Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Geslachten: Wilkinge. -- Johan Wilkinge (buur te Elp), ao 1492 (chart. Drente).

Wilking(h)e. Johan Wilking (b) e (buur te Elp), ao 1588 (chart. Drente).

Willemynge, huis (te Een ?) in het kerspel van Norch.

Willemynge. ao 1381 à 1383, zie Norch: Norch.

Wilrekinge, huis te Diever.
Wilrekinge. — item ibidem (nl. apud Duvere) domus Wilrekinge,

ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Wyllrekynge. -- Frederick Wyllrekynge, ao 1460 (chart. Drente)

Winde, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Vries.
Wynde. ao 1487, zie Yde: Yde; den van Bunne Wynde, ao

1554 (Ordelen bladz. 291); toe Wynde, ao 1556 (chart. Drente). Geslachten: Winde. Rodolfus de Winde, ao 1338; Zweder van Winde (burgemeester v. Gron.), ao 1396 (charters rijksarch. Gron.).

Winden, Johanne de Winden (burgemeester v. Gron.), ao 1354

(chart. t. 7.. pl.).

Wittelte, gehucht in de gemeente en ten Z. van Diever.

Withalte. -- apud Withalte, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Wittelte. in Wittelte domus, a° 1298 à 1304 (t. 2. pl.); Wit-

telte, ao 1438 (chart, rijksarch. Utr.). Geslachten: Wijtholte. Helpryck Wijtholte, ao 1531 (Ordelen bladz. 107).

Wytholt. Frans Wytholt, ao 1560 (chart. Drente).
Witten, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Assen.

Withen. - nos .. Withen comparavimus ao 1294 (chart. Drente).
Witten. apud Witten, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.);

in marka de Witten in villa ipsa, ao 1302 (chart. Drente); in
den dorpe to Witten, ao 1361 (chart. Duitsche Orde); ao 1439,
zie Anreep: Anrepe; in der buerscap van Witten, ao 1479;
toe Witten, ao 1556 (charters Drente); die van Witten, ao 1597

(Ordelen bladz. 381). Witte. – in villa dicta Witte in parrochia Roetloe, ao 1304 (chart.

Drente).

Wytten, — to Wytten, ao 1534 (stuk Drente); de buren van

W ijtten, ao 1556 (chart. Drente).
Adjectieven: Witter. - Witter merck, ao 1462, zie Geelbroek:
Gheelbroeck.

Wytter. – yn Wytter marcke, ao 1534 (stuk Drente).
Wyttyng(h)er. - Wyttyng (b) er maerke, ao 1534, zie Geelbroek:

dat Gelebroeck.

die Woerd, stuk land te Leglo in het kerspel van Dieper. die Woerd, - .. to Leggele onder der clocken to Deueren, daer die

westereende van strecket an die buermarke, ao 1442 (chart. Drente).

de Twe Woerde, stuk land in de marke van Zeyen?

de Twe Woerde. ao 1478, zie de Anwende.

Woerding-guet, stuk land in de marke van Cralo, de buurschap van Pesse en het kerspel van Ruinen. Woerding guet,

tot Kraelle ,. in der marcke van Peesse, ao 1414 (chart. Drente). Wordynghe guet ende erve. -- van Wordynghen guede ende

erve., in der marke toe Pesse in der buerscap to Cralle, ao 1427

(chart. Drente). Wordynge guet. --- van Wordyngen guede, ao 1427 (t. z. pl.). Geslachten: Woerdinghe. Wycher Woerdinghe (te Holte?) ao 1387 (chart. rijksarch. Utr.); Johan Woerdinghe (te Dwingelo), ao 1398 (chart. Drente).

Wordynge. – Johan Wordynge, vicarius to Dwynglo, ao 1409

(chart. Drente Woerdinge. – Johan Woerdinge, ao 1414; Reyner Woerdinge

to Elp, ao 1453; Wermelt Woerdinge (buur te Grollo), ao 1480

(charters Drente). Wordinge. – Johan Wordinge, ao 1419; Wermelt Wordinge,

ao 1479 (charters Drente). Wordyngen. --- Johan Wordyngen, ao 1427 (chart, Drente). Wordynghe. - Johannes Wordynghe, ao 1427 (chart. Drente).

de Woert, stuk land op den Elper esch.

de Woert. ao 1530, zie Sandy nghe-hoff.

Woldringe-guet, goed te .

1). Geslachten: Woldringe. Johan Woldringe (te Groningen ?), ao 1474 (chart. Drente).

Wollinchuus, huis in de »villa” Loon en het kerspel van Rolde. Wollinchuus. decimas .. domus dicte Wollinchuus .. in par

rochia . . de Rotlo in villa dicta Loen . . Reynero de Wollin

chuus. . concedimus, A° 1360 (notar. afschr. dd. 1360 rijksarch. Utr.). Geslachten: Wollinchuus. Reynero de Wollinchuus, ao 1360, zie Wollinchuu s.

Woltingehus, huis te Meppel.
Woltingehus. - In Mappele . . item Woltin gehus, ° 1298 à

1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Woltinge. Woltinge, ao 1368, zie Eneking her goet; Wol-

tinge (goed te Couderveen), ao 1415 (chart. rijksarch. Utr.); op

Woltinge, ais 1545, 1549 (Ordelen bladz. 156 en 226).
Wolting (onder Couderveen), ao 1412 (chart. rijksarch. Utr.).
Woltynge. op Woltynge, ao 1529 (Ordelen bladz. 83); naest

Woltynge, ais 1545, 1546 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.). Geslachten: Woltynck. - Wolter van Woltynck (schulte te Meppel), ais 1493, 1506 (charters Drente).

