Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

weerde solde ghewezen hebben ... ende twe balken, de legghen to Bruensweerde, ende ses balken, de leghen tot Ellerslo, ao 1395 (chart, rijksarch. Gron.).

dat Bruggemaege, stuk land in de marke van Dunninge en het kerspel van Ihorst.

dat Bruggemaege. een arve lants gelegen in Dunninger marcke

onder de clocke van der Yhorst.. te weten .. noch dat dardendeel van dat Bruggemaege, ao 1579 (chart. Drente).

den Bruijnen Bultt, deel der marke van Ansen.

den Bruijnen Bultt. ao 1574, zie Ansen: Anssen.

die Brunne, (erf ?) aan het Peizer diep onder Foxwolde. die Brunne. noch bet een aelstal gewest tusschen die Brunne

ende die Stenhorst, ao 1563 (chart. Drente).

Bruntinge, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Westerbork. Bruntinghe. tho Borck .. over Albert to Bruntinghe, ao 1513

(chart. Drente). Bruntinge. — Roloff ende Jan toe Brunting e, ao 1557 (Ordelen

bladz. 324). Geslachten: Bruntynge. Henrick Bruntynge, ao 1526 (Ordelen bladz. 47).

Bruntinge. – Henrick Brunting e, ao 1557 (a. w. bladz. 324).

Ruddingwolde, zie Dijkhuizen.

die Buestmaed, goed te Holte.

die Buestmaed. - ao 1417, zie Wedeking hen erve ende guet.

Buinen, gehucht in de gemeente en ten 0. van Borger.
Bunne. to(e) Bunne, ais 1549, 1553, 1557 (Ordelen bladz. 206,

276, 332). Bune. – toe Bune, ao 1557 (Ordelen bladz. 315). Geslachten: Bunne. Liudolfi de Bunne, ao 1276 (chart. Drente).

dat Bullenvene, stuk land in de marke van Zeyen?

dat Bullenvene.

ao 1478, zie de Anwende.

de Bullenwaer, erf in de marke van Duurse. de Bullenwaer. van [ty]en waren to Důrse, gheheten de Hof

waer ende de Bullenwaer, ao 1357 (chart. Drente).

die Bulstermaeth, erf in of grenzende aan de marke van Ansen.

die Bulstermaeth. ao 1574, zie Ansen: Anssen.

de Bult, gehucht in de gemeente en ten 0. van Meppel 1)? die Bult. over den Bult bij den Tweel, ais 1543, 1546 (Manuaal

Dikninge 1543 vlg.); aver den Bult by den Tweele, a° 1572

(Man. Dikn. 1572 vlg.); aver den Bult, ao 1575 (t. z. pl.). die Bulte. over den Bulte bij den Tweel, ao 1544 (Man. Dikn.

1543 vlg.).

Bultinge, gehucht in de gemeente en ten 0. van Ruinen.

Bultinghe, – toe Pesse, ao 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Bunne, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Vries.
Bunne. domus Theutonice de Bunne, ao 1302 (chart. Drente);

den comelduer van Bunne, ao 1343; domus in Bunne, ao 1385
(charters Duitsche Orde); te Bunne, ao 1418; toe Bunne, ao
1458; tot Bunne, ao 1487 (charters Drente); to Bunne, ao 1534
(stuk Drente); die van Eelde und Bunne, ao 1560 (Ordelen bladz.

366, 367). Bonnen. te Bonnen, a° 1354 (chart. rijksarch. Gron.). Bonne. to Bonne, ao 1361; van Bonne, à° 1371 (charters

Duitsche Orde); domus beate Marie in Bonne Teutonicorum ordinis,
a° 1444; toe Bonne, ao 1474; tot Bonne, ao 1487 (charters
Drente); van Bonne, ao 1530 (Ordelen bladz. 94); tot Bonne,

ao 1546 (a. w. bladz. 160).
Bůnne. -- ao 1436 (chart. Drente).

1) Men vindt de Bult even ten W. van Meppel. Tweelo ligt ten N. O. van Meppel in de gemeente Ruinerwold. Daarom is het mij niet zeker, of inderdaad de Bult ten W. van Meppel wordt aangewezen.

Bunnen.
Bunna.

to Bunnen.. in den kerspel van Vrees, ao 1462 (ch. Dr.). commendator in Bunna, ao 1479 (ch. Dr.).

Burchmad, weide tusschen Padhuis en Veenhuizen in de gemeente Dalen ?).

Burchmad. — de prato dicto Burchmad, ao 1276 (chart. Drente). Burchmat. de prato dicto Burch mat, ao 1315 (ch. Dr.).

die Bus, hoeve in de marke van Broekhuizen en het kerspel van Ihorst. die Bus. - Hilbrant in den Bus, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570);

Iborst, Broekhuzen. Item Hilbert in den Bus, ao 1572 (Manuaal
Dikn. 1572 vlg.); twe arff buren in Kokangen als Hilbert in den
Bus, ao 1575 (chart. Drente).

Henke Bussches weere, stuk land in het Oosteinde.
Henke Bussches weere. in den Oesteren eynde over Henke

Bussches weere, ao 1419 (chart. Drente).

Busselte, gehucht in de gemeente en ten W. van Havelte.

dat Busschelyn. – ao 1421, zie Adekynge-guet.

Dalen, dorp, hoofdplaats der gemeente Dalen.
Dalen. cives de Dalen, ao 1276; den van Dalen, ao 1341 (char-

ters Drente); de Dalen.. de Suelis .. ecclesiarum rectores, ao 1355
(chart. rijksarch. Utr.); ao 1381 à 1383, zie Hilleboldinc; tot
Dalen, ao 1397 (chart. rijksarch, Utr.); custos de Dalen, ao 1431;
schulte to Dalen, ao 1481 (charters Drente); den bueren van Dalen,
ao 1519 (Ordelen bladz. 12); den pastoer van Dalen, ao 1549
(a. w. bladz. 208); t Dalen, ao 1554 (a. w. bladz. 289); van Dalen,

2° 1600 (a. w. bladz. 421). Daelen. - in Beylen, in Daelen.. ecclesiarum.. rectoribus, ao 1356

(chart. rijksarch. Utr.); vicarium tot Daelen, ao 1525 (Ordelen bladz. 45); tot Daelen, ao 1544 (a. w. bladz. 141); den buren van

Daelen, ao 1550 (a. w. bladz. 238). Dale. ao 1381 à 1383, zie Oeldinc. Dalenne. to Dalenne, ao 1542 (Ordelen bladz. 111). Dalenn. den pastoer van Dalern, ao 1543 (a. w. bladz. 131). Dallen. die bouren van Dallen, ao 1551 (a. w. bladz. 265).

1) Tusschen Padhuis en Veenhuizen liggen in de gemeente Dalen de Maden.

Geslachten: Dalen. Copekine van Dalen, ao 1350 (chart. rijksarch. Gron.); Baldewinus de Dalen, ao 1363 (Reg. Avin. Urbani papae V, Tom. 4 fol. 39 verso, Vaticaan Rome); Johan van Dalen, ao 1534 (stuk Drente); Tonijs van Dalen, ao 1599 (Ordelen bladz. 403).

Danninge haue, goed in het kerspel van Diever?
Danninge haue. dat hokede stucke landes, dat ghelegen is

tusschen Oelden Deueren ende der Wijck onder der klocken van
Deueren .. daer is oestert an ghelandet Johan Huninge ... daer die
ene ende van strecket to Danninge haue an die buermarke...
ao 1442 (chart. Drente).

Debedijnghe-arve, zie Luuen-ar ve.

Dedinge, hofstede te Ettelte.

Dedinge. ao 1438 (chart, rijksarch. Utr.).

Dentingehus ), huis in de villa" Loon en het kerspel van Rolde. Dentingehus. — in villa Loen., in parochia Roetlo., Denting ehus,

ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Deutinchuus. - prediorum et agrorum ., ad dictam domum Deu

tinchuus pertinentium, in parrochia . , ecclesie de Rotlo in villa

dicta Loen, ao 1360 (notar. afschr. dd. 1360 rijksarch, Utr.). Geslachten: Deutinchuus. Femie de Deutinchuus, ao 1360 (t. 2. pl.).

Derp, gehucht in de gemeente en even ten N. W. van het dorp Havelte. Heslen. - in Heslen, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.); to

Heslen, ao 1342 (chart. rijksarch. 's Grav.); curato in Heslen,

ao 1368 (chart. Drente). Westerheslen. Biscopesberghe juxta Westerheslen, ao 1328

(chart. rijksarch. Gron.). Westerhessel. Bisscopsberghe juxta Westerhessel, ais 1344,

1368 (charters rijksarch. Gron.); Westerhessel, ais 1417, 1418

(charters rijksarch. Utr.). Westerhessele. juxta Westerhessele, ao 1344 (chart. rijksarch.

's Grav.); Westerhessele, ao 1494 (chart. rijksarch. Utr.).

1) De naam wordt nu eens gespeld Dentingehus, dan weer Deutinchuus; onbekend is mij de juiste lezing

Westerhessleen. in Rotlo,.. in Westerhessleen.. ecclesiarum..

rectoribus, ao 1356; rectori ecclesie in Westerhessleen, ao 1360

(charters rijksarch. Utr.). Hesselt. – cureit der kerken van Hesselt, a° 1368 (chart. t. z. pl.);

de bouren van Hauelt ende Hesselt, a° 1552 (Ordelen bladz, 271). Hesselen. in der maerke van Hesselen, ao 1409 (chart. Drente);

den bueren van Hesselen, ao 1521 (Ordelen bladz, 31); die buuren van Hesselen, ao 1527 (a. w. bladz. 68); dem buuren van Hes

selen, ao 1529 (a. w. bladz. 90). Westerhesselen. to Westerhesselen, ao 1421 (chart. Drente);

(in de marke van) Westerhesselen, ao 1453 (chart. rijksarch.

Utr.); Westerhesselen, ais 1467, 1490, 1503 (charters t. z. pl.).
Westerhesselt. -- ao 1436 (chart. t. z. pl.).
Hesselte. – in die marke van Hesselte, ao 1466 (chart. Drente);

den bueren van Haeuelte ind Hesselte, ao 1530 (Ordelen bladz.
96); den bueren van Hauelte ende Hesselte, ao 1542 (a. w. bladz.
115); toe Hesselte, ao 1579 (stuk Drente); tho Hesselte, ao

1599 (stuk Drente). Westerhessylen. - ais 1466, 1467 (charters rijksarch. Utr.). Westerhesselte. – in die kerspele van Westerhesselte, ao 1466;

toe Westerhesselte, ao 1508 (charters Drente); van Wester

hesselte, ais 1544, 1553 (Ordelen bladz. 147, 278). Hessellen. de buer van Hessellen, ao 1527 (a. w. bladz. 61);

van Hessellen, ais 1529, 1530 (a. w. bladz. 76, 96); van Haeuelte

ind Hessellen, a° 1531 (a. w. bladz. 106). Hesselten. – van Hauelte ende Hesselten, a°1543 (Ordelen bladz. 131). Adjectieven: Hessellingher. – in Hesselling her marcke, ao 1424 chart. Drente).

Westerhesseler. – op Westerhesseler marcke, ao 1429 (ch. Dr.). Hesselter. – in Hesselter mark, ao 1443 (chart. rijksarch. Utr.);

in Hesselter ende Hauelter marke, ao 1547 (Ordelen bladz. 182).

Diever, dorp, hoofdplaats der gemeente Diever.

Duvere, apud Duvere, a° 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Dever. – Roderinc ende Ribberting in den kerspel van Dever, ao 1381

à 1383 (Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 775). Deueren. – to Deueren, ao 1409; vicarius toe Deueren, ao 1427;

onder der klocken van Deueren, ao 1442; to Deueren, ao 1442;

« VorigeDoorgaan »