Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Geslachten: Ebbinge. Johan Ebbinge (te Zeyen ?), ao 1461; olde Johan Ebbinge, ao 1563 (charters Drente).

Ebbynghe. jonghe Johan Ebbynghe.. buur to Peyse, ao 1466;

jonghe Johan Ebbynghe (keurnoot te Vries of Peize), ao 1563

(charters Drente). Ebbynge. – Johan Ebbynge (te Zeyen), ao 1468 (chart. Drente).

Ebelingehus, huis te Uffelte.
Ebelingehus. -- domus . , in Uffelte .. item Ebelingehus, 8° 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Ebelinge. — (te Uffelte), ao 1439 (chart. t. z. pl.).

Ebelynge-huis. (te Uffelte), ao 1447 (?) (chartt. z. pl.). Geslachten: Ebelinghe. -- Leffart Ebelinghe (buur te Beilen), ao 1397 (chart. rijksarch. Utr.).

Ebelinge. Claes Ebelinge (erfpachter van Ebelinge), ao 1439

(chart. t. 7. pl.). Ebelynge. Claes Ebelynge (erfpachter van Ebelynge-huis), ao

1447 (?) (chart. t. z. pl.).

Echten, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Ruinen.

Hechten. apud Hechten, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Echten. domus in Echten, ao 1298 à 1304 (t. 2. pl.);

tEchten, a° 1342 (chart. rijksarch. 's Grav.); den tijenden van
Echten, ao 1352; tot Echten, ais 1353, 1363; in der maerke van
Echten, ao 1364 (charters huis Ecbten); in villa dicta Echten,
a’ 1379 (chart. rijksarch. Utr.); marke van Echten, ao 1421;
buren to Echten, ao 1431 (charters Drente); den van Echten,
ao 1521 (Ordelen bladz. 36); de van Echten, ao 1550 (a. w. bladz.

232); die buyr van Echten, ao 1600 (a. w. bladz. 425). Echte. toe Echte, ais 1384, 1391, 1394 (charters huis Echten). Echt. gheleghen in Echt, a° 1390 (chart. t. 2. pl.).

Echtenn. die van Echtenn, ao 1600 (Ordelen bladz. 425). Adjectieven. 1): Echtinger. – landt in Echtinger marck, 2° 1525 (Ordelen bladz. 44). Geslachten: Egtelte.

Volkerum de Egtelte, ao 1263 (chart. rijksarch. Utr.).

Echten. Wolkeri de Echten, ao 1298 à 1304 (stuk t. z. pl.);

1) Vergelijk ook Echter Groote venen en Echtynger oert.

Rodolfo de Echten, ao 1316; Roelf van Echten, Volkers ende Godevardes broder van Echten, a° 1347 (charters huis Echten); Godekien van Echten, gheheten van Haren, ao 1377 (chart. Drente); Godekine van Echten, de men heet de Greve, ao 1387 (chart. rijksarch, Utr.); Reynolt van Echten, ao 1431 (chart, Drente); Reynt van Echten, ao 1519 (Ordelen bladz. 15); Styne van Echten, ao 1545 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.); Jacob van Echten, ao

1584 (chart. Drente). Echte. Menscen van Echte, ao 1324 (Schuldreg. v. Budel, M.

Reg. en Rek. bladz. 41); ad impignoranduin Johannem van Echte, ao 1381 (Judiciaal Floris v. Wevelinchoven, fol. 27 verso); presentibus Johan Hagen ende Johan van Echte, ao 1382 (a. w. fol. 41, 42 verso); Johan van Echte, ais 1384, 1390, 1391 (charters huis

Echten). Echt. — Ecbrecht van Echt, ao 1324 (Schuldreg. v. Budel, M. Reg.

en Rek. bladz. 41); Mens de Echt, a° 1325 (a. w. bladz. 106);
Roloeff van Echt ... Johan van Echt, a° 1394 (chart. huis

Echten).
Echthen Reynt van Echthen, ao 1519 (Ordelen bladz, 12).
Echtenn. Reinolt van Echtenn, do 1542 (a. W. bladz. 117);

Nicolaus van Echtenn, ao 1598 (a. w. bladz. 394).
Eichtenn. Reynnolt van Echtenn, ao 1546 (a. w. bladz. 160).

Echtener of Echtinger stroom, ontspringt in de gemeente Westerbork, loopt door de gemeente Beilen en wordt, bij het huis te Echten in de gemeente Ruinen, opgenomen in de Hoogeveensche vaart.

die A. - ao 1353, zie Bennijnghe-huys.

Echter Groote Venen, veenstreek in het Z. van Drente aan de Reest. Echtenrevene. - in Echt unde in Echtenrevene, a° 1390 (chart.

huis Echten).

Echtynger oert, stuk land in het kerspel van Ihorst bij de Reest (in Drente?).

Echtynger oert. — eyne maet hoylandes geheten Echtynger oert,

gelegen in den kerspel van der IJwhorst neven der hoffstede up der Reest, a° 1437 (chart. Drente).

dat Eden, huis te Een.

dat Eden,

ao 1381 à 1383, zie Norch: Norch.

Edingehus, huis in de » villa” Loon en het kerspel van Rolde. Edingehus. item decima in villa Loen, que est in parochia

Roetlo.. item Edingehus, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

Eeffinge, goed in het kerspel van Meppel 1).
Eeffinge. (het erf) Eeffinge (in het kerspel van Meppell), ais

1438, 1439 (charters rijksarch. Utr.).

Eelde, dorp, hoofdplaats der gemeente Eelde.
Elethe. — fideles., de.. Elethe, ao 1250; cives .. de Elethe, ao

1323; scultetus in Elethe, ao 1339; van Eletbe, ao 1340 (charters

rijksarch. Gron.). Eledhe. — sculteti de Eledhe, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Elede. – curato ecclesie in Elede, ao 1334; presbiter de Elede,

ais 1341, 1360 (charters Drente); bynnen Elede, ao 1377 (chart.

huis Almelo). Eelde. - Johannes dictus Hundeken de Eelde, ao 1358; Lutgart

Schultinge van Eelde, ao 1425 (charters Drente); die buer van
Eelde, ao 1518 (Ordelen bladz. 8); yn den karspel tho Eelde,
ao 1538 (chart. Drente); die bueren van Eelde, ao 1560 (Ordelen
bladz. 362); schults tot Norch unde Eelde, ao 1597 (chart.

Drente).
Eelede. hospicium honestum in Eelede, do 1358 (chart. Drente).
Eleden. Johannis de Eleden et Tyssonis de Roden ecclesiarum

curatorum, ao 1368 (chart. rijksarch. Gron.).
Elde. – dat keerspel van Elde, ao 1412 (Landrecht, Divers. Fred.

de Blanckenhem fol. 53 seq.); sacrista to Elde, ao 1479 (chart.

Drente); schulten toe Elde, ao 1543 (Ordelen bladz. 133).
Eilde. van Eilde, ao 1530 (Ordelen bladz. 98).
Eeelden. den bueren van Eeelden, ao 1550; scoltet toe Eeelden,

ao 1559 (Ordelen bladz. 234 en 355).
Eelden. den pastoer van Eelden, ao 1550; den sculten van

Eelden, ao 1559 (Ordelen bladz. 242 en 345). Adjectieven : Elether. -- ab Elether dike usque Pishorne, ao 1339 (chart. rijksarch, Gron.).

1) Is Eeffinge eene schrijffout voor Eessinge? Vergelijk Eesinge.

[ocr errors]

Eelder. dat Symon voirss. Eelder marcke mede bruyken sall,

ao 1519 (Ordelen bladz. 12). Geslachten: Elethe. Hinricum de Elethe, ao 1276; Henricus miles de Elethe, ao 1287; Henrici militis de Elethe, ao 1301 (charters Drente); Liudulphus dictus Gholt, cnape de Elethe, ao 1337 (chart. rijksarch. Gron.).

Elede. Ludolphi de Elede, ao 1294; Rotgherus de Elede, ao

1303 (charters Drente); Hinricus de Elede, 4° 1338 (chart. rijks

arch. Gron.). Elde. - Henric van Elde, ao 1324; H. de Elde, ao 1325 (Schuldreg.

v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 41 en 106). Eelde. – Henrici de Eelde, 2° 1374 (chart. rijksarch. Gron.);

Henric van Eelde, ao 1453 (chart. Drente).

