Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1744
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 3 - Berichtende De Geftelteniflen der Zaken van Staat en Oorloch, in alle Heerfchappyen en Landfchappen van EUROPA' BENEVENS D'AANGRENZENDE GEWESTEN.
Pagina 235 - t welk ik gebouwd hebbe. 34 Wanneer uw volk in den krijg tegen zijne vijanden uittrekken zal door den weg, ęhen gijze henen zenden zult, ende zullen tot u bidden na den weg dezer stad, die gij verkoren hebt, ende na dit Huis, 't welk ik uwen Name gebouwd hebbe. > 35 Hoort dan uit den hemel baar gebed, ende hare smeekinge, ende .voerd haar regt uit.
Pagina 5 - Heerfchappyen en Landfchappen van . EUROPA BENEVENS D'AANGRENZENDE GEWESTEN. Verzien met alle Placaten , Ediften , Manifeften, Aanfpraken,Brieven, en andere autentique Stukken, van den tegenwoordigen tyd.
Pagina 176 - Myn intentie is , dat gy het Te Deum in de Hoofdkerk van Myn goede Stadt Parys laat zingen &c.
Pagina 5 - Heerfchappyen van Europa ; benevens eenige meldenswaardige Tydingen uit verfcheide andere Delen der Werelt.
Pagina 307 - t Parlement met de volgende zeer genadige Aanfpraak van den Troon...

Bibliografische gegevens