Notarius publicus, dat is: De practycke ende oeffeninge der notarissen: waer inne by maniere van Examinatie ... : daer by-gevoeght een woorden-boeck ...

Voorkant
by Jacob Rijfferz, boeck-verkooper by de Visch-marckt, in 't Vergulde A/B/C., 1665 - 324 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens