Placcaet. Resolutie. Generale ordonnantie: Mitsgaders ordre van verpachtinge. Ende Procederen. Item particuliere ordonnantien. Ende instructien. Op 't collecteren. En innen. Vande generale middelen. Van stadt. Groningen ende Ommelanden

Voorkant
arendina Sygers, 1717
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens