Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden: Uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen opgemaakt, door een bewoner van dat eiland

Voorkant
Erven F. Bohn, 1819 - 90 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 32 - Europa geloofd wordende fabeltje tegenfpreken, dat de honden in Amerika digt bij den Evenaar derzelver vlugheid, en het vermogen van waakzaamheid en blaffen, zouden verliezen. Neen, waarlijk, zij hebben hier even dezelfde hoedanigheden als in Europa, en behoeven in fchranderheid, getrouwheid, waakzaamheid en moed niet te wijken.
Pagina 14 - ... praesidium van den Gouverneur spraken er recht in een gedeelte van de Gouverneurswoning of het Gouvernement, waarvoor twee zalen disponibel waren. In 1819 schreef de Curacaosche onderwijzer GG van Paddenburg van de verdere inrichtingen van dit en andere forten op het eiland ten dienste des rechts: „In het front voor de haven is weder eene poort, waaronder men de hoofdwacht en eene gevangenis voor de soldaten heeft. — Voor het gebouw is een balkon, van waar de publikatien en vonnissen gelezen...
Pagina 72 - Papiament fpreken , en dan naderhand het Hollandsen of Nederduitsch doorgaans gebrekkig en onvolkomen leeren, hetzelve nog gebrekkiger lezende en fchrijvende.
Pagina 31 - De varkens alleen ichijnen aan dit eiland en aan Zuid «Amerika eigen te zijn; dezelve zijn zeer klein, meestal zwart of grijs en geel gefpikkeld. Fijner gevormd, zijn zij geenszins zoo walgelijk als in het moederland. Derzelver vleesch is vrij goed, maar kan niet in
Pagina 77 - Indien geweest is, ligtelijk zal ontwaren , en zijne, in Europa opgedane gevoelens van vrijheid en gelijkheid der Negers laten varen.
Pagina 5 - Januarij bevorens met het liniefchip de -Prins van Oranje en den fchooner de Haai waren aangekomen.
Pagina 16 - Zuidzijde van het fort is een ander, met twee poorten voorzien, het Waterfort genaamd, en met lage fteenen batterijen gewapend.
Pagina 43 - Evarts., en masfbankerts foorten van zeekarpers, den jeefnoek, den fpicsbek, den grooten en kleinen zeebaars, den vliegenden visch en eene -menigte van kleine foorten; ook eet men de ïeéflang, wier beet echter gevaarlijk is.
Pagina 77 - Terwijl dus de meester vol zorgen is 4 en zich vaak in den grond helpt in dure jaren, verteert de flaaf zijn gezet randfoen mais in ge* ruste onverfchilligheid.
Pagina 48 - Eene andere zeer gewone aardvrucht is de Pinda, ter grootte van eenen kleinen . aker, met eene harde brosfe fchiL De vrucht daarvan wordt versch gekookt, doch meest droog gebraden gegeten.

Bibliografische gegevens