Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

VNVS DEVS VNVS CONCILIATOR DEI ET HOMIN HOMO CRISTVS IESVS
QVIDEDI SEMETIPSVM PRECVM REDEMPTIONIS PRO OMNIBVS,

MATHAV

Tgeheele Nieu Teftament

met grooter naerlichept ghecorrigeert
nae den latynfchen text/ foe die hepltghe
Roomfche herche dat houdt met de ano
nes die wi Onderwilen ghenaemt hebbe
Ende dat inhoudt van elcken Capittel/
foe wel van den Eptolen der Apoftolen
als der Euangelten/voor die Captttelen
geßelt/Ende de Falengter ende een
Tafele om die Euangelten
ende Epiftolen te
vinden.

OHANNES

Cum Gratia et puiuilegio

LVCAS

[ocr errors][merged small]

General catalogue (no. 293)

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed]
« VorigeDoorgaan »