Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo january 1777

Voorkant
P. Schouten [and] R. Ottens [booksellers], 1778
 

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens