Unie, bestand, vrede: drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2009 - 200 pagina's
Summary: De staat van de Zeven Verenigde ProvinciŽn ontstond in een tijd waarin bestuurlijke structuren en regelgeving in heel Europa in ontwikkeling waren. Men formuleerde 'Fundamentele wetten' die uitgangspunt werden voor verdere wetgeving. In dit boek worden drie van zulke Noord-Nederlandse teksten integraal gepubliceerd: de Unie van Utrecht, het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van Munster. Iedere tekst is voorzien van een afzonderlijke inleiding waarin bepaalde aspecten van het document nader worden belicht. De Unie van Utrecht (1579) was een poging om gezamenlijk op te treden tegen de Spaanse troepen. De gewesten bleven zelfstandig, maar kwamen overeen defensie, belasting en godsdienst collectief te regelen. Op 9 april 1609 werd het Twaalfjarig Bestand afgesloten. In het wapenstilstandstraktaat werd de jonge staat gedurende een niet nader gespecificeerde periode als zelfstandig erkend. De Vrede van Munster (1648) maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en bevestigde de soevereiniteit van de Zeven ProvinciŽn.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Een bilateraal verdrag van drie partijen
87
tot de vredehandelinge binnen Munster aengestelt
131
Haer Hooch Mogender Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen tot Munster
138
Zaken van alledag
146
Slot
156
Bronnen en literatuur
187
Register
198
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens