Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Drenthen. - tland van Drenthen, 1324 (chart. rijksarch. Utr.).

Drentland, — in Drentland, ao 1325 (?) (Schuldreg. v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 42).

Drentya. — computacione... receptoris ... Drentye, ao 1329 (a. w. bladz. 271).

(die) Drenthe. - upper Drenthe, ao 1333 (Divers. bissch., M. Reg. en Rek. bladz. 435); des [l]andes segel [v]an Drenthe, ao 1341 (chart. Drente); dat mene lant van Drenthe, ao 1350 (chart. rijksarch. Gron.); des landes zeghele van Drenthe, ao 1357 (chart. Drente); deken van Drenthe, ao 1359 (chart. rijksarch. Utr.); ao 1374 (chart. Drente); des landes van Drenthe, a° 1375; in Drenthe, ao 1376 (chart. rijksarch. Gron.); gheleghen in Drenthe, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek, bladz. 776); den lande van Drenthe, ao 1384 (chart. Drente); ghemene land van Drenthe, ao 1395 (chart. rijksarch. Utr.); land van Drenthe, ao 1396 (chart. Deventer); deken in Drenthe, ao 1409; in den palen van Drenthe, ao 1421; in den lande van Drenthe, 1438; deken van Drenthe, ais 1442, 1453; der alinger Drenthe, ao 1456; des landes van Drenthe, ais 1473, 1474; slands van Drenthe, ao 1479; in den lande van Drenthe, ao 1484; in Drenthe gelegen, ao 1486; decken van Drenthe, ao 1493; in den lande van Drenthe, ao 1513; alsye recht was int Drenthe, ao 1518 (charters Drente); des landes van Drenthe, ao 1534 (stuk Drente); in den lande van Drenthe, ao 1535; slantz van Drenthe, ao 1548; des lants van Drenthe, ao 1550; alinge landtschap van Drenthe, ao 1556; stathalder ende capiteyn-generael over ... Drenthe.., ao 1561; der lantscappe Drenthe, ao 1569; inwoenderen onss lantz van der Drenthe, ao 1573; gecommitterde over den gouvernementen van ... Drenthe, ao 1584 (charters Drente); die landtschap van Drenthe, ao 1598 (stuk Drente).

Drinthea, - in Drinthea, Twinthea et aliis locis, ao 1353 (chart. rijksarch. Utr.).

Drinten. in den landen Covorden und Drinten, ao 1357 (chart. Deventer).

Drente. — unse lant van Drente, ao 1383 (chart. rijksarch. Gron.); in onsen lande van Drente, ao 1447 (Divers. II Rud. de Diepholt, fol. 84); in den lande van Drente, ais 1470, 1504, 1541; tslantz van Drente, ao 1566 (charters Drente); als ick reijsde in Drente, ao 1584 (Rek. Dikninge 1583/4); die landtschap Drente, ao 1598 (stuk Drente).

Drent. -- in Drent, ao 1412 (Landrecht i. h. Divers. I Fred. de Blanckenhem, fol. 53 volg.).

Drentht. in den lande van Drentht, ao 1484; des lands van Drentht, ao 1489; slants van Drentht, ao 1538 (charters Drente).

Dreenthe. - slandtz van Dreenthe, ao 1526 (Ordelen, bladz. 50). Dreenth. slandtz van Dreenth, ao 1526 (a. w. bladz. 52).

Dreinthe. — landtz van Dreinthe, ao 1529 (a. w. bladz. 86); in den lande van Dreinthe, ao 1530 (a. w. bladz. 92); slantz van Dreinthe, ao 1542 (chart. Drente).

Drentte. – in sijner .. lainde van Drentte, ao 1531 (Ordelen, bladz. 107); in den lande van Drentte, ao 1541 (chart. Drente).

Drenth. — uut den goede .. in Drenth, ao 1532 (chart. Drente); stadtholder und cappitein-generall van., Drenth, ao 1596 (stuk Drente).

Drenthte. — tslandts van Drenthte, 1552 (Ordelen, bladz. 269).

2. BEWONERS.

de Drenthen. tieghens de Drenthen, ao 1324 (Schuldreg. v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz, 41); den Drenthen geloeft, a° 1396 (chart. Deventer).

Drenthones, injuriantur Drenthones domino episcopo, ao 1325 (Schuldreg. v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 47); Drenthonum littera, ao 1327 (a. w. bladz. 85); nullus Frisonum seu Drenthonum, a° 1338 (chart. rijksarch. Gron.).

Threntones. inter munitionem Threntonum et civitatem Groninge, ao 1339 (chart. rijksarch. Gron.).

3. ADJECTIEVEN.

Drentescke. - in Drentescke lantrechte... bi Drentescken lantrechte, ao 1340 (chart. rijksarch. Gron.).

Drentes. – alse Drentes lantrech wiset, a° 1342 (chart. rijksarch. 's Grav.).

Drentheske. – in Drenthesken lantrechte, ao 1350 (chart. rijksarch. Gron.).

Drenthesche. — to rechten Drentheschen lantrechte, ao 1367 (chart. Drente).

Drentsche. -- to rechten Drentschen lantrecht, a° 1376; bynnen Drentschen lantrechte, ao 1382 (charters rijksarch. Gron.); to Drent

schen lantrechte, ao 1390; als Drentsch lanthrecht is, ao 1491; na den Drentschen lantrechte, ao 1532; nae vermeldynge ons Drentschen lantrechts, ao 1546 (charters Drente); nha den hogesten Drentschen lantrechte, ao 1598 (stuk Drente).

Drensche. mit rechten Drenschen lartrecht, a° 1381 (chart. huis Echten); up den Drenschen gront, a° 1518; nae onse Drensche hogeste lantrecht, a° 1554; nae den hoegesten Drenschen lantrechte, ao 1577 (charters Drente); nha dem bogesten Drenschen lantrechte, ao 1600 (stuk Drente).

Drenths. beholdelic ... alle alsulker privilegien ende Drenths landrechts, ao 1395 (chart. rijksarch. Utr.).

Drents · als een Drents lantrecht is, ao 1418 (chart. Drente). Drentesch, also Drentesch lantrecht is, ao 1465 (chart. Drente).

Drentschenne. nae den hoegesten Drentschenne lantrechte, ao 1563 (chart. Drente).

Drenssche. nae den hoegesten Drensschen lantrechte, ais 1575, (chart. Drente), 1580 (stuk Drente).

4. GESLACHTEN.

de Drenthia. a Wernero de Drenthia '), ao 1352 (chart. rijksarch. Gron.).

Drent. — Jan Drent, a° 1598 (Ordelen bladz. 401).

II. Dingspelen.

1. Zuidenveld.

Zuedenuelth. - ais 1531, 1532 (Ordelen bladz. 3, 4).
Suijdenuelth. - ais 1533, 1544 (a. w. bladz. 5, 6).
Suedenuelt. ais 1542, 1543 (a. w. bladz. 111, 112).
Zuydenfelt. — ais 1546, 1547 (a. w. bladz, 160, 176).
Suydenfelt. ais 1547, 1559, (a. w. bladz. 169, 342).
Suedenfelt. ao 1557 (a. w. bladz. 315).
Zuydenvelt. - ao 1560 (a. w. bladz. 358).
Zuydenveldt. - ao 1560 (a. w. bladz. 362).
Suydenuelt. ao 1596 (a. w. bladz. 377).

1) Het is niet geheel zeker, dat hier niet sprake is van Werner uit Drente.

2. Beiler dingspel.

Beylen ind Borck. – Beylen ind Borck, ao 1531 (Ordelen

bladz. 3); Beylen, Borck, ao 1532 (a. w. bladz. 4); Beijlen

ind Borck, ao 1544 (a. w. bladz, 6). Beylenne ende Borck. – ao 1542 (Ordelen bladz. 111). Beylen. — uut Deuerer dynxspull ende Beylen, ao 1543 (Ordelen

bladz. 134); Beylen, ao 1559 (a. w. bladz. 342). Beylen-dynxspull. — Beylen-dynxspull, ao 1550 (Ordelen bladz.

231); Beijlen-dinckspel, ao 1596 (a. w. bladz. 377). Beyler dynxspull. – in Beyler dynxspull, ao 1550 (Ordelen

bladz. 231); uuth Beyler dinckspil, ao 1600 (a. w. bladz. 414). Beyllenn. — ao 1560 (Ordelen bladz, 358).

3. Dieverder dingspel.

Dever-dinxpeel. – richter van Dever-dinxpeel, ao 1412 (chart.

rijksarch. Utr.). Deuer-dinxspil. - Deuer-dinxspil, ao 1519 (Ordelen bladz. 16);

Deuer-dynxspull, ao 1550 (a. w. bladz. 231); Deuer-dinck

spil, ao 1600 (a. w. bladz. 414). Dieuerer dynxspyll. — ao 1526 (Ordelen bladz. 51). Deuerenn. ais 1533, 1551 (a. w. bladz. 5, 249). Deuerer dynxspull. - Deuerer dynxspull, ao 1543 (a. w. bladz.

134); Deuerer dinxspul, ao 1560 (a. w. bladz. 362). Doueren. ais 1551, 1560 (a. w. bladz, 249, 359).

4. Rolder dingspel.

Roelde. dat dinxspil van Oestermoer ende van Noerdenvelde ende

van Roelde, ao 1412 (Landrecht i. h. Divers. I Fred. de Blancken

hem fol. 53 volg.). Rolde. - dis 1531, 1549 (Ordelen, bladz. 3, 206). dat dynckspyll van Rolden. - ao 1532 (a. w. bladz. 4). Rolder dijnckspyll. – Rolder dijnckspyll, ao 1533 (a. w. bladz.

5); Rolder dinckspil, ao 1599 (a. w. bladz. 407). Roldenn. ao 1544 (a. w. bladz. 6). Rolden. - Rolden, ao 1546 (a. w. bladz. 160); dre dynxspull, alse

Rolden, Noirdenfelt ende Oistermoir, ao 1559 (a. w. bladz. 350). Rolden-dynxspull. — ao 1550 (a. w. bladz. 231).

5. Noordenveld.
Noerdenvelde. dat dinxspil ... van Noerdenvelde, ao 1412,

zie Rolder dingspel: Roelde.
Nordenuelt. — ao 1519 (Ordelen bladz. 16).
Noerdenuoltt. ao 1531 (a. w. bladz. 3).
Noerdenuelth. ais 1532, 1544 (a. w. bladz. 4, 6).
Noerdenuelt, – in Noerden uelt, a° 1542 (a. w. bladz. 119);

Noerdenuelt, a° 1596 (a. w. bladz. 378).
Noerdenfelt. qis 1546, 1559 (a. w. bladz. 160, 342).
Noirdenfelt. ao 1547 (a. w. bladz. 169); ao 1559, zie Rolder

ding spel: Rolden.
Noerdenvelt. — ao 1550 (Ordelen bladz. 231).
Nordenfelt. — ao 1554, 1557 (a. w. bladz. 289, 315).
Noordenveldt. ao 1560 (a. w. bladz. 359).

6. Oostermoer.

Oestermoer. - dat dinxspil van Oestermoer, ao 1412, zie Rolder

dingspel: Roelde; bij den Oestermoer, ao 1498 (charter

Drente); Oestermoer, ao 1559 (Ordelen bladz, 342).
Oistermoer. - ais 1531, 1548 (a. w. bladz 3, 187).
Oistermoir. ais 1554, 1560 (a. w. bladz. 289, 359).
Ostermoer. ao 1557 (a. w. bladz. 315).
Oestermuir. ao 1596 (2. w. bladz. 378).

III. Dorpen, gehuchten, huizen, wateren enz.

A, water in de gemeente Norch, loopende in noordelijke richting, zich vereenigend met het Oostervoordsche diep e. a. wateren tot Peizer diep.

die Nye Ae. ao 1381 à 1383, zie Norch: Norch.

[blocks in formation]

Wold A. die Ae. die Ae to Blijdensteden, ao 1428; de Ae to Bliden

steden, ao 1429; streckende van der Ae toe Blijdensteden an Hauelder marcke, ao 1483; dat arffe gheleghen in de Oesterburen ..., daer ... ghelandet ys... an de noertsydt de A e, ao 1547 (charters Drente).

« VorigeDoorgaan »