Psychotherapie en spiritualiteit: integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 2001 - 296 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woorden van dank
1
Voorwoord door dr Malcolm Pines
3
Inleiding
5
SPIRITUALITEIT IN DE THERAPEUTISCHE SESSIE
13
Inleiding op deel I
15
Vlucht vrees of vertrouwen?
18
Gegronde of ongegronde angst?
20
Psychisch of spiritueel trauma?
25
Spirituele zelftwijfel en ambivalentie
133
Het existentiŽle aspect van spirituele verandering
135
Transcendentaleanorexia nervosa
137
Anorexia als een mislukt spiritueel veranderingsproces
139
Bereidwilligheid en eigenwilligheid in een spiritueel veranderingsproces
141
Cognitieve aspecten van spiritualiteit
145
Illuminatie als intuÔtieve ervaringskennis
147
Het onderzoek naar religieuze ervaringen
148

Visioen of hallucinatie?
28
Depressie of spirituele duisternis?
33
Narcisme of misplaatste toewijding?
37
Afsluiting van deel 1
43
EEN GRAMMATICA VAN HET WESTERSE BEWUSTZIJN
47
Inleiding op deel II
49
Het verleden breekt het heden op
50
De verloren eenheidsbeleving
52
De breuk tussen spiritualiteit en theologie
53
De verarming van religieuze taal
55
Ook betekenissen hebben een geschiedenis
56
De problematische situatie van de hedendaagse gelovige mens
59
Van de voorgrond naar de achtergrond
63
De oermatrix in de therapeutische sessie
64
Oermatrix en spiritualiteit
66
Metacommunicatie
68
Waarom maken we ons druk over die achtergrond?
72
Psychotherapie en culturele kernmetaforen
73
De kernmetaforentheorie root metaphor theory
74
Hoe culturele kernmetaforen problematisch kunnen worden
77
Culturele kernmetaforen in de psychotherapie
78
Spiritualiteit en culturele kernmetaforen
79
De invloed van culturele kernmetaforen op spirituele problemen
81
Psychotherapie en spirituele kernmetaforen
84
Wat is de functie van spirituele kernmetaforen?
85
Als spirituele metaforen verabsoluteerd of van hun context afgekoppeld worden
87
het verband tussen reizen en wetten
89
Het verabsoluteren en loskoppelen van de rechtszaakmetafoor
93
Therapie en spirituele kernmetaforen
94
Psychotherapie en bijbel
95
Als spirituele metaforen ondergronds gaan
98
Als de metafoor van de reis ondergronds gaat
99
Als de rechtszaakmetafoor ondergronds gaat
102
Als metaforen van strijd en oorlog ondergronds gaan
104
Psychotherapie en ondergrondse spirituele kernmetaforen
105
Afsluiting van deel II
108
EXISTENTIňLE EN COGNITIEVE ASPECTEN VAN SPIRITUALITEIT
111
Inleiding op deel III
113
Spiritualiteit als veranderingsproces
114
Aanpassing van de oude systematisering aan de eigentij dse ervaring
116
Waarom liever aspecten dan fasen?
118
Psychotherapie en het spirituele veranderingsproces
119
Spiritualiteit en conventioneel religieus gedrag
121
ExistentiŽle aspecten van spiritualiteit
123
Existentieel bewustzijn
124
Het spiritueleWare Zelf
126
De wisselwerking tussen het existentiŽle aspect en psychotherapie
128
Spiritueel onderscheiden op het existentiŽle niveau
129
Psychotherapie en spirituele authenticiteit
132
De validiteit van religieuze ervaringen
150
Breed theÔsme
154
Buitenzintuiglijke waarneming of speciale spirituele vermogens?
155
Psychotherapie en illuminatieve ervaring
157
Illuminatieve ervaring als leerproces
159
llluminatief leren en psychotherapie
160
Illuminatieve ervaring en zelfkennis
162
Positieve nawerking van illuminatieve ervaringen
163
Negatieve nawerking van illuminatieve ervaringen
164
De worsteling om intellectuele integriteit
167
Spiritueel onderscheiden op het cognitieve niveau
169
Spirituele twijfel
171
Afsluiting van deel III
174
RELATIONELE ASPECTEN VAN SPIRITUALITEIT
177
Inleiding op deel IV
179
De analyse van spirituele relaties
181
Ontvankelijkheid leren
184
Innerlijkheid leren
186
Vertrouwen leren
188
Convergentie tussen therapeutische en spirituele veranderingsprocessen
189
Divergentie tussen therapeutische en spirituele veranderingsprocessen
191
Spiritueel onderscheiden
193
Zoeken naar evenwicht
195
Spiritualiteit als negatieve therapeutische factor
197
Wie is bang voor theologie?
198
Wat is het verband tussen een spirituele relatie en een bepaalde theologie?
200
wat zijn uw criteria om andermans theologie mee te beoordelen?
201
waar ligt de grens?
203
hoe om te gaan met theologieŽn die in therapeutisch opzicht contraproductief zijn?
206
Het evalueren van spirituele relaties
209
Drie relationele categorieŽn
210
Onpersoonlijke of manipulatieve relaties
212
magie en determinisme
213
Het veranderingspotentieel van onpersoonlijke spirituele relaties
214
Latente mogelijkheden voor spirituele en therapeutische verandering binnen het determinisme
215
Zoeken naar tegenwicht in onpersoonlijke spirituele relaties
217
Predestinatie en dubbele predestinatie
219
Predestinatie als spiritueel en psychologisch probleem
222
Predestinatie en rouwverwerking
223
Overeenkomsten omtrent rechten en plichten
228
Relaties van liefdevolle verbondenheid of vriendschaps
240
Afsluiting van deel IV
251
Noten
260
Literatuurverwijzingen
270
Auteursregister
284
Zakenregister
291
Vignettenregister
297
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Bibliografische gegevens