Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert, Volume 7

Voorkant
S.J. Baalde, 1775
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 576 - doet tot dat de Naalden met de Zemelen droog zyn. De Naalden dus twee of driemaal in andere Zemelen afgeveegd zynde, worden uitgenomen en in Houten Vaten gedaan, om de goeden af te zonderen , van die welker Punten of Oogen in het
Pagina 575 - dezelven op het Aanbeeld plat aan het eene End, ten einde den Kop en het Oog te formeeren: dan worden ze in het Vuur gedoken om verder te
Pagina 618 - is komt de Nautilus boven en fpreidt een Vlies uit dat door den Wind zwelt, om hem voor Zeil te verftrekken, en hy fteekt twee
Pagina 575 - NAALD, {Acus) Een zeer bekend klein Werktuig, van Staal gemaakt, puntig aan het eene End, en doorgeftoken aan het andere, wordende gebruikt in het
Pagina 576 - aan elke platte Zyde; vervolgens wordt de Punt met de vyl geformeerd, en het geheel eens overgevyld: dit gedaan zynde legt men ze te
Pagina 576 - den middelweg. Als ze nu dus gehard zyn, worden ze in een Yzeren Schup by een Vuur gelegd, dat meer of minder heet
Pagina 618 - deel van zyn Ligchaam tot in die Kamertjes, om het Water naar boven uit .de Schuit te drukken, die door deze
Pagina 641 - Vrede , door Oorlogfchepen geleiden,. die de Zee beveiligen; die de achting voor de Vlag der Staten handhaven; de Rovers in toom
Pagina 576 - Dit dient om ze te temperen en neemt haare Brosheid weg: hier moet ook op den Trap van Hitte grootelyks agt
Pagina 576 - de vuiligheid af met Water en Zeep: vervolgens veegt men ze af met heete Zemelen, die een weinig vochtig gemaakt

Bibliografische gegevens