Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht: Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2014 - 447 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
De oudste seculiere kapittels in het bisdom Utrecht zijn in de negende eeuw ontstaan en het jongste kapittel dateert uit het begin van de zestiende eeuw. Ter onderscheiding van de beide kathedrale kapittels (Domkapittel en Oudmunster) werden de overige kapittels aangeduid als collegiale kapittels. De Reforma≠tie bete≠kende voor de se≠culiere kapittels in het huidige Nederland het einde van hun bestaan als katholieke geeste≠lijke instelling. Sommige kapittels bleven voortbestaan als geseculariseerde instelling, maar ze waren feitelijk niet meer dan een vermogensfonds voor de protestantse elite. Dit repertorium, samengesteld door Jan Kuys, biedt voor het eerst een systematisch overzicht van de collegiale kapittels in het middel≠eeuwse bisdom Utrecht. Per kapittel wordt onder andere aan≠dacht besteed aan ontstaan en geschiedenis, gebouwen en inventaris, geestelijk leven, in≠terne organisatie, bezittingen en inkomsten, overgeleverde archivalia, boekenbezit en relevante literatuur.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Plaats Stichting Vroegste vermelding
51
Haarlem 1452
98
Gouda 1453
119
Scheveningen 1481
310
Weesp 1489
394
Oudewater 1502
421
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens