Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert, Volume 9

Voorkant
S.J. Baalde, 1777
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 463 - Dus noemt men de langwerpig ronde vliefep, in de gedaante van een Duiven-Ey, wit van kleur, ook geel en groen, en die de Zywormen pleegen te Spinnen.
Pagina 369 - ... s vaders zyde; ende in de andere helft met de halve broeders ende susters, derzelver kinderen ende kintskinderen van 's moeders zyde. Ende alsser halve broeders ende susters off derzelver kinderen [fol. 84 v.] ende kintskinderen zijn alleen van de eene zide, sullen de volle broeders ende susters ende derzelver kinderen ende kintskinderen by representatie als...
Pagina 771 - SYNODISCHE of VERZAMELINGS-MAAND. Zoo heet een tyd, welke van eene nieuwe Maan tot eene volgen da voorby loopt. Dcefe maand is grooter dan de Periodifche; want als de Maan van de Zon afgaat , en na verloop van d...
Pagina 646 - Zy handelt in het byzonder van het middelpunt der zwaarte, van den waagregten ftand der zwaare Ligchaamen en van de Beweegingen die van de zwaarte ontdaan.

Bibliografische gegevens