Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

kerchere toe Deueren, ao 1461; toe Deueren, ao 1473; van
Deueren, gis 1487, 1493 (charters Drente); pastoer to Deueren,
ao 1534 (stuk Drente); to Deueren, ao 1548 (chart. Drente); van
Deueren, ao 1560 (Ordelen bladz. 362); schultz toe Deueren,

ao 1588 (chart. Drente).
Deveren. qis 1417, 1499, 1506 (charters rijksarch. Utr.).
Dieveren. ais 1438, 1462 (charters t. z. pl.).
Dieueren.

curatus in Dieu eren, ao 1475 (chart. Drente); van
Dieueren, ao 1529 (Ordelen bladz. 90).
Doueri. citetis ... omnes ... Deueros, ao 1481; nobis in ecclesia

parrochiali Deueris pro tribunali sedentibus, ao 1481; data et

lecta est hec sententia Deueris, ao 1548 (charters Drente). Deuoeren. die van Deueeren, ao 1527 (Ordelen bladz. 76). Dieueeren. die van Dieueeren, ao 1527 (t. 2. pl.). Deuerenn. van Deuerenn, ao 1542 (Ordelen bladz. 118). Deuerden. toe Deuerden, do 1558 (a. w. bladz. 336). Dieuer. die van Dieu er, ao 1584 (Rek. Dikn. 1583/4).

Deuer. – toe Deuer, ao 1598 (Ordelen bladz, 386). Adjectieven: Deuerteren. – dess dagess voer Deuerteren marckt, ao 1547 (Ordelen bladz. 171).

Deuer. up Deuer marckt anno 79 betaelt, a° 1579 (Manuaal

Dikninge 1572 vlg.). Geslachten: Deuere. - Johan van Deuere, ao 1407 (chart. Drente). Deueren. Rolof van Deueren, ao 1421 , Egbart van Deueren,

ao 1538 (charters Drente), ais 1548, 1554 (Ordelen bladz. 193, 306). Deuerenn. — Egbert van Deuerenn, ao 1542 (Ordelen bladz. 131).

Dijkhuizen, gehucht in de gemeente en ten N.O. van Ruinerwold. Buddincwolde. ao 1381 à 1383, zie Ruinen: Runen; schulten..

up Buddincwolde, ao 1429 (chart. Drente). Buddingwolde. – nae den lantrechte toe Budding wolde, ao 1424;

up Budding wolde, ao 1440; to den Twele up Hakeswolde ende

Buddingwolde, ao 1445 (charters Drente).
Buddingewolde. up Buddingewolde, ao 1426 (chart. Drente).
Buddynowolde. - to Buddyncwolde, ao 1427; in der Huucht op

Buddyncwolde, ao 1429; to Buddyncwolde, ao 1430 (ch. Dr.).
Buddyngwol. - schulte in der tiid up Buddyngwol, ao 1440

(chart. Drente).

Buddincwoelde ende Blydensteden. in den gherichte van Bud

dincwoelde ende Blydensteden, ao 1444 (chart. Drente). Buddingwolt. — in den kerspel van Buddingwolt, a° 1459 (ch. Dr.). Buddinckwold. – op Buddinckwold, ao 1483 (ch. Dr.). den Wolde. sculte van den Wolde, ao 1485; uppen Wolde,

ao 1494; in den Wolde, ao 1505; van den Wolde, ao 1512 (ch. Dr.). Buddinckwoldt. – scult up Buddinckwoldt, ao 1510; op Bud

dinckwoldt, ao 1535 (charters Drente). het Wolt. — upt Wolt, a° 1520 (Ordelen bladz. 22); opt Wolt,

ao 1569 (chart. Drente); upt Wolt, a° 1598 (Ordelen bladz. 393). Buddijnghewolde. - tho Buddij nghewolde, ao 1521 (ch. Dr.). Buddynwolt. – toe Buddynwolt, a° 1537 (ch. Dr.). Buddinckwolt. — op Buddinckwolt, ao 1546 (Ordelen bladz. 162). Buddynck- ennde Haixwoldenne. schultes toe Buddynck

ennde Haixwoldenne, ao 1553 (chart. Drente). den Woldenne (nl. Buddinge- en Haakswold). — in den Woldenne,

ao 1553 (ch. Dr.). het Woldt. upt Woldt, ao 1578 (ch. Dr.). Buddingewolt. upt Buddingewolt, ao 1580 (stuk Drente);

van Buddingewolt, a° 1600 (Ordelen bladz. 425). Adjectieven: Buddingwoldinger, — een mudde roggen .. Buddingwoldinger maete, ao 1459 (chart. Drente).

Dysynge erve, erf in de marke van Westervelde en het kerspel van Norch. Dysynge erve. over Dysynge erve in der marke to Wester

uelde, ao 1484 (chart. Drente). Geslachten: Dysing. et Rodolpho Dysing .. civibus in Loen, ao 1360 (chart. rijksarch. Utr.).

Dysinge. Harderum Dysinge.. ceterosque burones in Banloe,

ao 1445 (chart. Drente). Disinge. — Roloff Disinge (gegoed te Anreep), ao 1462 (ch. Dr.). Dikninge, landgoed, vroeger eene abdij der Benedictijner orde, in de gemeente en ten Z. W. van de Wijk, waar thans op het goed Dikninge een kelder van het klooster in het huis is opgenomen ").

1) De meest gewone spelling is „Dickeninge”, daarna „Dickeninghe”, vervolgens „Dickeningen” en Dickenyngen"; dan Dickeninghen” en Dycken yngen”. De spellingen „Dickenynge”, „Dickenynghe”, Dickenynghen”, „Dyckeninge” en „Dyckeninghe” treft men nog een 5 à 6 malen aan; de overige slechts 1–3 malen.

Dickenhem"). — monachus in Dickenhem, ao 1327? (Schuldreg. v.

Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 148). Dickeninghe. abbas, prior, priorissa totusque conventus in Dic

keninghe, ao 1333 (chart. Overijssel); to Dickeninghe, ao 1335 (chart. Drente); monasterii beate Marie virginis in Dickeninghe, ao 1342 (chart. Kampen); converte van Dickeninghe, ao 1360; abt van Dickeninghe, ao 1417; van Dickeninghe, gis 1424, 1473, 1494 (charters Drente); van Dickening be, ao 1572 (Manuaal

Dikninge 1572 vig); tho Dickening he, ao 1578 (chart. Drente). Dickeninghen. monasterii in Dickening hen, 2° 1361 (notar.

vidimus dd. 1361 rijksarch. Utr.); van Dickeninghen, ao 1374; to Dickeninghen, ao 1436; toe Dickeninghen, ais 1466, 1483 (charters Drente); des convents Dickeninghen, ao 1578 (stuk in

Man. Dikn. 1572 vlg.). Dickeningh ?). conventum in Dickeningh, 4° 1368 (chart.

Drente). Dickengnghe. -. van Dickenynghe, ao 1372; to Dicken ynghe,

gis 1374, 1427 (charters Drente); Dickenynghe, ao 1572 (Man.

Dikn. 1572 vlg.). Dyckenynghe. - van Dycken ynghe, ao 1377; toe Dyckenynghe,

do 1481; van Dyckenynghe, ao 1540 (charters Drente). Dyckeninghen. abbatis in Dyckeninghen, ao 1379; van Dyc

keninghen, ao 1384; toe Dyckeninghen, ao 1419 (charters

Drente). Dyckeninghe. — van Dyckeninghe, ao 1381; to Dyckeninghe,

2° 1440; toe Dyckeninghe, ao 1473 (charters Drente). Dicnynghen"). -- van Dienynghen, ao 1398 (chart. Drente). . Dicningen 1). van Dicningen, ao 1398 (t. z. pl.). Dicninghen "). - van Dicninghen, ao 1398 (t. 2. pl.). Dickenynghen. -- to Dickenynghen, ao 1408; toe Dickenyn

ghen, ao 1428; tot Dickenynghen, ao 1535 (charters Drente). Dickenynge. - van Dickenynge, ao 1410; to Dickenynge, ao

1428; van Dicken ynge, ao 1523 (charters Drente); ao 1572

(Man. Dikn. 1572 vlg.); toe Dickenynge, ao 1580 (stuk Drente). Dickeningen. – van Dickeningen, ao 1411; to Dickeningen,

ao 1441; toe Dickeningen, ao 1486; abt in Dickeningen, ao

1) Deze spelling vond ik slechts ééns.

[ocr errors]

1513; van Dickeningen, ao 1532 (charters Drente); ao 1577

(Man. Dikn. 1572 vlg.). Dyckenyngen. - to Dycken yngen, ao 1412; monasterii .. de

Dycken yngen, ao 1437; monasterii .. in Dycken yngen, ao 1478; conventuaell juffer toe Dyckenyngen, ao 1551 (charters

Drente). Dyckeningen '). van Dyckeningen, ao 1414 (chart. Drente). Dickeninge. – toe Dickeninge, ao 1416; van Dickeninge, ao

1437; monasterii .. in Dickeninge, ao 1445; van Dickeninge, qis 1486, 1532; des conventz Dickeninge, ao 1577 (charters Drente); van Dickeninge, ao 1581; tho Dickening e, ao 1600

(stukken Drente). Dyckenynge. – to Dyckenynge, ais 1419, 1486; toe Dijcke

nynge, ao 1553 (charters Drente). Dyckeninge. -- to Dyckeninge, dis 1421, 1444; van Dycke

ning e, ao 1486 (charters Drente); ao 1558 (Ordelen bladz. 338). Dickening van Dickening, ao 1424 (chart. Drente); na Dic

kening, ao 1583 (Rek. Dikninge 1582/3). Dickenyngen. - to Dickenyngen, ais 1428, 1429, 1430 (charters

Drente); toe Dickenyngen, ao 1564 (stuk Drente), ao 1571 (chart.

Drente); t(h)oe Dicken yngen, ais 1577, 1579 (stukken Drente). Dyckeningen. toe Dyckeningen, ais 1431, 1434 (charters

Drente) Dykeninge '). - van Dykeninge, ao 1437 (chart. Drente). Dycklinghe '). van Dycklinghe, ao 1459 (chart. Drente). Dicklynghe ?). - van Dickly nghe, ao 1459 (chart. Drente). Dicklinge. – van Dicklinge, ao 1462; abt in Dickling e, ao

1566 (charters Drente); den convente Dicklinge, ao 1599 (Ordelen

bladz. 409). Dyckynghe '). - van Dyckynghe, ao 1481 (chart. Drente). Dickinge 1). abbate in Dickinge, ao 1481 (chart. Drente). Dickelinge. -- van Dickelinge, ais 1482, 1571 (charters Drente);

toe Dickelinge, ao 1582 (Rek. Dikn. 1582/3). Dyclynge. – van Dyclynge, ais 1485, 1505 (charters Drente). Dijclijnghe. - to Dijclijnghe, to Dyclinghe, ao 1485; toe

Dyclyng he, ao 1494 (charters Drente).

1) Deze spelling vond ik slechts ééns.

Dycknynghe. van Dyck nynghe, ao 1487; toe Dycknynghe,

ao 1534 (charters Drente).
Dickelinghe '). toe Dickelinghe, ao 1491 (chart. Drente).
Dickenninghe '). - toe Dickenninghe, ao 1498 (chart. Drente).
Dickkelinge '). - van Dickkeling e, ao 1517 (chart. Drente).
Dyckelynge '). toe Dyckelynge, ao 1518 (chart. Drente).
Dyckelynghe. van Dy c kely nghe, ais 1518, 1521 (charters

Drente).
Dickelynghe '). to Dickelynghe, ao 1518 (chart. Drente).
Dickelingen. – to Dickelingen, ao 1519 (chart. Drente); van

Dickelingen, ao 1560 (Ordelen bladz. 361).
Dickningen). - van Dickningen, ao 1532 (chart. Drente).
Dyckenynghen '). tho Dycken yngben, ao 1534 (chart.

Drente).
Dycklyngbe. - van Dy ckly nghe, ao 1535; tho Dy ckly nghe,

ao 1547 (charters Drente).
Dyckelyne ). van Dyckelyne, ao 1537 (chart. Drente).
Dycklynge. van Dycklynge, ao 1541 2); thoe. Dycklynge,

ao 1546 (charters Drente). Dicklynge. to(e) Dicklynge, ais 1541, 1546 (charters Drente). Dycklinge -). van Dyckling e, ao 1548 (chart. Drente). Dickenningen '). - van Dickenningen, ao 1555 (chart. Drente). Dycklyngen. van Dycklyngen, ao 1555; thoe Dycklyngen,

ao 1571 8) (charters Drente). Dyckelinge. – van Dyckelinge, ais 1567, 1568 (charters Drente). Dicninge ?). - na Dieninge, ao 1568 (Manuaal Dikn. 1572 vlg.). Dickninge '). - to Dickning e, ao 1569 (chart. Drente). Dycklingen 1). van Dycklingen, ao 1571 (chart. Drente). Dijckelingen ). dess kloesters Dijckelingen, ao 1596 (stuk

Drente). Adjectieven: Dyckenynge. een vierrendel boteren Dyckenynge mate, ao 1410 (chart, Drente).

Dyckeninger. - mudden rogghen Dyckeninger of Deuenter mate,

ao 1421 (chart. Drente).

1) Deze spelling vond ik slechts ééns.
2) In dit stuk wisselt Dycklynge af met Dicklynge.
3) In hetzelfde stuk is verder sprake van Dycklingen.

« VorigeDoorgaan »