Woltinge. — Wolter van Woltinge, gis 1508 (chart. Drente), 1550

(Ordelen bladz. 231).
Woltinck. Wolter van Woltinck, ao 1511 (chart. Drente).

Woltinghe, goed te Gasteren in het kerspel van Anlo.
Woltinghe. Lefert Woltinghe hout dat goet to Wolting he

gheleghen to Gasteren in den kerspel van Anlo, ao 1381 à 1383

(Lijst der leenmannen v. b. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 772). Geslachten: Woltinghe. - Lefert Woltinghe, x° 1381 à 1383, zie Wolting he.

Woltincgen, goed te Leglo in het kerspel van Diever 2).

Woltincgen. – jura nostra in .. domo Woltincgen, ao 1304 (ch. Dr.).
Woltincg. (te) Legle (in 't kerspel van) Deveren, 2° 1417 (chart.

rijksarch. Utr.).

1) Zie Mr. H. 0. Feith, Ordelen v, d. etstoel v. Drente (Werken P. E. I. P. VII, 2) bladz. 91 en 191 (dd. 1471 en 1516).

2) Is Volting ehus = Woltincgen?

necnon omnes

Woltinge goet. (te) Leggele, ao 1499 (chart. t. z. pl). Geslachten: Woltinge. – Bolo Woltinge filius Gera[rd[i de Leglo ..

markenoten in marka de Witten, ao 1302 (chart. Drente); Hans Woltinge toe Beylen, ao 1598 (Ordelen bladz. 393); die Woltinge broederenn toe Zwichtler, ao 1598 (a. w. bladz. 398). Woltincghe. - Bole Woltincghe, ao 1304 (chart. Drente).

. Wolting. – Johan Wolting, ao 1417 (chart. rijksarch. Utr.)

Wrentynge-goet, goed te Yde in het kerspel van Vries.

Wrentynge goet. ao 1381 à 1383, zie Yde: Yde.

Wulverinc, goed in het kerspel van Ruinen.

Wulverinc. a° 1381 à 1383, zie Hadeboldinc. Geslachten: Woluerdynghe.

Runen

anno 1574 .. hefft Henrick Woluerd ynghe desse anderhalven Philipsg. offgelosset, ao 1574 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Zeegse, gebucht in de gemeente en ten Z. 0. van Vries.

Segese. dat halve erve toe Segese, ao 1498 (chart. Drente).
Zegese. den buren van Tarels ende Zegese, ao 1548 (Ordelen

bladz. 191).

Zeyen, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Vries.

Zyen. -- bueren van Zyen, ao 1436 (chart. Drente).
Zeyyen. in der buersscapp ende marke van Zeyyen in den ker-

spel van Vrees, ao 1457; toe Zeyyen, ao 1460 (charters Drente). Zeyen. van Zeyen, ais 1459, 1468 (charters Drente); de marck

scheit van Vresse unde Zeijen, ao 1525 (Ordelen bladz. 41). Seyen. to(e) Seyen, ais 1461, 1479; toe Seijen, ao 1509

(charters Drente). Seyghen. - thoe Se y ghen, ao 1556 (chart. Drente). Adjectieven: Seyer. - up Seyer essch, ao 1502 (chart Drente).

Zeverdinchuus, huis in de »villa” Loon en het kerspel van Rolde ). Zeverdinchuus. decimas .. domus dicte Zeverdinchuus .. in

parrocbia .. de Rotlo in villa dicta Loen .. et Hugoni de Zeverdinchuus concedimus, ao 1360 (notar. afscbr. dd. 1360, rijksarch, Utr.).

1) Is Zeverdinchuus = Zierverlinghe-guet?

Geslachten: Zeverdinchuus. — Hugoni de Zeverdinchuus, ao 1360, zie Zeverdinchuus.

Zeverding, stuk land te Colderveen.
Zeverding (een stuk land geheeten) Zeverding (in 't kerspel

van) Couderveen, ao 1417 (chart, rijksarch. Utr.).

Zibertinghe, huis (te Een?) in het kerspel van Norch.

Zibertinghe. ao 1381 à 1383, zie Norch: Norch.

Zierverlinghe-guet, goed te Loon ?).
Zierverlinghe guet. uet Zierverlinghe guede to Loen, ao

1369 (chart. Drente).

Zo(e)bringe-arve, erf in de marke van Ansen.

Zo(e)bringe arve ao 1574, zie Ansen: Anssen. Geslachten: Zoberynge. – Euert Zoberynge toe Anssen, ao 1574 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Zuauerdinghe-hofstede, hofstede te Benneveld.

Zuauerdinghe hofstede, - to Bonevelde, ao 1419 (chart, Drente).

die Zuedmaed, stuk land te Holte.

die Zuedmaed. -- ao 1417, zie Wedekinghen erve ende guet.

Zuetessche, buurt in de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp).

Zuetessche. up Zuetessche, ao 1421, zie Adekynge-guet.

Zuidbarge, gehucht in de gemeente en ten Z. van Emmen *).

Zuytberge. ao 1546 (Ordelen bladz. 160).
Suytbergen. tSuytbergen, ao 1553 (a. w. bladz. 276).
Zuydtbarge. - ao 1598, zie Noordbarge: Noerdt barge.

Zuideresch, buurt te Schoonlo in de marke van Grollo en het kerspel van Rolde.

Zudessche. ao 1450, zie Schoonlo: Scholo.

1) Is Zeverdinchuus = Zierverlinghe-guet? 2) Vergelijk Barge.

« VorigeDoorgaan »