Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

yn die

die Belyngher hoefstede. dat huys ende hofstede

Wijck, geheyten die Belyng her hoefstede, item toe anderen

dat guet ende erve geheyten den Eychelkolck, ao 1481 (chart. Drente). Geslachten: Belingge.

Ecberti Beling ge, ao 1276 (chart. Drente).

Beninge, goed onder Noord-Barge '),
Geslachten: Benynghe. -- Jacobum Ben y nghe, custodem in Empne,

ao 1431 (chart. Drente).
Beninge. tho Elp.. over Henrick Beninge guyt, a° 1513 (chart.

Drente).

Beningehuus, huis in het kerspel van Beilen *).

Beningehuus, – ao 1439 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Beninge. --- Lude Beninge, ao 1439 (t. 2. pl.).

Benneveld, gehucht in de gemeente en ten Z. O. van Zweelo. Bonevelde. – de Bonevelde, ao 1276; apud Bonevelde, ao

1287; in Bonevelde, ao 1301; apud Bone velde in parrochia Suele, ao 1303; in villa dicta Bonevelde, ao 1313; in Bone

velde, ao 1335; to Bonevelde, ao 1419 (charters Drente). Búnevelde. apud Bůnevelde in parrochia Suele, ao 1303 (chart.

Drente). Geslachten: Benneveld. Johan Benneveld, ao 1372 (chart. rijksarch. Gron.).

Benevelt. – Johan Benevelt, ao 1391 (chart. t. z. pl.).

Bennijnghe-huys, huis te Echten, gemeente Ruinen.
Benninghe huys. — die hofstat.. tot Echten, met horen upghanghe

rechte beneven Bennijnghe huys, upgaende beneden van der A
tot an den brijnck, ao 1353 (chart. huis Echten).

Bennynghen meer acker, akker te Holte.
Bennynghen meer acker. – ao 1417, zie Wedekinghen erve

ende guet.

Benningehus, goed in de marke van Holte en het kerspel van Beilen 2). Benningehus. In Holt: Benningehus, ao 1298 à 1304 (stuk

rijksarch. Utr.).

1) Vermeld bij Magnin, Kerkel. geschied. v. Drente, Bijlagen bladz. 27. 2) Is Beningehuus = Benningehuus?

Benninge. – ao 1387 (chart. t. z. pl.).
Benninghe goot. to Holte over Benning he alinghe goet, ao

1387 (chart. t. z. pl.).
Benninge gued. — Benninge gued to Holte .. in den kerpsel

van Beylen, ao 1397 (chart. t. z. pl.). Geslachten: Bennynge. - Roloff Bennynge.. zeker buer.. to Holt, ao 1417 (chart. Drente).

Bensige-goet, goed te Dalen.
Bensige goet, to Dalen, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen

v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz, 773).

Bensinghe-goet, goed in de marke en het kerspel van Vries.

Bensinghe goet, - to Vrees, ao 1413 (chart. Drente).

Bensinge arve. — ao 1558 (Ordelen bladz. 333) '). Geslachten : Bensynge.

Mense Bensynge

toe Peyse, ao 1479 (chart. Drente).

Bensinge. — Johan Bensinge.. toe Peyse, ao 1479 (chart. Drente).
Bensinck. Jan Bensinck, ao 1558 (Ordelen bladz. 333).

Bente, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Dalen. die Beente. Jan Eskens ter Beente myt den bueren van Dalen,

ao 1519 (Ordelen bladz. 12). die Bente. Jacop Aeskenss mijt den bueren ter Bente, ao 1519

(a. w. bladz. 14).

Bentinghe-goet, goed in de marke van Echten.
Bentinghe goet, .. in der maerke van Echten, ao 1364 (chart. huis

Echten).

die Berkete, (deel?) van de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp) 2).

die Berkete. - ao 1421, zie Adekynge-guet.

die Oester Berwerde, goed te Holte. die Oester Berwerde. ao 1417, zie Wedekingben erve

ende guet.

1) Het is niet zeker, dat hier Bensinghe-goet te Vries wordt bedoeld. 2) Vergelijk die Brachte.

die Zuder Berwerde, goed te Holte. die Zuder Berwerde. ao 1417, zie Wedekinghen erve

ende guet.

Betynge-guet, goed in de buurschap van Loon en het kerspel van Rolde. Betynge guet. – een erve ende guet, gehegten Betynge guet..

in den kerspel van Rolde in der buerscap van Loen, ao 1444

(chart. Drente). Geslachten: Betynge. — Boeliken Betynge, ao 1444 (t. z. pl.).

Bettynghe, goed te Pesse in het kerspel van Ruinen.
Bettynghe. - uuten goede tot Bettynghe toe Pette, ao 1372

(chart. Drente).

Biermans arve ende guet, goed te Dwingelo,

Biermans arve ende guet, – tho Dwingelo, ao 1563 (chart. Drente).

Bisschopsberg, hoogte in de gemeente en ten W. van Havelte. Biscopesberghe. – extra Hulsforde vel Biscopesberghe juxta

Westerheslen, ao 1328 (chart. rijksarch. Gron.); Biscopesberghe,

ao 1344 (chart. rijksarch. 's Grav.). Bisscopsberghe. - in Bisscopsberghe, ao 1328 (Schuldreg. v.

Budel, M. bladz, 310); ais 1344, 1368 (charters rijksarch. Gron.). Bisscopsberge. -- buten Bisscopsberge, ao 1384 (chart. t. z. pl.);

tot Bisscopsberge, a° 1395 (Divers. I. Fred. de Blanckenhem

fol. 30 volg.). Bisschopsberge, op Bisschopsberge ... int karsspell van

Havelte ende marcke van Hesselte, ao 1585 (Debath offte weder

bericht, Gratama Dr. R.br. bladz. 125). Bisschopsberghe. – van Bisschopsberghe, ao 1585 (t. z. pl.).

Blakelinghe-goed, goed te Pesse in het kerspel van Ruinen 1). Blakelinghe goed, to Pette in den kercspel van Rune, ao

1360 (chart. Drente).

te Blanckenborch, hofstede in het kerspel van Westerhesselen (Derp).

te Blanckenborch. – ao 1417 (chart. rijksarch. Utr.).

1) Is Blakelinghe-goed = Bleking he?

Blekinghe, goed te Pesse in het kerspel van Ruinen ').
Blekinghe. – de van Pesse moet v weerden doen van Bleking he

twee daler unde IIII st., ao 1583 (stuk in Rek. Dikninge 1582/3). Geslachten: Blekinge. Coert Blekinge, ao 1549 (Ordelen bladz. 215).

[ocr errors]

Blijdenstein, vroeger een gebucht 10 min. ten Z. van Ruinerwold gelegen. Later, na vergroeiing van beide plaatsen tot één (Ruinerwold), werd de naam ook op Ruinerwold toegepast.

Blidensteden. voer den ghemeynen kersspele van Bliden

steden, ao 1374; to Blidensteden, ais 1419, 1426; tusschen der
Ae to Blidensteden ende Reesten stroem, ao 1428; to Bliden-
steden, ao 1429; sculte to Blidensteden, ao 1446; in den
gherichte van Hakeswoelde ende Blidensteden, ao 1446 ; kerckheer
van Blidensteden, ao 1471; scholte to Blidensteden, ao
1483; toe Blidensteden, ao 1486; onder der clocken van Bliden-
steden, ao 1518 (charters Drente); Blidensteden, ais 1543,
1545 (Manuaal Dikninge 1543 volg.); to Blidensteden, ao 1566

(chart. Drente); tho Blidensteden, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). Blydensteden. - van Blydensteden, ao 1374; to Blydensteden,

ao 1419; toe Bly densteden in den kerspel toe Buddingwolde,
ao 1424; in den kerspele van Blydensteden, ao 1428; de Ae to
Blydensteden, ao 1429; in den kerspele van Blydensteden,
ao 1432; in den gherichte van Buddincwoelde ende Blydensteden,
ao 1444; in den kerspel van Blydensteden, ao 1483; tho
Blydensteden, ao 1505; onder den klockenne vanne Blyden-
steden in der Huucht, ao 1553 (charters Drente); tho Blyden-
steden tegens de kerke aver, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570);
Bly densteden, zis 1572, 1575 (Manuaal Dikninge 1572 volg.);
pastoeer toe Blydensteden, ao 1577 (stuk Drente); tho Blyden-

steden, ao 1578 (stuk in Manuaal Dikninge 1572 volg.). Blydensteen. — to Blydensteen, ao 1494; tho Blijdensteen,

ais 1521 (charters Drente), 1570 (Rek. Dikninge 1569/70); Blyden

steen, &° 1572 (Manuaal Dikninge 1572 volg.).
Blidensteeden. tho Blidensteeden, ao 1570 (Rek, Dikn, 1570).
Blydensteeden. - ao 1572 (Man. Dikn. 1572 volg.).
Blysteden. – toe Blysteden, ao c. 1572 (Man. Dikn. 1572 volg.).

1) Is Blakelinghe-goed = Bleking he?

Blidennsteenn. za: pastor van Blidennsteenn, ao 1582 (Rek.

Dikn. 1582/3).
Blidensteen. – van Blidensteen, ao 1582 (Man. Dikn. 1572 volg.).

Blidenstenn. – van Blidenstenn, ao 1583 (Rek. Dikn. 1582/3). Geslachten: Blidensteden. Peter van Blidensteden, a° 1370 (chart. Drente).

Blydensteden. - Peter van Blydensteden, ao 1374 (chart, Drente).

dat Blyck, stuk broekland in de marke van Witten en het kerspel van Rolde.

dat Blyck. datselve lant was geheten dat Blyck ende ... lach

yn Wytter marcke, ao 1534 (stuk Drente).

die Blicmaet, stuk land in de marke van Pesse en het kerspel van Ruinen.

die Blicmaet. en maet.. in Petter marke gheheyten die Blic

maet, ao 1363 (chart. huis Echten).
Waninghe Blicmaet. - die halve maet, die gheheten is Waninghe

Blicmaet ... in der marcke van Pes to den westerende van
Roede, ao 1381 (chart. t. z. pl.).

Bloemberg, gehucht aan de Reest, in de gemeente en ten Z. W. van Zuidwolde.

Bloemenborch. Guetgen ten Bloemenborch, ao 1560 (Ordelen

bladz. 363). Blomenberch. — ao 1569 (Rek. Dikninge 1569). Bloemenberge. Arent ten Bloemenberge, ao 1598 (Ordelen

bladz. 394). Bloemenberch. - Arent ten Bloemenberch, ao 1599 (a. w. bladz 402). de Bloemen, gehucht in de gemeente en ten 0. van Meppel. in den Blomen, (in het kerspel van Meppel) ao 1440 (chart, rijks

arch. Utr.); ao 1527 (Ordelen bladz. 62). in den Bloemen. – dat arffe gheleghen in de Oesterburen, ghe

heten In den Bloemen.., daer .. ghelandet ys.. an de noert

sydt de Ae, ao 1547 (chart. Drente). den Blomen. Meppel. Item aver den Blomen, ao 1572 (Manuaal

Dikninge 1572 volg.). ten Bloemen. een erve ende goet ten Bloemen genant, gelegen

onder tgerichte van Meppel, ao 1573 (chart. Drente).

« VorigeDoorgaan »