Huurgeschillen ontleed

Voorkant
Eburon Uitgeverij B.V., 2012 - 926 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

SNEL ZOEKEN IN DE INHOUDSOPGAVE? 5
29
GEBREKEN AAN GEHUURDE WOON EN BEDRIJFS RUIMTE
60
Hoofdstuk in de inhoudsopgave pagina
87
HERSTEL GEBREKEN OP VERZOEK HUURDER
90
Schadevergoeding als gevolg van een gebrek aan het gehuurde
111
ONTBINDING VAN HUUROVEREENKOMSTEN
120
Ontbinding van huurovereenkomst 8
163
OVERLAST EN HUURBEňINDIGING
180
De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod 19
545
Het bestemmingsplan en de beŽindiging van de huurovereenkomst 19
554
WETTELIJK MEDEHUURDERSCHAP
560
CONTRACTUEEL MEDEHUURDERSCHAP
574
267 BW
583
De opzegging van de onderhuurder en inwonende huurder 19
597
DE MEDEHUURDER EN DE SAMENWONER NA HET OVERLIJDEN VAN
600
De medehuurder en samenwoner na overlijden van huurder 21
614

Overlast en huurbeŽindiging 10
199
SCHADE AAN HET GEHUURDE GEDURENDE DE HUURPERIODE
210
Schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode 10
211
Renovatie van gehuurde ruimten 10
221
De oplevering van de woning en de bedrijfsruimte 11
254
De regeling Koop breekt geen huur 12
289
Huurovereenkomst voor bepaalde duur met betrekking tot woonruimte 12
300
OVERIGE ONDERWERPEN ALGEMEEN HUURRECHT
337
De opzegging van kantoren en opslagruimten 13
338
Servicekostenafrekening 13
360
HUURPRIJZEN
387
Allinhuurprijzen 15
401
ALLINHUURPRIJZEN
409
Periodieke huurprijsverhoging 15
413
Huurprijsverhoging en renovatie 15
441
Huurprijs en gebreken aan de woning 16
450
De procedure bij de huurcommissie 16
459
Verlaging huurprijzen 17
471
De positie van de onderhuurder 17
477
DE OPZEGGINGSFORMALITEITEN
499
DE OPZEGGINGSGRONDEN
510
Opzeggingsformaliteiten ten behoeve van woonruimte 17
515
Wet op het overleg huurders verhuurder 21
620
De VVE en verhuring van appartementen 21
627
De begrenzing van het begrip bedrijfsruimte 22
634
3e De hoofd huurder hoeft niet zelf de exploitatie te voeren
654
4c Het kampeerbedrijf
660
290 BW BEDRIJFSRUIMTEN
668
TWEEDE HUUROVEREENKOMST
674
De huurperiode met betrekking tot bedrijfsruimte 22
677
BEDRIJFSRUIMTE
697
De opzegging van de huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte 23
739
Indeplaatsstelling 25
762
DE INDEPLAATSSTELLING
779
INTRODUCTIE INCASSO VAN HUURVORDERINGEN
802
DE AANMANING
808
HET BOETEBEDING
817
Introductie incasso huurvorderingen 26
825
DE BEREKENDE INCASSOKOSTEN DOOR DE DEURWAARDER
828
Beknopte handleiding procederen 26
833
BEGRIPPENLIJST
882
INDEX
905
BIJLAGE
915
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens