Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

van Kovoerde. Reynold van Kovoerde, ao 1380 (chart. rijks

arch. Utr.). van Covoerde. Reynolt van Covoerde, ao 1381 (Judiciaal

Floris V. Wevelinchoven, fol. 16 en 17 verso), ao 1397 (chart.

rijksarch. Utr.). van Covoirde. Reynolt van Covoirde recepit, a° 1382 (Jud.

F. v. W. fol. 41 en 42). de (van) Kovoerde. - Reynoldo de Kovoerde, ao 1386; Reynolt

van Kovoerde, ao 1390 (a. w. fol. 124 en 157 verso). van Coverde. — Reynolt van Coverde, ao 1390 (a. w. fol. 157 verso). de Kovoerdia. – Reynoldum de Kovoerdia, ao 1390 (a. w. fol. 176). van Covorden. Reynolt van Covorden, ao 1392 (8. w. fol.

166), ao 1397 (chart. Zwolle). van Koeverden. Reynalt van Koeverden, a° 1395 (chart.

Deventer). van Coevoerden. Reynout van Coevoerden, ao 1395 (afschr.

i. e. chart. dd. 1395 gemeente-arch. Utr.). de Covoerden. – Reynaldum de Covoerden, a° 1395 (Judiciaal

Fred. v. Blankenheim fol. 26). van Kovoerden. – Reynolt van Kovoerden, ao 1395 (a. w. fol. 21). van Coeverde. Reynalt van Coeverde, ao 1397 (chart. Staats

arch. Münster). van Coeuoerden. Reynart van Coeuoerden, ao 1510 (chart.

Drente). van Couorde. Reynolt van Couorde, ao 1510 (chart. Drente).

Couerden. Toebe van Couerden, do 1551 (Ordelen bladz. 250)

van

Colderveen, dorp in de gemeente en ten Z. W. van Nijeveen. Coldervene. tot Mepplo .. in den kerspel te Coldervene, ao

1368 (afschr. i. e. renversaal dd. 1368 rijksarch. Utr.); ao 1566, zie Meppel: Meppell; op Coldervene, ao 1570 (Rek. Dikninge

1570); die buyr van Coldervene, ao 1597 (Ordelen bladz. 381). Couderveen. – in parrochia et villa de Couderveen, ao 1379

(chart. rijksarch. Utr.); Couderveen, ais 1412, 1417 (charters

t. 2. pl.). Colderveen. — ao 1418 (chart. rijksarch. Utr.); in den kerspel van

Colderveen, ao 1421 (chart. Drente); den van Colder- ende

Nyeveen, ao 1545 (Ordelen bladz 158); die bouren van Colder

veen ende Nijeveen, ao 1557 (a. w. bladz. 318). Colderuene. – toe Colderuene, ao 1511; schulte toe Meppell

ende toe Colderuene, ao 1517; onder de clocke to Colderuene,
ao 1541 (charters Drente); tho Colderuene, ao 1569 (Rek. Dik-
ninge 1569/70); onderschülts thoe Meppel, Colderuene ende

Nyeuene, ao 1599 (Ordelen bladz, 405).
Colderveene. den pastoer van Colderveene, ao 1560; die

buir- of kerckvaechden van Colderveene, a° 1597 (Ordelen

bladz. 369 en 380). Kolderuene. up Kolderuene, ao 1578 (Manuaal Dikninge

1572 vlg.) Geslachten: Coldervene. over Jan Coldervenen husijnge(n), ais 1543–1546 (Man. Dikn. 1543 vlg.).

Colderueninge. — aver huis ende hoffstede Johan Colderueninge,

ao 1572 (Man. Dikn. 1572 vlg.).

Cortackers(guet, Kortackersghuedt, zie Tackynghe.

dat Corte stuck, akker in de marke van Uffelte.

dat Corte stuck. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

die Coteracker, akker te Holte.

die Coteracker. — ao 1417, zie Wedekinghen erve ende guet.

Kotinge-goet, goed te Havelte').

Kotinge goet. ao 1342, zie Havelte: Hovelde.

Cralo, gehucht in de gemeente en ten N. 0. van Ruinen.
Craenlo. domus de Craenlo, ao 1298 à 1304 (stuk rijks-

arch. Utr.). Kraelle. Woerding guet tot Kraelle, alst gheleghen is in der

marcke van Peesse, ao 1414 (chart. Drente )). Cralle. van Wordynghen guede in der marke too Cralle in

der buerscap to Cralle, ao 1427 (chart. Drente).

1) Een Koeting e-veene lag in de marke van Ansen.

2) In dorso van het charter staat met eene hand uit de 1ste helft der 15de eeuw „Karalde een half mud r.” en met eene uit 2de helft dier eeuw ,1/2 mudde roggen to Kralen”.

[ocr errors]

Krale. tusschen Otte Collen ende Clais toe Krale, ao 1552

(Ordelen bladz, 274).

Cralo, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Ruinerwold.

Adjectieven : Crallynger. – de grove tenden over Crallynger marcke in den kerspele van Meppelen tusschen der Ae to Blidensteden ende Reesten stroem, ao 1428 (chart. Drente).

Cralingher. – thenden gheleghen in Craling her marck, ao 1471

(chart. Drente). Geslachten: van (de) Kralen. Euert van Kralen (te Buddingwolde ?), ao 1445; her Euert van Kralen, decken van Drenthe, ao 1493; Euerhardus de Kralen, ecclesie parrochialis in Dwyngloe vicarius, parcium Drenthie in anno bisextili decanus, a° 1500; Wolter van Kralen, in der tyt schulte toe Meppell, ao 1500 (charters Drente).

van Krale. - Wolter van Krale, in der tyt schulte to Meppel,

ao 1501 (chart. Drente). (van) Cralen. Johan van Cralen (gegoed te de Wijk), ao 1520

(chart. Drente); Euert van Cralen, ao 1550 (Ordelen bladz, 241);

Euert zaligen Jan Cralons soene, ao 1570 (Rek, Dikninge 1569/70). van Kraele. Johan van Kraele, ao 1543 (Ordelen bladz. 132). van Craelen. Jan van Craelen Euerss., ao 1550 (a. w. bladz.

241); Arent van Craelen, ao 1577 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.). van Crale. Euert van Crale, ais c. 1574, 1577 (Manuaal Dik

ninge 1572 vig.).

Krozematen, groenland in de gemeente en ten Z. van Dalen.
die Crosmat. al den vene, de dar licht twischen der Crosmat,

unde (Pa]dinghe boulant mit allen den maden, de darundgheghen
ligghet, ao 1341 (chart. Drente).

des Crumen goet, goed te Haalweide.
des Crumen goet. – van des Crumen goede in der Holeweyde,

ao 1363 (chart. huis Echten).

die Krumen Wynkel, stuk land onder Rolde of Dwingelo.

die Krumen Wynkel. - ao 1463, zie die Bake boem.

die Cruwacker, akker in de marke van Leglo en het kerspel van Diever.

die Cruwacker. – ao 1493, zie Rentynghe-arve.

Kulinghe-guet, goed in de marke van Echten en het kerspel van Ruinen.

Kulinghe guet - ende erve als dat gheleghen is in den kerspel

to Rane in der marke ende buerscap to Echten, ao 1431 (chart, Drente).

Cåltinge, huis in de »villa” Loon en het kerspel van Rolde.
Cúltinge, decima in villa Loen, que est in parochia Roetlo..

domus dicta Cůltinge solvit .., ao 1298 à 1304 (stuk rijks-
arch. Utr.).

Kusynge-erve, goed in de marke van Pesse.
Kusynge erve. Albert, Johan ende Thys Greuinge.. hebben ver-

cofft .. onsen oem Henrick Wygers wonende op Kusynge erve,
onse andeell van Kusinge, huyss, hoffstede, schuere ende alle
ander tymmer, myt den gronde, myt den olden gaerden, liggende
by den brynck, soe dat te samen gelegen is in der marcke ende

in der buerschap toe Pesse, ao 1512 (chart. Drente). Kusinge. ao 1512 (t. 2. pl.). Geslachten: Kuijsinge. Johan Kuijsinge, ao 1555 (chart. Drente). Kusinck. item van Kusinck tho Pesse gekoft een paer ossen,

ao 1568 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.). Kusinge. -- Runen .. item Kusing e tPesse jaerlix .., ao 1572 (t. z. pl.).

Laester Dynghe-hof, hof in de marke en het kerspel van Diever.

Laester Dyngbe hof. – ao 1493, zie Rentynghe-arve. Geslachten: Lasterdingh. - Lamme Johan Lasterdingh's dochter (gegoed te Colderveen), ao 1418 (chart, rijksarch. Utr.).

Lagewoldes erve, erf in de marke van Dunninge.
Lagewoldes erve. uut Lagewoldes erve, gheleghen in Dun-

ninger marck, ao 1521 (chart. Drente).

de Lakemude, (stuk land ?) in of grenzende aan de marke van Norch, de Lakemude. eyne maet, die gheliegen is an de zuutsijt van

de Lakemude .. ende stregget voert upp an Johan Hiddinges

[ocr errors]

Voertmaet .. den stock daervan ghelecht .. voer den buren van
Norch, ao 1480 (chart. Drente).

Lambertinge-guet, goed in de marke van Wijster en het kerspel van Beilen.

Lambertinge guet. een huus erpe gheheten Lambertinge

guet., myt enen helen wardel ende waren, myt Lambertinge hofstede.. in der marke ende dorpe to Wyshoren in den kerspel

van Beylen, ao 1421 (chart. Drente). Geslachten: Lambertinge. - Lambert Lambertinge, ao 1421 (t. z. pl.).

dat Lange Bůsch, buurt te Schoonlo in de marke van Grollo en het kerspel van Rolde,

dat Lange Bůsch. - 4o 1450, zie Schoonlo: Scholo.

Langelo, gehucht in de gemeente en ten N. van Norch.
Langele. - in der buerschap ende merke to Langele, ao 1498

(chart. Drente); Henrick toe Langele, ao 1550 (Ordelen bladz. 232). Langeloe. tusschen die van Eelde . . und die van Bunne .. erschenen

mitten drien naesten buyrschappen als nemptlick Norch, Langeloe

und Lyueren, ao 1560 (Ordelen bladz. 368). Langelo. - thoe Langelo, ao 1600 (a. w. bladz. 412). Geslachten: van Langhe. — Rolof van Langhe, ao 1324 (chart. rijksarch. Utr.).

van Langhel. - Rolof van Langhel, ao 1324 (t. z. pl. en Schuldreg.

v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 41).

de Langen Kamp, stuk land bij Meppel '). de Langen Kamp. den landen, alse den Aversten Want ende

Langen Kamp, ao 1558 (Ordelen bladz. 336).

Olde Lanssinc, goed in de marke en het kerspel van Ruinen.

Olde Lanssinc. ao 1381 à 1383, zie Hadeboldinc.
Olde Lantsinghe. – uut mynen guede ende erve, dat gheheten is

Olde Lantsinghe, dat gheleghen is in der marke ende buerscip
to Rune, ao 1437 (chart. Drente).

1) Vergelijk Magnin, Kloosters, 2de druk bladz. 140.

« VorigeDoorgaan »