Socrates op de speelplaats: filosoferen met kinderen in de praktijk

Voorkant
Acco, 1997 - 270 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
In 1997 verscheen Socrates op de speelplaats, een boek over theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen en jongeren, bedoeld als leidraad en hulp voor zowel beginners als gevorderden in het domein. EÚn van de pioniers van het filosoferen met kinderen in Nederland, dr. Pieter Mostert, voorspelde toen dat dit boek een ┐blijvende┐ waarde zou hebben. Dit werd bevestigd: er verschenen drie drukken van dit boek en bijna tien jaar na verschijnen is er nog steeds vraag naar. Dit bewijst de nood aan en belangstelling voor literatuur over filosoferen met kinderen. Het boek is nu herzien. Zo bleek het logicadeel een te zware dobber. Het is sterk ingekort en vereenvoudigd, maar niet verwijderd. Logica blijft immers onmiskenbaar van belang bij het filosoferen. Ook het praktijkgedeelte was aan opfrissing toe. Ten slotte werden de bijlagen, met onder meer een overzicht en bespreking van de bestaande literatuur en websites over kinderfilosofie, en met een lijst van kinderboeken die stof kunnen leveren voor filosofische discussies met kinderen, grondig geactualiseerd.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens