Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995

Voorkant
Amsterdam University Press, 1997 - 422 pagina's
Hans van Maanen schetst een geschiedenis van de toneelwereld, niet van het toneel. De productie van toneel speelt in die wereld natuurlijk een zeer belangrijke rol, maar de aandacht gaat vooral uit naar de verandering van distributie van theater door de jaren heen. Ook de rol van de overheid - die onophoudelijk probeert de ontwikkelingen te volgen of beheersbaar te houden - wordt belicht. De auteur behandelt de geschiedenis van het toneelbestel op analytische wijze en besteedt daarnaast aandacht aan de belangrijkste knelpunten van het hedendaagse bestel: het kwaliteitsprobleem, de participatiekwestie en het legitimeringsvraagstuk.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

H3 Tussen 1950 en 1970
77
H4 Van 1970 tot 1995
143
Een analyse
267
de toekomst
337
Bibliografie
353
Register
371
Appendix Kerngegevens gezelschappen 19451995
383
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens