De mantel der gelijkheid: gender in organisaties

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 1996 - 292 pagina's
De meeste mensen gaan er van uit dat er in de organisatie waar zij werken, en zeker op hun afdeling, sprake is van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Toch komen in de praktijk nog steeds diverse vormen van genderongelijkheid voor, van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en tussen masculiniteit en femininiteit. Dit boek gaat in op deze discrepantie tussen uitgangspunt en dagelijkse praktijk. Het laat zien hoe onderliggende processen in organisaties op subtiele en latente wijze het genderonderscheid (re)produceren en welke betekenis dat heeft voor het bereiken van emancipatiedoelen. Het betreft hier complexe processen. Het genderonderscheid heeft niet alleeen te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan en over zichzelf en anderen denken, maar ook met organisatiestructuur en -cultuur. Het boek doet verslag van een theoretische en praktijkgerichte studie naar gender in organisaties, een nieuw en grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein, dat zich op het kruispunt bevindt van organisatiewetenschappen en vrouwen/genderstudies.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

2
18
Reproduktie van asymmetrie
24
Stelsel van arrangementen
46
5
65
6
88
7
96
Sociale praktijken van het genderonderscheid
123
9
216
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens