Swifterbant-aardewerk: een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus

Voorkant
Barkhuis, 2004 - 201 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
English description: Neolithic settlements of the fifth millennium BC at Swifterbant in Flevoland, Holland, probably occupied seasonally, by hunter-gatherers living on the fringes of the settled Neolithic populations in hinterland Europe. Their material culture includes the manufacture of pottery, the main topic of this study. The jars, with a capacity of 1 to 15 liters are mainly used for cooking, such as porridge or soups. They have an S-shape and a bottom point, suitable for transport by canoe. Some of the pottery was produced locally, some came from elsewhere. It is built from coils, a techique that may be based on rope. This technique, the shapes of the pottery and decoration are very different from that of the farming communities. These features form a common element with other hunter-gatherer cultures at the periphery of the farming communities, from France to Poland. Dutch description: Dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Destijds stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en er was een landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen.Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Later, in de Nieuwe Steentijd, gingen de bewoners op de oeverwallen langs de kreken wonen, op plaatsen die voor visvangst gunstig waren. Deze mensen namen akkerbouw en veeteelt over van boerengemeenschappen in zuidelijker streken, al hielden zij tevens vast aan traditionele middelen van bestaan als jacht, visvangst en verzamelen. De winterse omstandigheden waren zo nat en drassig, dat men alleen van het voorjaar tot de herfst in de 'Swifterbantse' nederzettingen gewoond kan hebben. Bij transport zullen kano's gebruikt zijn.Nieuw in de materiele cultuur is ook de vervaardiging van aardewerk, het hoofdonderwerp van deze studie. De potten, met een inhoud van 1 tot 15 liter, zijn voornamelijk gebruikt om in te koken, bijvoorbeeld meelpap of soep. Ze hebben een S-vorm en een puntbodem, geschikt voor het transport per kano om het geied te bereiken. Het aardewerk werd deels ter plekke vervaardigd, maar kwam ook van elders. Het is opgebouwd met rollen, een techniek die waarschijnlijk is gebaseerd op vlechtwerk. Deze techniek, de vormen van het aardewerk en de versiering zijn zeer verschillend van die van de boerengemeenschappen. Deze kenmerken vormen een gemeenschappelijk element met andere jager-verzamelaarsculturen aan de randgebieden van die boerengemeenschappen, van Frankrijk tot in Polen. Daarmee lijkt er sprake van een eigen ontwikkeling. Niet alleen de introductie van landbouwgewassen, maar ook het koken zelf, in aardewerken potten, zal een grote verandering in het eetpatroon hebben gebracht.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

DE OPGRAVINGEN BIJ SWIFTERBANT
19
Horizontale verspreiding van de vondsten
34
1
69
HET AARDEWERK
98
AARDEWERK VAN DE SWIFTERBANT
124
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens