Wie voert het hoogste woord? Interactie in het eerste leerjaar basisonderwijs vanuit genderperspectief

Voorkant
Asp / Vubpress / Upa, 2009 - 639 pagina's
De auteur keek naar de rol van meisjes en jongens in de klas. Gedragen zij zich verschillend en welke rol spelen leraren daarbij? De auteur gaat na hoe meisjes en jongens in het eerste leerjaar van het basisonderwijs in Vlaanderen deelnemen aan de gesprekken met de leraren tijdens de lessen Nederlands en wereldorientatie.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel
17
Taal en gender in de klas
69
Doelstelling en methode van het empirisch onderzoek
129
Onderzoeksresultaten
145
Klas 1
180
Klas 2
206
Klas 3
232
Klas 4
256
Klas 5
279
Klas 6
304
Klas 7
330
Klas 8
356
Conclusies en discussie
403
Bijlagen
433
Bibliografie
629
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens