Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Eeffssijnge. Meppel(1) .. Item Laurens op Eeffs sijnge, ais 1544,

1546 (t. z. pl.).
Esschinge. — Hylbrantz op Esschinge, ao 1545 (Ordelen bladz, 156).
Effsinge. Hylbrant op Effsinge, ao 1547 (a. w. bladz. 170).
Eeffsinge. Hylbrant (Hilbrant) op Eeffsinge, ais 1549, 1555

(a. w. bladz, 226 en 311). Geslachten: Esschinge. - Jan Esschinge, ao 1554 (Ordelen bladz. 295). Eeffsinck. tusschen Jan Seynen Eeffsinck..

ende die gemeene buijr van Koldervene, ao 1598 (Ordelen bladz. 399); tusschen Jan Seijnen Eeffsinck .. ende Arent ten Bloemenberch . ao 1599 (a. w. bladz. 402).

Eext, dorp in de gemeente en ten Z. O. van Anlo.
Exte. — die buuren van Exte, ao 1526 (Ordelen bladz 57); de

buer van Exte, ao 1527 (a. w. bladz. 63).
Eext. tusschen den van Rolde .. ende den van Eext, ao 1544

(a. w. bladz. 137). Ext. tusschen den van Rolde . . ende van Ext, a° 1544 (a. w.

bladz. 150).
Eechste. tusschen die buiren van Eechste., ende die van Anderen,

ao 1598 (a. w. bladz. 390).
Eegeste. Houinge toe Eegeste, ao 1600 (8. w. bladz. 415).

Eggingehus, huis te Gees.
Eggingehus. – In Goys: Eggingehus solvit.., ao 1298 à 1304

(stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Egghynghe. Hynrick Egghynghe, woenende thoe Vyzer, ao 1555 (chart. Drente).

Eggynghe. Hynryck Eggynghe, ao 1555 (t. z. pl.).

den Eychelkolck, goed in de Wijk?

den Eychelkolck. - ao 1481, zie die Belyng her hoefstede.

Eysinge-guet, goed te Gieten.
Eysinge guet. uut Eysinge guede to Gheten, ao 1446 (chart.

Drente).
Geslachten: Eijsynck, Evert Eijsynck,' ao 1564 (chart. Drente).

Eisinge. — Roleff Eisinge, ao 1575 (chart. Drente).

Eyssinghe-erve, goed te Erm.
Eyssinghe erve. – to Erme over Eyssinghe ende Wermynghe

erve, ao 1458 (chart. Drente).

Ekehaar, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Rolde.

Ekehaér. Sebastyaen tEkehaer, ao 1556 (chart. Drente).

van

Eleveld, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Rolde.
Eleuelde. de buer Duerse ende de van Eleuelde, ao

1484 (chart. Drente).
Eleuelt. – by Eleuelt, ao 1571 (Rek. Dikninge 1570/1).
Geslachten: Eleuelde. - Roleff van Eleuelde, ao 1484 (chart. Drente);
Johan van Eleuelde, ao 1543 (Ordelen bladz. 132).

Elevelt. Hermen Elevelt, ao 1508 (chart. Drente).
Eeluelde. Jan van Eeluelde, ao 1544 (Ordelen bladz. 140).

Elinge-ghuedt, goed te Gees.

Elinge ghuedt. — thoe Ghees, ao 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Ellerslo, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Rolde.

Ellerslo. – tot Ellerslo, ao 1395 (chart. rijksarch. Gron.). Geslachten: Heilerslo. Bertoldus et Lambergis de Heilerslo.. necnon omnes .. markenoten in marka de Witten, ao 1302 (chart. Drente).

Ellerslo. - Berneer van Ellerslo, ao 1395 (chart. rijksarch. Gron.).

Elmeringe-goet, goed onder Rolde 1).

Geslachten: Elmeringe. — twe acker., in der bứürscap van Anrepe.., welke twe acker voers. tobehoerden Henrick ende Herman Elmeringe gebroders, ao 1462 (chart. Drente).

Elmeringhe. - Hermen Elmeringhe (gegoed te Grollo ?), ao 1469

(chart. Drente).

Elp, gehucht in de gemeente en ten N. 0. van Westerbork.
Elp. in den kerspel van Borck ende in der merke to Elp, ao

1453; to Elp, ao 1492 (charters Drente), ao 1519 (Ordelen bladz,
20); van Elp, ao 1530 (chart. Drente); demm van Zwichteler ende
Elp, ao 1551 (Ordelen bladz. 258, 259); die van Elp, ao 1600
a. w. bladz. 420).

1) Vermeld bij Maguin Kerkel. Geschied. v. Drenthe, Bijlagen bladz. 32.

Eelp. tho Eelp, ao 1513 (chart. Drente).
Elpe. – toe Elpe, ao 1516 (chart. Drente).

Ellup. — ao 1588, zie Nyenhuis: Nienhuis.
Adjectieven: Elper. – op Elper eesch, ao 1530 (chart. Drente).

die Elsette, stuk land in het Dwingler broek, die Elsette, een veerdel waerscopes gelegen in Dwingeler broke

in der Elsette, geheten Nydebringe waer, ao 1441 (chart. Drente).

Eltinge-goet, goed in de marke van Noordsleen en het kerspel van Sleen. Eltinge goet. — .. in der burscap van Nortslene, ao 1365 (chart.

Zwolle).

Elvynghe-guet, goed in de marke van Gees en het kerspel van Zweelo. Elvynghe guet. Anno XLIIII. Zwelre kerspel, toe Gbees ...

Elvynghe guet toe Ghees, ao 1544 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.). Elvijnge guet. -- Elvijnge guet toe Ghees, ao 1545 (t. 2. pl.). Elwynge guet. — Elwynge guet toe Ghees, ao 1546 (t. z. pl.).

die Emelange, stuk land te Holte ?).

die Emelange. — ° 1417, zie Wedekinghen erve ende guet,

Emingehus, huis te Uffelte.
Emingehus. – in Uffelte

in Uffelte .. item Emingehus, a° 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Emminghe. (te Uffelte in het kerspel van Westerhesselen), ao 1503

(chartt. z. pl.). Geslachten: Eminge. – Folcardi Eminge, ao 1276 (chart. Drente).

Emynge. Roloff Emynge.. toe Peyse, ao 1479 (chart. Drente).

Eminge spyck, made te Uffelte.

Eminge spyck. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Emmen, dorp, hoofdplaats der gemeente Emmen.
Emne. meyeri in Emne... curtim suam in Emne... in marka

Emne, ao 1313 (chart. rijksarch. Utr.); custodem in Emne, ao

1374 (chart. rijksarch. Gron.). Empne. – in der bảerscappe unde in den kerspel tot Empne, ao

1) dye Hemelanghe lag op Elper esch. Emelang ligt bij Wijster.

1376 (chart. rijksarch. Gron.); ao 1381 à 1383, (zie Germynghehuys; custodem in Empne, ao 1431 (chart. Drente); scholtes to Empne, ao 1538 (chart. Drente); toe Empne, ao 1557 (Ordelen

bladz. 318). Empno. to Empno, ao 1542 (Ordelen bladz. 121). Emmen. de van Emmen, ao 1551; den van Emmen, ao 1560;

toe Emmen, ao 1596 (Ordelen bladz. 257, 372 en 379). Emme. - toe Emme, ao 1596 (Ordelen bladz. 379). Geslachten: Emmen. Johan van Emmen, ao 1570 (chart. Drente).

Endelingher goet, goed in de marke van Lede (?) en het kerspel van Dwingelo.

Endelingher goet. - a° 1381 à 1383, zie Dwingelo: Dwinghelo.

Enekingehus, huis in de villa” Loon en het kerspel van Rolde. Enekingehus. item decima in villa Loen, que est in parochia

Roetlo, solvit una domus, Enekingehus dicta, que est sculteti de

Eledbe, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Enekinghe. - decima domus dicte Enekinghe, ao 1356 (chart, t. z, pl.).

Enekingher goet, goed bij Meppel in het kerspel van Colderveen 1). Enekingher goet,

goet, Enekenshuus. Eneking her goet tot Mepplo... dat gheleghen is in den kerspel te Coldervene .. vercoft .., dat Dyderic .. hebben zellen Eneking her goet, alsoe alset gheleghen is in die marke tot Mepplo opten hoghen ende in den siden, ten holte ende ten felde, mit ware ende mit scare, behoudelic .. alle die zeker renten, die tot Enekenshuus horen ende die over dat goet ende Woltinge ende Ovesinghe goet gheleghen ziin, ao 1368 (afschr, in een renversaal. d.d. 1368, rijks

arch. Utr.). Enekinge goet. - een erfgen .. to Meppell metter oestersijde an

die Olde A [ende metter westersij]de aen Enekinge goede, ao

1438 (chart. Drente). Geslachten: Enekinge. – Helmich Enekinge (gegoed te Meppel), 2° 1465 (chart. Drente).

Enekynck. Helmich Enekynck, ao 1485 (chart. Drente).

1) Is dit hetzelfde als Anekingehus? Zie aldaar.

Enekynghe. Wy Johan Egbers, Koep Wiltinghe ende Johan

Enekynghe, ghebroders, ao 1487 (chart, Drente). Enekinck. – Helmich Enekinck, ao 1491 (chart. Drente).

Erm, gehucht in de gemeente en ten Z. O. van Sleen.
Ermen, — Rodolphus Nisinge de Ermen, ao 1302 (chart. Drente);

den bueren van Ermen, ao 1544 (Ordelen bladz. 141). Armen. tot Armen, ao 1397 (chart. rijksarch. Utr.); de(n)

bu(e)ren van Armen, ais 1544, 1551, 1552, 1557, 1558 (Ordelen

bladz. 136, 260, 274, 327, 342). Erme. to Erme, ao 1458 (chart. Drente); de buer van Erme,

ao 1527 (Ordelen bladz. 61); tot Erme, ao 1529 (a, w. bladz. 81);

die buiren van Erme, ao 1598 (Ordelen bladz. 401). Eerme. – die buijr van Eerme, a° 1598 (Ordelen bladz. 401).

Esdoringhe ghaerde, hof te Lede.
Esdoringhe ghaerde. groven tyende ... over Lebbelinghe goet

vorscreven ende over enen ghaerden, die gheheten is Esdoringhe
ghaerde, ao 1388 (chart. Drente).

Ettelte, gehucht in de gemeente en ten N. 0. van Havelte,
Attelt. (het huis Rossinge te) Attelt, a° 1438 (chart. rijks-

arch. Utr.).

Eursinge, gehucht in de gemeente en ten N. van Beilen,=Rossyng he?

Eursinge, gebucht in de gemeente en ten Z. van Westerbork.
Geslachten: Orssinghe. - Jan Orssinghe, ao 1519 (Ordelen bladz. 15).

Orssynghe. - Jan Orssynghe, ao 1519 (t. z. pl.).
Oersynghe. - Jan 0 ersynghe, ao 1519 (a. w. bladz. 19).
Orsinge. Jan Orsing e, ao 1521 (a. w. bladz. 32).
Oersinge. Reyner Oersingé, ao 1553 (a. w. bladz. 282).

Evekinghe, goed te Drouwen in het kerspel vau Borger.
Evekinghe. — dat goet to Evekinghe.. to Druwen in den kerspel

to Borgheren, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v, b. Sticht, M.
Reg, en Rek. bladz. 772).

Exlo, gehucht in de gemeente en ten N. 0. van Odoorn.

« VorigeDoorgaan »