Navorscher, Volume 5

Voorkant
J.C. Loman, Jr., 1855
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 217 - t purpert met zijn bloed, Zijn bloed? — Wy, grijsaards, ja, beleefden zulke dagen, Toen pen en tong in band, en werktuig was van dwang; De willekeur was wet; de Godheid, 't zelf belang; En (wee! ja driewerf wee den oogen die dit zagen!) Het Vaderland bezweek en vond zijn ondergang. Zijn bloed? — Ook 't mijne vloeide, als Themis...
Pagina 193 - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye...
Pagina 93 - Zoo is, by voorbeeld, heir op eer, arm op scherm, rots op los; en, in de sleepende klanken het dubbel rijm, mits het waarlijk sleepe, als voorbeeld op geoordeeld, ketent op rekent. Ja, durfde men de rima assonante der Spaansche Taal invoeren, ik geloof dat onze dichtstukken daarmee bevoordeeld zouden zijn.
Pagina 29 - Het groote tafereel der dwaasheid, Vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX. Zynde een Verzameling van alle de conditien en projecten Van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie etc. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H.
Pagina 163 - Le Miroir || De la || Tyrannie Espagnole || Perpetree aux Indes || Occidentales. || On verra icy la cruaute plus || que inhumaine, commise par les || Espagnols, aussi la...
Pagina 226 - Venales sive Thesaurus ridendi et jocandi ad gravissimos severissimosque viros, patres melancholicorum conscriptos, 3 parts in I vol., front., old mor.
Pagina 236 - Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der negentiende eeuw.
Pagina 58 - Mémoire sur la nature du sel commun , dont les anciens Belges et Germains faisaient usage, par M.
Pagina 321 - LES TAROTS, ET SUR LA DIVINATION PAR LES CARTES DES TAROTS-, PAR M. LE C. DE M. * * * I.
Pagina 267 - Die kan vergaan, Maar een kring om de zon Geeft water in de ton.

Bibliografische gegevens