Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A malis omnino verbis omnes abstineant. Nemo juret.

que o cumpra e guarde, como se no dicto alvará, e na apostilla d'elle, contém. Este não passará pela chancellaria. Manuel da Costa o fez em Almeirim a 4 de Fevereiro de 1551.-irrideal. REI.

Alvará sobre os dous porteiros, que Vossa Alteza ha por bem, que haja no Collegio das Artes, e do ordenado, que cada anno hão de ter, para ver.

Registado. Manuel da Costa. Registado a folhas 124. João de Seixas.

[blocks in formation]

In Gymnasio tempestive adsint omnes praesertim ante secundum sonum tintinabuli.

Quotidie Gymnasium frequentent omni hora qua docebitur, etiam festis diebus quibus esse solet exercitatio, neque temere absint, nisi consulto prius Gymnasiarcha.

Domestici item sine Gymnasiarchae chyrographo Gymnasium non exeant.

Diebus sabbathi a prandio omnes ad publicas disputationes conveniant.

Ante prandium nemo ludat, post prandium item nemo, nisi publice id concessum fuerit. Quoties docetur, a prandio ludus ad primum sonum tintinabuli finietur; tunc enim in suum quisque auditorium sese debet statim recipere: quibus autem diebus post meridiem non docebitur, licebit impune ludere donec erit tempus discedendi, quod sono tintinabuli significabitur.

Disputando sedeant omnes in suis auditoriis, nisi cum praeceptor erit consulendus.

Nemo imprecetur, aut convicium dicat, aut

Nemo diaboli nomen in ore habeat.
Nemo percutiat.

Nemo rixetur.

Nemo, nisi sit parvulus idemque elementarius, loquatur vernacule; immo etiam, ut ipsi discant parvuli, provectiores, una cum iis loquendo, prius latine dicant, deinde vernaculo sermone interpretentur, si quid illi minus intellexerint.

Nemo classem aut eliget aut mutabit, nisi ex praescripto Gymnasiarchae, postquam interrogatione probatus fuerit.

Qui novi venerint, statim Gymnasiarcham adeant, ut pro captu in classem adscribantur committanturque praeceptori.

Discessuri Gymnasiarcham admoneant, ut catalogo expungantur.

Omnes quibuslibet professoribus debitum honorem exhibeant; proinde aperto capite illos adloquantur et salutent.

Ad haec observent diligenter omnes non modo supra dicta omnia, sed quicquid insuper ad honestatem et bonos mores pertinere videatur. Sic fiet ut ad gloriam et honorem Dei, cui debemus omnia, luceat lux nostra coram omni populo.

Quod si praeceptores quempiam deprehenderint, qui in horum observatione peccaverit, primum admoneat, deinde acerbius reprehendat, et, si opus fuerit, contumacem et parere nolentem cum moderatione castiget.

Ordo praelectionum Regii Gymnasii, ad studia discentium informanda, accommodatissimus.

Praeceptores singulis diebus incipient ordinarias lectiones hora octava mane, et finient undecima, praeterquam tribus mensibus, Junio, Julio, Augusto, in quibus propter aestum incipient praelectiones hora septima matutina, et finient decima, a prandio vero semper incipient hora tertia, et finient sexta.

Item praeceptores vesperi a coena, iis quidem diebus quibus praelectum fuerit, praelecta a domesticis reposcent, sive ante meridiem, sive post, praelectum erit, exceptis tamen diebus martis et jovis quibus recreationis caussa a coena in classibus cessabitur; sed continuo post recreationem in cubiculis suorum domésticorum studiis providebunt.

Diebus martis et jovis, tam domesticis quam iis qui foris habitant, studiorum remissio conceditur una tantum hora, a prima pomeridiana ad secundam, admonente tintinabulo circumscripta, et cum de abstinendo a ludo,

hora secunda, signum dabitur, secedant juvenes domestici quidem in sua cubicula, caeteri vero in auditoria, ut post horam et semissem, quo scilicet tempore prior erit praelectionum sonus, se domestici tunc, aut paulo post, in auditoria recipiant, ut praeceptoribus hora tertia praelegere incipientibus praesto

adsint.

Illud quoque diligenter servabitur, ut sub noctem praeceptores ad sua cubicula secedant; sic enim fiet, ut non modo scholastici in officio permaneant, sed etiam praesentia praeceptorum et cohortatione ardentius ad studia incitentur.

Singulis diebus sabbathi fient publicae concertationes statim a prandio, etiamsi festum illa die occurrat; quibus finitis, qui foris habitant, de Gymnasio exeant, et suam quisque domum redeat; domesticis autem post vesperas ludere licebit, quoad de secessu admonebuntur.

Liebus dominicis et aliis festis et pervigiliis, quibus a praelectionibus omnino cessatur, domestici, quos ad eam rem aptiores Gymnasiarcha elegerit, duas horas canere discent, unam vero, si iis diebus partim cessetur, partim praelegatur.

Decretum Regii Gymnasii de festorum
observatione.

Si unus est festus dies in tota hebdomada, omnino cessabitur a docendi munere: si vero

sionis caussa et tota hebdomada sancta usque ad horam tertiam mercurii sequentis. Pridie (2) Quasi modo cessatur a disputationibus pomeridianis.

Pridie Ascensionis cessatur a prandio et toto ipso festo die.

Sabbatho Pentecostes propter confessionem toto die cessatur usque ad diem mercurii mane.

Pridie Corporis Christi cessatur a prandio et toto postridie.

Octava Corporis Christi cessatur ante prandium, quae est dies veneris proxime festum sequentis.

Pridie Assumptionis Beatae Mariae toto die cessatur confessionis caussa.

Pridie Omnium Sanctorum confessionis gratia cessatur, et deinceps usque ad horam tertiam diei Defunctorum.

Pridie Natalis Domini omnino cessatur, et deinceps ad horam usque tertiam diei festi Sanctorum Innocentium.

Catalogus dierum festorum, qui in Regio Gymnasio servandi sunt.

Mense Januario

Circumcisio Domini.
Epiphania Domini.

Fabianus et Sebastianus.

Martyres Sanctae Crucis.

Mense Februario

Purificatio Beatae Mariae. - Dedicatio Gy

duo sint, altero tantum legitur, in quo eli-mnasii. Quo die habebitur oratio publice in gendo ratio commoditatis et publicae utilitatis habebitur.

Si dies lunae festus est, tantum docebitur eo die ab hora tertia.

Declaratio diei festi.

Festo die cessatio, sive docendi intermissio, incipit pridie festi a prandio, et finitur ipso die festo hora tertia; tunc enim reditur ad docendum.

Quoties docetur festis diebus, docetur duas horas ante prandium, et totidem a prandio, comprehensa hora disputationum.

Omni die dominico cessatur omnino a docendi munere.

De festis solemnibus.

Pridie Regum cessatur a prandio et toto ipso die.

Pridie (1) Hilarium cessatur a prandio usque ad horam tertiam Cinerum.

Primo sabbatho. Quadragesimae toto die cessatur confessionis caussa.

Pridie Ramorum cessatur a prandio confes

laudem serenissimi Joannis tertii, Lusitaniae regis, primam habebit Gymnasiarcha: alteram hypo-Gymnasiarcha; reliquas deinde praeceptores Gymnasii, suo quisque ordine, idque perpetuo fiet ad sempiternam tanti beneficii. memoriam.

[blocks in formation]

Assumptio Beatae Mariae.

Laurentius Marlyr.

Bartholomaeus Apostolus.

Mense Septembri

Hora septima janitor signum dabit lectioni extraordinariae, ac iterum:

Ordinariae vero lectioni prius signum dabitur semihora ante octavam, ut ad eam se omnes

Primo hujus mensis die fient publicae et parent; posterius vero in ipso puncto octavae,

solemnes disputationes.

Nativitas Beatae Mariae.

Exaltatio Sanctae Crucis.
Mathaeus Apostolus.

Michael Archangelus.
Mense Octobri

[blocks in formation]

Primum omnium alter ex janitoribus singulis diebus hora quarta mane signum dabit tintinabulo, deinde circumibit cubicula omnium, fores pulsabit, ac mensibus hybernis lumen offeret.

- Deinde post sesquihoram signum dabit, ut omnes se ad sacrum parent; ac mox, ubi sexta sonuerit, iterum signo tintinabuli admonebit, ut statim omnes se in templum recipiant, ut ad introitum missae praesto sint. Adolescentes in sacro bini preces horarias genu flexo recitabunt ea modestia et reverentia, quam res et locus postulant.

Nomenclatores classium sub finem sacri nomina absentium scripto ad Gymnasiarcham deferent.

Interea famuli domi, ut omnia composita sint, curent, ut jentacula e sacro redeuntibus parata sint.

quo tempore omnes praeceptoribus suis in auditoriis adesse oportet.

Post duas deinde horas dabitur signum praelectionibus finiendis, et privatis disputationibus inchoandis, quae horam unam durabunt. Finitis disputationibus, dabitur signum prandii, quo audito convictores in triclinium convenient, et mensae benedictioni aderunt.

Auditores quartae classis, et reliqui superiorum ordinum, singuli per hebdomadas, tantisper dum vel prandetur vel coenatur, aliquid e sacris literis recitabunt, caeteris cum silentio audientibus, Gymnasiarcha, aut qui ejus vices gerit, praesente.

Famuli cubicularii sub finem prandii et coenae ad signum tintinabuli aderunt in triclinio reliquias collecturi.

Finitis prandio et coena quintani, et reliqui inferiorum ordinum, singuli per hebdomadas, gratias Deo optimo maximo aliis respondentibus agent.

Hora prima pomeridiana janitor signum lectioni extraordinariae dabit, quae ad secundam usque durabit, qua finita, incipiet et alia extraordinaria, quae hora tertia finietur.

Ordinariae lectioni prius signum dabitur semihora ante tertiam, ut ad eam se omnes parent; posterius vero in ipso puncto horae tertiae, quo tempore omnes praeceptoribus suis in auditoriis adesse oportet.

Post duas deinde horas dabitur signum finiendis praelectioribus, et privatis disputationibus inchoandis, quae horam unam durabunt.

Finitis disputationibus, dabitur signum coenae, in qua eadem omnia observabuntur, quae in prandio diximus.

A coena actis gratiis, domestici in auditoria se recipient, praeceptoribus suis de diurnis praelectionibus rationem reddituri. Deinde licebit eis per aream ludere, donec signum dabitur hymno canendo.

[blocks in formation]

Regimento, que os porteiros do Collegio Real das Artes, e Humanidade, hão de guardar.

Primeiramente terão cuidado de tanger sua campam por semanas, todos os dias, ás quatro horas pela manhã, e depois da campam tangida, irão logo por todas as camaras do collegio espertar os estudantes, e dar lume em tempo d'inverno aos que o quizerem to

mar.

Item, mais tangerão ás horas da missa, lições, comer, e outras cousas, da maneira que é conteudo no Regimento das lições e economia do collegio.

Item, terão sempre suas portas fechadas com a chave, salvo depois do primeiro som das lições ordinarias até o derradeiro som d'ellas, para que entretanto os estudantes, que fóra do dicto collegio viverem, possam entrar e ouvir as dictas lições, e n'este tempo terão uma porta sobre a outra, e não se apartarão d'ellas.

Item, depois que os lentes começarem suas lições ordinarias, os dictos porteiros fecharão com a chave as portas do dicto collegio, para que nenhum estudante possa sair fóra, e deixar sua lição sem licença expressa do Principal, ou em sua ausencia do sub-Principal.

Item, não poderão desamparar suas portas por mandado de ninguem, e se por necessidade natural for algum d'elles constrangido, o que fica terá cuidado das duas portas até à vinda do seu companheiro.

cto Principal, para que veja quanto tempo andaram fóra os que n'aquelle dia sairam, e se todos tornaram ao collegio, e em sua ausencia entregar-se-hão ao sub-Principal.

Item, serão obrigados varrer cada dia a entrada das suas portas, e o recebimento da banda de dentro, e a Egreja.

Item, porque no inverno fará escuro entre as duas portas, dar-se-hão ao dicto porteiro duas alampadas, uma para a entrada do collegio, e outra para o recebimento.