Eemster, gehucht in de gemeente en ten N. O. van Dwingelo.
Eemshoren. – in der marke toe Eemshoren, ao 1461 (chart.

Drente).
Emshoren. in der marke van Emshoren ende onder den clock-

ken van Deueren, ao 1487 (chart. Drente).
Emshoeren. de van Emshoeren, ao 1544 (Ordelen bladz. 140);

de bueren van Emshoeren, ao 1551 (a. w. bladz. 253). Eemshoeren. – den van Eemshoeren, ao 1544 (Ordelen bladz. 146). Eemsser. toe Dwingeloe: Eemsser, ao 1572 (Manuaal Dikninge

1572 vlg.). Adjectieven: Eemshoeren. Eemshoeren maden, ao 1493, zie Rentynghe-arve.

Geslachten: des Eemsschen. buiren van Eemshoren als .. Bartolt des Eemsschen, ao 1461 (chart. Drente).

de Eemten, gehucht in de gemeente en ten 0. van de Wijk.
die Eemptuen. – in der marke ten Eemptuen, ao 1421 (chart.

Drente).
Neempte. — in den kerspel van der IJwhorst ende buerscap to

Neempte, ao 1441 (chart. Drente).
(die) Empten. - die then Empten, ao 1569 (chart. Drente); denn

van Empten, ten Stapel en de anderen, ao 1570 (Rek. Dikn. 1569/70). Eemtenn. denn vann Eemtenn ende Stapel, ao 1570 (Rek. Dik

ninge 1570). Adjectieven: Emptuner. de grove teenden over Emptuner

marcke in den kerspele van der IJuhorst tusschen den Reesten stroem ende der marcke van Echten, ao 1428 (chart. Drente).

Eemtinger. – ao 1498 zie Dunninge: Dunningher. Bewoners: Emptigers. — van den Emptigers, ao 1570 (Rek. Dikninge 1569/70).

Emtigers. tegen denn Emtigers, ° 1570 (t. z. pl.). Geslachten: t(h)en Empten.

Laurens Albertss. ten Empten, ao 1554; Laurens then Empten, ao 1569 (charters Drente).

Een, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Norch.
Eden. - 4° 1381 à 1383, zie Norch: Norch; in den kerspelen

van Norch ende Veenhuesen ende in der buerscapp ende marke toe

Eden, ao 1487 (chart. Drente); ao 1491, zie Camppinge-erve.
Ede. Haynghe guet toe Ede, ao 1492 (chart. Drente; zie ook

Norch: Norch).
Eede. Hayngbe guet toe Eede, ao 1511 (chart. Drente).
Eeden. in der marke van Eeden, ao 1511 (t. 2. pl.; zie ook

Norch: Norch).
Een. de buren van Een, ao 1559 (Ordelen bladz. 346).
Adjectieven: Eder. – Eder marke, ao 1381 à 1383, zie Norch:
Norch.
Geslachten: Een.

tusschen den convent van Horen ende Jan van Een, ao 1553 (Ordelen bladz. 282).

Ees, gehucht in de gemeente en ten Z. van Borger.

Geslachten: Ese. - Rodolfum de Ese, de partibus Drenthie, a° 1263 (chart. rijksarch. Utr.).

Eesse. Lamme van Eesse, ao 1521 (Ordelen bladz, 35).
Eess. Lamme van Eess, ao 1526 (a. w. bladz. 50).
Ees. Lamme van Ees, ao 1526 (a. w. bladz. 53).

Eesinge, gebucht in de gemeente en ten Z. 0. van Meppel, aan de Reest 1).

Evesingehus. -- in Mappele: Evesingehus, ao 1298 à 1304

(stuk rijksarch, Utr.). Eeffsijnge. Meppell ... Item Laurens op Eeffsijnge, 2° 1543

(Manuaal Dikninge 1543 vlg.).

1) Vergelijk Eeffinge.

« VorigeDoorgaan »