Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 26 nov. 2008 - 470 pagina's
j 1. 1 Inleiding (Severe Acute Respiratory Syndrome) via speeksel v- j spreid kunnen worden. In spreekwoorden en gezegden wordt speeksel In een etymologisch woordenboek kunnen de h- komst en verwantschap van woorden worden nage- vaak in negatieve zin gebruikt (tabel 1. 1). Bekend zocht. Daarmee worden woorden in het Oudneder- van onder andere de Gotische bouwkunst zijn de lands die verband houden met het woord 'speeksel' waterspuwers (gargouilles), vaak figuurtjes met een opgespoord. In het Middelnederlands worden voor sinister uiterlijk van duivels of roofvogels, toegepast speeksel de volgende woorden gebruikt: 'spekele' en voor de afvoer van hemelwater. 'spedel' en in het Oudsaksisch: 'spekaldra'. In 1351 Daarnaast zijn er ook uitdrukkingen waarin wordt speeksel gespeld als 'speecsel' en in het Duits speeksel in positieve zin wordt gebruikt (tabel 1. 2). als Speichel. Het woord 'spugen' heeft in de loop der Deze uitdrukkingen hebben vaak betrekking op de eeuwen eveneens verschillende spellingen gehad: functies van speeksel, zoals smaakgewaarwording 'spijen', 'spuigen' en 'spoegen'. Als zelfstandig (lekker eten), of de heilzame, genezende werking naamwoord werd 'spuug' ook geschreven als 'spog' ervan. In de Bijbelse gelijkenis van de arme Lazarus, of 'spoch'. In dialecten komen deze woorden soms die vol zweren aan de deur lag van de gierige, rijke nog voor. Het Engelse woord saliva is net als het man, werden de zweren gelikt door (straat)honden Franse woord salive afgeleid van het Latijnse woord (Lukas 16).
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de tweede druk
3
Literatuur
20
van dunvloeibare
37
Literatuur
51
AntimicrobiŽle eiwitten in speeksel
65
Literatuur
85
Literatuur
105
Immunologische bescherming van de mondholte
129
Systemische aandoeningen en speeksel
271
Leeftijd en speeksel
291
Geneesmiddelen speeksel en speekselklieren
303
voeding en speeksel
317
voeding en speeksel
331
drogemondsyndroom
349
sialorroe en hypersalivatie
371
Halitose of foetor ex ore
381

aggregatie
143
EGF en NGF
173
Speeksel en spijsvertering
195
Speeksel en smaakgewaarwording
205
Creviculaire vloeistof
225
Nieuwe ontwikkelingen in oraal biochemisch onderzoek
233
Speekselklieraandoeningen en speeksel
245
Speeksel als diagnostische vloeistof
393
Richtlijnen voor behandeling van patiŽnten met speekselklachten
405
Biotechnologische ontwikkelingen in de orale biochemie ten behoeve van
421
bron voor medicijnen
433
Lijst van afkortingen van aminozuren
455
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens