Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

JA ER B O E K EN,

inhoudende een Verhael van de
MER KW A ER DI G ST E

[merged small][merged small][ocr errors]

sederd het begin van 't jaer MDccxLvII, het groote
tydperk der blyde verkiezinge zyner Doorluch-
tigste Hoogheit, Prins WILLEM DEN IV, tot
Stadhouder van Holland, enz.

V I E R DE D E E L.

T E A M S TE LD AM,
By F. H. o U T T U r M,

Boekverkooper op het Water, recht tegen
over de Papen-Brug.

[graphic]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »