Herstelrecht en procedurele waarborgen

Voorkant
Maklu, 2009 - 397 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
13
Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte
21
Reserves
32
Afbakening van de vraagstelling
38
Verkennende fase
48
Besluit
65
Situering ten aanzien van de strafrechtsbedeling
74
Regelgevend kader
81
proportionaliteit in het herstelrecht?
214
Procesbegeleiding en inhoudelijke inbreng
221
Neutraliteit en persoonlijke of professionele banden met de partijen
232
Neutraliteit en onpartijdigheid in herstelbemiddeling voor
242
Besluit
251
Dimensies van vrijwilligheid in herstelgerichte processen
258
Vrijwilligheid in herstelbemiddeling voor meerderjarige verdachten
272
Besluit
283

DEEL III
87
verschillende concepten van schuld
102
Verantwoordelijkheid in het strafproces versus verantwoordelijkheid
119
Het vermoeden van onschuld binnen herstelbemiddeling voor
130
Rechtsbijstand
145
Rechtsbijstand binnen herstelbemiddeling voor meerderjarige
164
Proportionaliteit
179
Herstelbemiddeling voor meerderjarige verdachten in Vlaanderen
195
Vertrouwelijkheid in het herstelrecht
290
Vertrouwelijkheid in herstelbemiddeling voor meerderjarige
313
DEEL IV
335
Afsluitende beschouwingen
346
Bibliografie
353
Summary
383
Curriculum vitae
397
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens