Spreekwoordenboek der nederlandsche taal, of Verzameling van nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd: Erste-Derde Deel

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 69 - Zy kreeg ze van den Ambachtsschout; Maar 't kost haar een Dukaat. En flux wordt daar een loots gebouwd, Waar voor: DE WAARHEID, staat.— "De Waarheid ? — Dat 's een drommels woord!'' Roept een der kinkels uit. "Wie heeft hier ooit zoo'n naam gehoord! "En wat of dat beduidt ?" — 'Dat 's vast een zoon van Maziton,' Herneemt een grijze paai. 'Het heugt me, dat die pas begon. 'Dat was uitnemend fraai.
Pagina 200 - Al komt de wolf tot den priester, en zet men hem voor het boek, om psalmen te lezen, toch h.
Pagina 267 - Oich sommige luden tey kenen heur verken in 't ander oer, ende contrefeyten Zinte ANTHONIS teyken, ofsniden hem 't onrecht oer ojf, ende laten sy so gaen , thent sy volwassen syn, ende dan nemen sy se weder, ende sommige luden nemen oick Sinte ANTHONYS verken , ende houden sy mit allen, ende verschalken aldus Gode, ende de Heiligen ende den Raed; daerom verbiet den...
Pagina 229 - Met drie dingen is men in huis verlegen: Met rook, een kwaad wijf en met regen, Maar 't vierde is nog het grootste kruis: Veel kinders en geen brood in huis.
Pagina 369 - ... gedacht met Faraoos bokken, di het kwam mij wel voor, dat het slecht afloopen zou: want waar Faraoos bokken of onverzettelijkheden tusschen beide komen, daar loopt het nimmer goed af. Dit toont de geschiedenis der tien plagen van Egypte. Vgl.
Pagina 47 - In de maand van Mei Leggen alle vogeltjes een ei, Behalve de kwartel en de griet: Die leggen in de meimaand niet.
Pagina 90 - Gemaalde bloemen ruiken niet. Painted flowers have no odour. Goed verloren, niet verloren ; moed verloren, veel verloren ; eer verloren, meer verloren ; ziel verloren, al verloren. Fortune lost, nothing lost; courage lost, much lost; honour lost, more lost; soul lost, all lost.
Pagina 270 - Staat, mannen! hoort. Als een uwer aan de poort of over de gracht komt, dan brand ik er op in, en mijn volk ook. Ik zal mijn huis en mijne huid duur verkoopen. Hier zijn kogels, — maar in de herberg is bier en brandewijn. Kiest nu: Vechten of zuipen.
Pagina 436 - Oh," cried the visitor, "that is indeed a piece of plate worth looking at ! Surely, child, it has a history — a romance perhaps. La, there are words also upon it! Pray, madam, be so obliging as to read the inscription;" and madam, blushing with pride and pleasure, read it aloud : "'Hoog van Moed, Klein van Goed. Een zwaard in de hand : Is 't wapen van Gelderland.
Pagina 30 - De naaste in den graad, De oudste op de straat, Mannen vóór vrouwen : Zullen 't leen behouën (of : Het naaste lijf, De man vóór 't wijf, De oudste op de straat, Komt het leen te baat...

Bibliografische gegevens