Imago: Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2009 - 503 pagina's
Theoretische en cultuurhistorische analyse van de betekeniseffecten van het Romeinse keizerportret (27 v.Chr. - 192 n.Chr.). Aan de hand van verschillende casestudies wordt de samenhang nagegaan tussen de sociopolitieke betekenis van het keizerportret en de lichamelijke - gegenderde en geseksualiseerde - dimensie van het beeld zelf, alsook de belichaamde positie van antieke toeschouwers. Daarnaast heeft de auteur aan de hand van de poststructuralistische theorie, de feministische filosofie en de psychoanalyse een theoretisch raamwerk ontwikkeld waarmee de lichamelijke en affectieve werking van de keizerlijke portretkunst kan worden geanalyseerd.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Proloog
9
Theoretische benadering
25
sculptuur semiotiek en subjectiviteit
91
de Augustus van Prima Porta
135
een verlangen naar onkwetsbaarheid
196
het triomferende lichaam
249
de kunst van het vergeten
315
de grenzen van de keizerlijke machtsverbeelding
365
Conclusie
433
Afbeeldingen
460
English summary
490
Curriculum vitae
504

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens