Medecyn boec. Daer inne alle wtwendighe, ende inwendighe parthyen des menschen lichaems, met alle hare sieckten ende ghebreken, vanden hoofde af, tot de voeten toe, begrepen zijn, ende daerinne oock gheleert wort, hoe datmen alle de selve ... cureren sal ...

Voorkant
by my Peeter Verhagen, ende Abraham Canin, 1605 - 676 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens