Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]

ALOISIOMOCENICO EQ VITI, ET
SENATORI VENETO, S.P.D.

Olebam fuperioribus Annis Aloisi Vir
Claris.cum aut.T.Liuiti Decades , quæ

no extare creduntur,aut Salustii , aut Trogi historias,aut queuis aliú ex antiquis autoris bus inuétū csse audiebā,nugas dicere ac fabulas. Sed exquo tu e Gallia.vbi p Senatu tuo itegerri: me accuratistmeg legatū agês,magnā tibi laudē, et gloriâ peperisti,cuin plurimis,quæ ielle optimo Oratori oportet:tú eloquétia illa tua fingulari,qua tibi añ& diuitias&grain hac Rep.excellere cópara ueras,has Plinii epistolas in Italia reportafti,in me brana scriptas,at padeo diuersis a niis characteriz bus,vtniliqs diu affueuerit,nó queat legere,copi fperare mirum in modū.foreætatenia,vt plurimi ex bonis autorib°,quos nõextare credim, iueriā: tur. Eftemvolumé ipm non folú correctilfimú,sed etiã ita antiquum,vtputem scriptū Plinii temporibus.Quãobré fi,vt videturia Plinii ætate ad hæc ví tépora hoc epistolarum voluméseruatum eft, fit, vt facile credam &.T.Liuiū,& alios,quos tum vetustate,tum hominū negligétia,tum vi aliqua, incursione ve exterară gentium periille credimo, alicubi,tanquã in ipio conclusos carcere, qualidas delitere,fperéq3 exituros in lucēsido téporib9 noftris,ac meali aiu vixero,præcipue opera Chrifto IESV annuente:A OTÁpos Ecwp. Nunc autem,

...

quod poffumus hasce Secüdi epistolas damom cor
rectilimas,in quibusetia multæfunt.quæ ante hac
nõhabebantur.Sed tibi in primis habenda eft plu
rima gratia Indyte Alotsi:qui exemplar ipsum epi
ftolarum reportafti in Italiam, mihiq dedifti,vtex
culum publicaré. Deinde Iucundo Veronensi viro
singulariigeniosac bonarum literarum ftudiofiffle
mosquod& easde Secundi epistolas ab eo ipo exē
plari a se descriptas in Gallia diligenter,vt facitoia,
et sex alia volumina epistolarum partiin manu scri
pta,partim imprella quidé sed cum antiquis colla-
ta exemplaribus,ad meipe fua fponte.quæ ipsius
eftergastudiosos oéis beneuolentiasadportauerit,
id quebiênio ante quam tu ipm mihi exéplar pu-
blicãdum tradidilles. Exeunt igitur hæ Plini epi-
stolæ in manus literatorum & tua , &lucúdi nostri
in llos beneuolétiaemēdatiflimæ. Sed quoniam
epistolas

decimi librisquæ scribuntur ad Traianum
Imperatorem.sunt quinõelse Plinii putātstum ga
stylo:& elegantia diuerfæ ab aliis videntur,cü etia
quia præter doctorum cófuetudiné Domine dicat
Plinius ad Traianum scribēs,operæpretium fuerit
et illasa Secundo scriptas fuille ostendere. Non
imus ifícias scripliffe Plinium alias epistolas,vt ipe
ait paulo accuratius,sed&has adTraianum-liquis
diligéter aspiciat,& dodaselles & elegáteis fatebi-
tur nec a stylo Plinii alienas,idquod.cum ex omni
bus id genus epistolis licet cognolcere,tã exea ma
nifestius,quæ de Dione quodá scribitur qui fuorú
reliquiasi religioso loco poluerat. Recitat enim ibi

[ocr errors]

:

Bayerisos
Stasiktarthak

« VorigeDoorgaan »