Verhandelingen...

Voorkant
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina xxii - ÷*c. den 10 Jan. 1753. CAROLUS CHAIS , Predikant in 's Hage , den 10 Jan. 1753. Mr. P. LYONNET, Advocaat in 's Hage, den 10 Jan. 1753. Mr. PETRUS WESSELING,Pro/: tt Utrecht, den 3 Juny 1755.
Pagina xxviii - AMMELIORATIE of verbetering van Zaadkoorn , volgens de proef hier te Lande genomen , door den Wel edelen Geftrengen Heere Mr. CA van Sypcfteyn. 36 PLAATEN In die Vierde Deel te vocsjcn.
Pagina xxvii - EN WELKE IS DE REDEN, DAT ZY NU MEER, DAN VOORHEEN, IN ONS LAND REGEERT? WELK ANTWOORD DE PRTS, HIEROP GňŌTELD, ISTQEGEWEEZEN.
Pagina 42 - Beginsels van het natuurlyk regt : waerin de algemeene gronden van 's menschen pligt, de aert en 't oogmerk der wet, de zedelykheit onzer daeden, de aenwezendheit van God, de natuur van 't geweten, de gevolgen van deugd en ondeugd, en de onsterffelykheit der ziele, uit het licht der reden betoogd ; midsgaders de gevoelens van Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, Dr. Clarcke, enz. nader overwogen worden. Uit het Fransch vertaeld, door MARTEN SCHAGEN. Haerlem 1750. 8į. BUSSARD (FM), …lťmens de droit naturel...
Pagina xxiv - s Hage, den 22 Mey 1758. Mr. JAN DE GROOT, Advocaat in 's Hage, den 22 Mey 1758. DIRK KLINKENBERG, Ordhiaris Klerk ter Secretar}e van Holland, den 22 Mey 1758.

Bibliografische gegevens