Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting

Voorkant
ACCO, 2006 - 491 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Van arbeiderszoon tot allochtoon Een overzicht van
17
Vlaams armoedebeleid in het zog van het armoededecreet
52
Federaal armoedebeleid
62
Tot slot
75
Overmatige schuldenlast
89
Kansengroepen op en vooral naast de arbeidsmarkt
95
Arbeidsmarktbeleid
104
Tot slot
112
Algemene conclusies en uitdagingen
286
De gelijkenissen en de verschillen
294
Deel III
301
Kwetsbaarheid van personen van vreemde herkomst op verschillende
307
Besluit
317
Een omvattende strategie
324
Tot slot
332
De erfenis van de armoedeprogrammas
339

Het secundair onderwijs
119
Een pover gezondheidsverhaal
135
Polariseert de Belgische woningmarkt?
149
Conclusies
171
Conclusie
192
Ouderen
202
Vrouwen
212
Arm en ziek rijk en gezond? Overheidsantwoorden in
219
Beleid inzake gezondheid en ongelijkheid
225
Besluit
237
kansenbeleid in het Vlaamse onderwijs
239
Vaststellingen en vooruitzichten
254
een onmogelijke relatie
272
Conclusie
345
De ontwikkeling van de Ierse armoedetoets
347
Volgende stappen
353
Databronnen en vergelijkbaarheid
359
Enkele conclusies
372
een overzicht
381
Schulden
410
Onderwijs
423
Vijftien besluiten uit vijftien jaarboeken voor de volgende vijftien
441
Vijf besluiten over onderzoek
447
Bibliografie
457
Personalia
489
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 485 - Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996...
Pagina 485 - ... van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994...

Bibliografische gegevens