Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Bang, J. P., adjunkt, dr. phil. Rönne.
Cavallin, Chr., adjunkt. Lund.

Christensen-Schmidt, C. P., forh. kollaborator. København.

Christensen, Richard, dr. phil. Kobenhavn.

Gemzoe, H. M., adjunkt. Randers.

Gigas, Emil, stud. mag. København.

Grundtvig, Svend, professor, kaptajn. København.

Hoff, B., adjunkt. Sorø.

Häggström, F. W., adjunkt. Upsala.

Madvig, J. N., konferensråd, professor, dr. phil. København.
Moldenhawer, J., forstander for d. kgl. blindeinstitut i Kbhvn.
Møller, H. G., adjunkt. Sorø.
Pio, Jean, skolebestyrer. København.
Storm, Gustav, dr. phil. Kristiania.
Storm, Joh., professor. Kristiania.
Thomsen, Vilh., dr. phil. København.
Verner, Karl, cand. mag. Århus.

« VorigeDoorgaan »