Een nieuwe Nederduitse spraakkunst: taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw

Voorkant
Asp / Vubpress / Upa, 2011 - 265 pagina's
Was de achttiende eeuw een periode van taalverval? Was het geschreven Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden een bonte verzameling dialecten? Bestonden er alleen duidelijke taalnormen in het Noorden? Volgens deze studie is het antwoord hierop nee.In Een nieuwe Nederduitse spraakkunst worden taalnormen en schrijfpraktijken onderzocht die leefden in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Het boek vult daarmee een belangrijke lacune op: over de taalsituatie in de achttiende eeuw is weinig bekend. Bovendien worden nieuwe bronnen voor de taalgeschiedenis ingeleid en deels uitgegeven. Het boek legt zo een fundament voor een sociolinguistische beschrijving van de achttiende-eeuwse taal."
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Conclusie woordsoortenleer
80
Ballieu en Van Boterdael Innovatie en een bovengewestelijk Brabants Een coherente normatieve traditie 7 2 Transmissie van taalnormen in het onder...
125
175
175
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens