöni bötimama, unaxubira ratio kai, txai kui

tibāki.

4515. unô huni kuïbô tiba mawa, txapômiç'bô, mawa xáu txakai, mawa xáu mania uīkūbāini.

4516. kui dômö tönöni datöki.

4517. içô bötimama, unãxubira içô itxō kui dômö tönönü içô tibãi. 4518. kui dômö tönöni içô tibãi, mawa txaiköa tarawe dõköi kanō 4519. içô köyatapama kái, bimi bötia, içô bimi pibãini. 4520. içô kanō, kui dômö tönöni ratiõ kái.

4508. k. d. t. viu.

4509. o coatá foi-se, k. d. t. : amanhã eu tambem do coatá atraz ir vou, fez.

4510. minha mulher, mim pamonhas faze para! levar ir para. 4511. assim fez, suas mulheres pamonhas fizeram para elle, agora sua tipoia com suas pamonhas despejaram.

4512. amanhecendo está, suas frechas agarrou, suas pamonhas poz

ás costas.

4513. o coatá indo está, k. d. t. do coatá atraz vai, indo está. 4514. k. d. t. espantou-o não, de vagar delle atraz vai, longe muitissimo atraz foi.

4515. ali aonde caxinauás que atraz foram, morrem, apodrecem, muito ossos abundam, muito ossos deitados vendo foi por todo o caminho.

4516. k. d. t. amedrontou-se.

4517.

ao coatá espantou não, de vagar, do coatá atraz, k. d. t. do coatá atraz vai.

4518. k. d. t. do coatá atraz vai, muito de longe pau podre

4519.

4520.

grande o coatá rodear vai.

o coatá alto-não vai (o mato era baixo) fructeiras avistava o coatá fructas comia, sahia.

o coatá vai, k. d. t. delle atraz foi.

4521. ranūkai rawỡ hiwö kiri kaya, kui dômö tönöni bönôama, içô itiŭ kai, hönö daci pôkökūbāini.

4522. ranūkāi hawa hiwö kömaya, bari kanõ, biç'ikūkirāni, içô

vuaya.

4523. kui dômö tönöni rawõ ãin≈ taia kaxabái, rawỡ vôi mönôa, dakakỡ, rawỡ pôi dikabi ra wỡ taöa kaxabái, rawỡ

vôi mönôa, dakako.

4524. bari kaya, içô vôi, biç'ikūkiranaya.

4525. itxapabô ũ, nik.

4526. içô vôi kömatuxiaya.

4527. kui dômö tönöni bönôama, ratio vôi.

4528. içô kumā wỡ uxatôxiaya, kui dômö tönöni rawa pia bix'kua, içô vũiti yanô tçaka.

4529. içô biç'iwānā, pia tçöka, pia kāuni, têino.

4530. içôra biç'ika, kumā wỡ daka, ranãyã, itxapabô uiyāyā, da

kak.

4531. möxô mörã içôrā manäudia, ma mawa, kāuni, tẽiikaya.

4521.

agora de sua casa para a banda indo está, k. d. t. perdeuse não, do coatá atraz foi, rios muitos atravessando foi por todo o caminho.

4522. agora de sua casa acercando-se está, o sol vai-se, gritando vai por todo o caminho, o coatá vindo está.

4523. de k. d. t. suas mulheres penalisadas choraram o dia inteiro, sua voz se queimou, deitadas estão, sua irmã tambem

elle com penalisada chorou todo o dia, sua voz se queimou, deitada está.

4524. sol indo está, coatá vem, gritando vai por todo o caminho, 4525. muitos olham, estão em pé.

4526. do coatá a voz a acercar-se começando está.

4527. k. d. t. perdeu-se não, delle atraz vem.

4528. o coatá cumarú com a dormir começando está, k. d. t. sua frecha disparou, do coatá coração em atirou.

4529. o coatá gritou grande, a frecha arrancou, a frecha cahiu,

cai em pé.

o coatá gritou, cumarú com deitado, vomitando está, muitos olhando estão, deitado está.

4530.

4531.

escuro dentro o coatá la de cima,

já morreu, cahiu da

arvore, cahindo em terra está.

4532. itxapabô, pönaya, bi taxō, karô itxawaxō, kuabô.

4533. mönôaya, ranūkäi pönibôkiaki.

4534. içure ratõ ratô bönôxõ txapôamiç’ki, kui dômö tönöni dötöa, mawa, bi tãxõ, kuabô, mönôaya, ranũkäi pönibô

kiaki.

4535. içôra raç'kanikiaki kui dômö tönönü dötöară.

4536. kui dômö tönönirã iôinaka daci dötöki, köyöa, ranūkāi raw nabo ya hiwöka.

4537. kui dômö tönönirã mawa datömarã, cinataparã, iôinaka daci dötöki, köyôa, ranūkãi hawỡ nabô bö hiwökỡ.

4538. raw nabô ra ki datöi.

4539. kui dômö tönönirã nuku raç'ka watêrômœ?

4540. kui dômö tönönirã iôinaka cinatapabô dötöki, köyôa, nuku bö hiwöakiki.

4541. raç'ka wa ra bö hiwöabō.

4542. rawa pôi bönö, rawỡ txai piaya kaxõ, nãtaköa iuinaka na

nöi kaxū.

4543. xötöra tçaka, tẽiikaya, xötö möxaxõ, nanöa.

4544. xötöra raw bux'ka bôx'töxō, bux'ka puta, hawỡ iôra böç'tê nanöa, baya, ranūkãi rawỡ hiwỡ tã bôxõ.

4532. muitos, amanhecendo está, tiral-o foram, lenha ajuntaram, queimaram.

4533. queimando-se está, agora bem ficaram.

4534. coatá que aquelles perdidos apodrecer faz, k. d. t. matou-o, morreu, tirar foram, queimaram, queimando-se está, agora bem ficaram.

4535. ao coatá assim fez, k. d. t. quando matou.

4536. k. d. t. caças todas ferozes matou, acabou, agora suas gen

tes com mora.

4537. k. d. t. muito destemido, valente muito, caças ferozes todas matou, acabou, agora suas gentes com mora. suas gentes elle com amedrontam-se.

4538.

4539. k. d. t. nos que fará por acaso? (disseram).

4540. k. d. t. caças bravias matou, acabou, nós com morando está. 4541. assim fizeram aquelle com moram.

4542. de sua irmã o marido, seu cunhado caçar foi, de longe caça moquear foi.

4543. urubú

urubú frechou, urubú cahindo está, urubú pellou, no moquem botou.

4544. de urubú sua cabeça decapitou, a cabeça botou fora, seu corpo só botou no moquem, moqueando-se está, agora sua casa em levou.

« VorigeDoorgaan »