Historie der stad en meyerye van 'sHertogenbosch: alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant, Volume 3

Voorkant
J. van Schoonhoven en comp., 1777
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 108 - Mogenden welbehagen van den jaare 1657 „geprocedeerd, om de schade den Predikant toegebragt, „door Schepenen te doen waarderen, en die door de „ Gemeente te laaten voldoen, welke die op de Boosdoeners „kon herhalen (sic!).
Pagina 121 - Ge" mert gewezen , altyd op de Hoofdbank des " Kwartiers van Peelland te Helmond, van daar, " op Schepenen van 's Hertogen bofch, en verę
Pagina 109 - Waaldre , leiden hier uit af, dat hun Ho. Mo. „ bevelen , niet werden nagekomen , om dat die, „ welke de euveldaad gepleegd hadden , bekend „ waren, welken de Droflard had moeten ftraffen, „ en geenfins de Gemeente bezwaaren. Dus wa„ ren (r) REQUESTE van den Droflard van Waaldre aan de Staaten Generaal in de NOTULEN noorfz.
Pagina 412 - Het duurde nog eenige jaaren , eer men om herftel daar omtrent bedagt ware. Om van deeze armoede eenig denkbeeld te geeven , moet men weeten , dat zederd den Oorlog , die in het jaar 1689.
Pagina 109 - Deeze zonden dit aan Schepenen alhier, om daar op hun berigt over te geven (j). Het welk behelsde , „ dat het hun Ho. Mo. uit de overgezonde...
Pagina 108 - van den jaar e 1657. geprocedeerd, omdefcha„ de den Predikant toegebragt, door Schepenen ^ te doen waarderen , en die door de Gemeente „ te laaten voldoen , welke die op de Boosdoe
Pagina 36 - Penfionaris , aan de Stad, met eede verbonden was, en geen anderen kon doen, zo lang hy van den eerften niet ontflagen ware.
Pagina 36 - Hof begreep het egter anders, en had hem doen aanzeggen, dat het de redenen der Regeering, en van hem niet aannam, en hem dagvaarde , om getuignis der waarheid te geven, en die te beŽedigen.
Pagina 159 - Kommandeur liet op nieuw den dam wegnemen , waar door niet alleen het .bed der Rivier binnen de Stad , maar ook de Graften van het Hoornwerk, en het Ravelynaan de Hinthamer Poort droog liepen.
Pagina 413 - I?l3* betaald, waar van de Opgezetenen de Renten tegen vier ten honderd, betaalen moeften: Boven dien , moeften alle de 's Lands en Dorps Laften nog voldaan worden.

Bibliografische gegevens