Item, sendo caso que os dictos porteiros não guardem nem cumpram o que acima dicto é, pela primeira vez que errarem, serão privados do salario, que se lhes montar em um dia; pela segunda, de dois dias; e pela terceira serão tirados do officio, e se porão outros em eu logar.

Eu El-Rei faço saber a quantos este meu alvará virem, que eu vi estes Estatutos e Ordenança, que o Doutor Mestre André de Gouveia, Principal do Collegio das Artes, que mando fazer na cidade de Coimbra, por meu mandado fez para o dicto collegio, os quaes hei por bons, e quero que se use d'elles, e se cumpram, e guardem, como se n'elies contém. Manuel da Costa o fez em Lisboa a 26 d'Abril de 1548. E hei por bem, que este alvará valha, e tenha força e vigor, como se fosse carta feita em meu nome, por mim assignada, e passada por minha chancellaria, posto que este não seja passado pela dicta chancellaria, sem embargo das ordenações cm contrario; os quaes Estatutos são escriptos em quatro meias folhas, afora esta em que assignei, e vão todas assignadas ao pé de cada lauda por Manuel da Costa meu escrivão da camara.. Item, em quanto jantarem no collegio, ou Alvará, para Vossa Alteza vêr. cearem, não deixarão entrar no dicto collegio E posto que nos Estatutos atraz escriptos nenhuma pessoa de fora sem licença do dicto diga, que desde a segunda feira á tarde, vesPrincipal, ou do sub-Principal, em sua ausen-pera d'entrudo, até o dia de cinza á tarde, que cia. Item, não poderão vender nem comprar livros, escrevaninhas, barretes, nem outras cousas, para que se não dê logar aos furtos que ordinariamente se podem fazer, e não consentirão que se faça entre as duas portas nenhum ajuntamento d'estudantes, nem terão familiaridade estreita com elles.

Item, querendo alguem falar com algum dos estudantes que no collegio viverem, ou na lição estiverem, o porteiro da segunda porta levará o recado.

Item, não deixarão sair do dicto collegio nenhum estudante que n'elle viva, sem licença do dicto Principal, e em sua ausencia do subPrincipal, a qual licença se dará em papel assignada pelo dicto Principal ao porteiro da porta da rua, o qual será obrigado pôr a hora em que sae o dicto estudante, e a hora em que tornar, no pé da dicta licença.

Item, será obrigado ás nove horas da noute trazer as chaves das portas do dicto collegio, e assim tambem os papeis das licenças ao di

REI.

são dous dias naturaes, não haja lição, hei por bem que a não haja um dia natural sómente, a saber: desde o dia de entrudo ao meio dia, até dia de cinza ao meio dia.

E posto que outrosim nos dictos Estatutos diga, que as confissões da Paschoa se façam em dia de vespera de Ramos, e que do dicto dia de vespera de Ramos em deante, até toda a Semana Sancta, se não leia, hei por bem que as dictas confissões se façam á quarta feira de trevas, e que até á terça feira todo o dia antes da dicta quarta de trevas, haja lição. João de Seixas o fez em Lisboa a 30 dias d'Abril de 1549. E esta apostilla não passará pela chancellaria. Manuel da Costa o fez escrever.-REI.

[blocks in formation]

ESTUDOS SOBRE OS CANCIONEIROS
PORTUGUEZES
I

Bibliographia dos cancioneiros

ter sido descoberto no deposito do Collegio dos Nobres.

