Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

476.

477.

478.

mã ratêmœkainā? habi mã bötça bönôamamã?
nũ bötça bönôamaki.

ranô bukau.

479. hiwö kömarã dapax'kayamaibukāwœ.

480. rabi mã pax'karā, mã bönôa, raç'ka vuamaitiki.

481.

ma nõ kömaki, ranõ pax'kamaikāwỡ.

482. ratêri nököri bönôbō iocīyori, ratêri bönôbô iôç'ma yôri, ratêri namaki bukawỡ.

483. iară nama kaya i kairã.

484. hiwö dapi bukawa.

485. rabi mã dötöi, txai nikönã, nukô bötia paxatirôki.

486. i rãtxawabãinaya, ranõ txaima pia titima, kuxibãixākāwỡ.

487. arũ mã kuxiyamaikaya nukô bötia kôxitirôi.

488. i ma matô iôciyãki, ranõ bukawỡ.

489. köxöi, köyôtanã, xöiixãkawỡ, nikabāini, i kanōnā.

490. xöikai, ranũ kanāwỡ.

491. tawari, i mia tçakanimaki, ia tçakayamawö.

492. i mia rôiTôi: tôri katāu.

476. vós quantos sois por ventura? porem de vós outro (alguem)

477.

478.

479.

480.

perdeu-se não por ventura?

de nós alguem perdeu-se não.

agora ide!

da casa vos acercastes, dispersar-vos ide não!

porem vós vos dispersastes, vós vos perdestes, assim voltar podeis não.

481. ja nos acercamos, agora dispersar-vos ide não!

482.

483.

uns por este lado vão, direito lado, uns vão direito não lado, uns no meio ide!

eu no meio direito (bem no meio) eu vou. 484. da casa perto ide!

485.

486.

porem vós vos amendrontastes, longe parastes, nos avista

ram, fugirão.

eu conversar fazer indo estou (quando estiver), agora longenão as frechas armai! correndo ide!

487. porem vos correndo fostes não, nos avistaram, correrão. eu ja vos ensinei, agora ide!

488.

489.

490.

escondei-vos! acabastes, assobiai! ouvi, eu ir para.
assobiando estão, agora vamos !

491. inimigo, eu te atirei não, me atira não!

492.

eu te dizer venho para la (para longe) vai!

493. pia bix'kua, tçaka, biç'ikaya, itxapabô piaraci bix'kua, tẽiikaya, rawỡ ãi atixõ, iwömiç’bôki.

494. dötönamöi, köyôtanã, iôti mutçaxõ, nôxômiç'bôki mawamaikatçirā.

495. çamaköirã, iôinaka piamaimiç'bôki.

496. maböx’ böç tê, mani vua yabi hamöc ti pimic bôki. 497. rabi iôinaka çamamarā, iôra paxi, mawamiç'bôki.

493. frechas dispararam, acertaram, os inimigos gritando estão, muitos frechas muitas dispararam, os inimigos cahindo estão, os caxinauás suas mulheres tomaram, trazem. 494. pelejam, acabaram, pimenta diluiram, bebem, morrer não

para.

495. jejuam, caça comem-não.

496. mingau só, banana cosida tambem só comem.

497. porem de caça jejuaram não, o corpo amarella, morrem.

Kariwa, do mesmo modo que porã, timã, xára, muakawa são palavras apprendidas dos seringueiros.

A guerra narrada aqui parece ter sido com os Cuntanauás.

IV

B: 498/521, tempo 'de fome; B: 522/552, roçado; T: 553/593, pescaria;

T: 594/770, caçada de cabeças; T: 771/864, pescaria em lagoa grande; B: 865/891, dança da paxiúba barriguda; B: 892/924, idem.

498. bônitêã hunikuïbô bônimiç'ki.

499. bônitêã, iônô köyêa, bônimic ki.

500. bônitêã, pitê köyôwaya, huni kuïbô xöki xömömiç'bôki aru

katçirã.

501. xöki xömöxõ, arumiç'bôki, bônitêã, pitê köyôaya, raböç'ti pikatciră.

502. bônitêã piti köyôa bônimiç'bôki.

503. iônô daci, bônitêã, iônô köyôa, iônô yamakõ, xöki xömöxõ,

arumiç'bôki.

504. xöki köyôama, aruiramiç’bôki raböç'ti bananōbarikatçirā. 505. bôniya, iônô daci köyôtã, ana rania pitimaka, xöbō bimi böç'ti pimiç'bôki, kūta röxö puçaxo, pimiç'bôki, xöbõ röxö puçaxõ, pimiç’bôki.

498. de fome tempo, caxinauás famintos estão.

499. de fome tempo, os legumes acabaram, famintos estão. 500. de fome tempo, a comida estão acabando, os caxinauás milho debulham, guardar para.

501. milho debulharam, guardam, de fome tempo, a comida está acabando (quando se acabar), aquelle só comerem para. 502. de fome tempo, comida acabou-se, famintos estão. 503. legumes todos, de fome tempo, os legumes se acabaram, legumes ha não, milho debulharam, guardam. 504. milho acabaram não, guardam bem, aquelle só plantarem verão para.

505. de fome tempo, legumes todos acabaram-se, outra vez donde comer comer podem não (não tem que comer), de uricury as fructas só comem, de jacy as sementes quebraram, comem, de uricury as sementes quebraram,

comem.

506. rato iônô kaniaya ranūkãi pömiç’bôki.

507. bôniya döbôkỡ, ratõ iônô banamiç'bôki.

508. huni kuibô dayakaparã bôniyã bôniiç'maki.

509. dayakaparã, rawa iônô txakaya, dayakaparā bôniç'maki. 510. bônira dayaböx'maç'imiç'ki bônirã.

511. dayakapară rawa iônô mököiramiç'ki.

512. bôniya, ratõ iônô köyôa, dayakapabô ki bamiç'bôki, iônô ratô

ināmiç❜ki.

513. dayakapakỡ, ra ki bamiç'bôki, ratô iônô inấmiç’ki.

514. ratô iônô inã, bôxô, pimiç'bôki.

515. bônira raç'kamiç'bôki.

516. bôniya, ratō iônô köyôa, bônirà raç'ka miç'bôki.

517. xöbō bôröxõ, bôrö pimiç'bôki, kõta yabi bôröxõ bôrö pimiç’bôki, táu dikabi bôröxõ, pimiç'bôki, pani dikabi bôröxõ, pimiç'bôki.

518. bôniya, pitiyamakỡ raç'kamiç'bôki, pitiyamakõnā.

506. seus legumes estão amadurecendo, agora ficam bem (contentes).

507. de fome o tempo acabou, seus legumes plantam.

508. caxinauás trabalhadores de fome tempo fome têm não.

509. trabalhadores, seus legumes abundando estão, trabalhadores

510.

511.

fome têm não.

o faminto trabalha pouco, o faminto.

o trabalhador muito seus legumes poupa bem.

512. de fome tempo, seus legumes acabaram-se, trabalhadores com (em casa de) passeiam, estes legumes áquelles dão. 513. trabalhadores são, aquelles com (em casa delles) passeiam, aquelles legumes dão.

514. áquelles legumes deram, levaram, comem.

515. fome têm, assim fazem.

516. de fome tempo, seus legumes acabaram-se, os famintos assim

fazem.

517. uricury despalmitaram, palmito comem, jacy tambem despalmitaram, palmito comem, paxiúba tambem despalmitaram, comem, murú-murú (brejaúba) tambem despalmi

taram, comem.

518. de fome tempo, comida tiveram não, assim fazem, comida

quando têm não.

519. bôniyã, iônô köyôiraiç'bôki, iônôrā arôiramiç'bôki, bôniyā köyôaya, bai waxo, iônômiç'bôki.

520. bôniya köyôaya, bai waxōõ, xöki banamiç'bôki, atça yabirà, mani inō, tama yabi, iôçô yabi, kari inō, iôbi yabi, barã inũ banamiç’bôki.

521. iôrô daci baraki, köyôtã, hiwö böna wamiç'bôki.

522. nũ bai wai kanõ.

523. nuku baiyamaki, bai wanōbukawa.

524. na bai wai kanō.

525. döô körôkawỡ, matxatô dikabi könôkawỡ, bai wanõkawö. 526. manā kaya, manā pāpa, bai wanōkawö.

527.

cöpaiônakau.

528. çöpa, köyôtã, nu hi dörai kanō.

529. hi döraki, köyôtā, rabô bari txuxiwano, kuayamaiukawỡ rabô txuxikuiiônã.

530. bönabönayamakawa habô môrôkuiiônō.

531. txuxikóikỡ nũ kuai kanõ, ianöri kuamaiôkawỡ.

532. ma txuxiaki, hanu kuanawa.

519. de fome tempo, legumes acabam bem não (não acabam de todo), legumes guardam bem, de fome tempo acabandose está, roçado fizeram, legumes plantam.

520. de fome tempo acabando-se está, roçado fizeram, milho plantam, macaxeira tambem, bananeira tambem, mudu

bim tambem, feijão tambem, batata tambem, inhame tambem, mamão tambem plantam.

521. legumes muitos plantam, acabaram, casas novas fazem.

522. nós roçado fazer vamos.

523. nós roçado temos não, roçado fazer nós vamos !

524. nós roçado fazer vamos.

525. machado amollai ! terçado tambem amollai! roçado façamos ! 526. no morro bom, no morro plano, roçado façamos ! 527. broquemos primeiro !

528. brocámos, acabámos, nós pau derrubar vamos. 529. paus derrubamos, acabamos, aquelles sol seccar para, queimar vinde não! aquelles seccarem-se bem primeiro para. 530. apressados, apressados sede não! aquelles ficarem quebradiços bem primeiro para.

531.

seccaram bem, nós queimar vamos; agora queimar vinde não! 532. já seccaram, agora queimemos !

« VorigeDoorgaan »