O Cancioneiro de D. Diniz foi publicado por copia tirada de um codice existente na Biblioteca do Vaticano D'esse codice, que contém além das poesias de D. Diniz uma grande porção de outras tanto em portuguez como em A poesia portugueza da edade media, que castelhano, ou d'outro talvez contendo tamsuscita muitas questões importantes ao histo- bem as composições do mesmo rei diz Barbosa riador litterario, foi-nos conservada quasi ex- Machado que apparecêra em Roma no tempo clusivamente n'algumas d'essas collecções co- de D. João, do que fazem fé Nunes de Leão nhecidas pelo nome peninsular de cancionei-e Brandão. É provável que aquelle codice tiros, e das quaes tres teem até hoje sido impres-vesse sido presenteado por algum dos nossos sas. São o Cancioneiro chamado do Collegio monarchas ao papa, no tempo em que a poedos Nobres, o Cancioneiro d'El-rei D. Diniz, sia dos trovadores era ainda geralmente estie o Cancioneiro de Garcia de Resende. mada. Sabe-se que havia um Livro das Trovas No deposito de livros sequestrados aos je- de D. Diniz entre os livros de D. Duarte (1). suitas que havia no extincto Collegio dos No- Na carta do marquez de Santilhana ao conbres de Lisboa, achavam-se fragmentos de um destavel de Portugal, publicada por Sanchez cancioneiro, junto a um fragmento de nobi-|na Collecion de poesias castellanas, etc., faz liario, ambos em um livro de pergaminho, fo- aquelle menção d'outro codice em que se enlio grande, a duas columnas, escripto em ca-contravam egualmente poesias de D. Diniz (2) racteres monachaes, que, segundo o sr. Ale-e a existencia de maior numero de codices hoje xandre Herculano (1), nem parece anterior aos perdidos é mais que provavel. O codice do fins do seculo XIV nem posterior aos princi- Vaticano encerra apenas composições profapios do xv. nas do monarcha, mas attribue-se-lhe geralD'esses fragmentos do cancioneiro sahiu mente, fundando se n'uma asserção vaga de pela prineira vez em Paris, em 1823, uma edi-Duarte Nunes de Leão, a composição de canção feita por Carlos Stuart, o bem conhecido ções em louvor da Virgem. A falta de taes ministro britannico (2). A edição era imperfeita sob muitos pontos de vista, mas ainda assim chamou logo a attenção d'alguns sabios extrangeiros e fez comprehender a necessidade de fazer uma nova e mais perfeita. É a um outro extrangeiro ainda, o erudito brasileiro Francisco Adolpho Varnhagen, que devemos aquella edição. Em 1849 sahiu esta em Madrid com o seguinte titulo: «Trovas e cantares de A edição do Cancioneiro de D. Diniz foi feita um codice do XIV seculo; ou antes, mui pro- em Paris, em 1847, pelo Dr. Caetano Lopes de vavelmente, o livro das cantigas do conde de Moura, escriptor brazileiro então ali residente. Barcellos.» Fórma um volume in-16 de 370 Fórma um vol. in-8.° maximo de 196 paginas paginas, e que contém os fragmentos que Car- (3). A impressão é luxuosa e digna das comlos Stuart publicára, com mais correcta lição posições d'um rei. O texto é muito correcto e e dispostos n'uma ordem que a critica do edi- só deixa a desejar que o benemerito editor titor suggeriu, mais ainda algumas outras can-vesse dividido e numerado as cantigas o que tigas que se achavam em varias folhas desco-era por certo facil e tornaria a sua leitura bertas na Biblioteca d'Evora pelo nosso eru- mais simples e as citações mais commodas. dito José Heliodoro da Cunha Rivara. Essas O Cancioneiro denominado de Garcia de folhas estão hoje reunidas ao codice principal Resende, do nome do seu collector, de cuja na Biblioteca Real da Ajuda. Ignora-se completamente a historia do codice antes de elle

[blocks in formation]

canções n'aquelle codice torna a sua existencia muito duvidosa e dá força á conjectura de que se confunda n'este ponto o nosso monarcha com D. Affonso o Sabio de Castella, entre cujas obras poeticas ha precisamente uma collecção intitulada Loores et Milagros de Nues tra Senora. É uma questão sobre que havemos de voltar.

(1) V. Introducção ao Leal Conselheiro, edição Roquette, pag. XXI.

(2) Wolf (Zur Geschichte, etc., adiante citado) conjectura que o codice do Vaticano seja o mesmo que viu o marquez de Santilbana.

(3) Cancioneiro d'El-rei D. Diniz, pela primeira vez impresso sobre o manuscripto da Vaticana, com algumas notas illustrativas, e uma prefação historico-litteraria pelo Dr. Caetano Lopes de Moura. Paris. Em casa de J. P. Ailland, 1847.

« VorigeDoorgaan »