De islamisering van onze cultuur

Voorkant
Karakter, 14 mei 2012
De publicatie in 1997 van het boek 'Tegen de islamisering van onze cultuur', waarin Pim Fortuyn het drama van de multiculturele samenleving en de achtergronden van de uiterst moeizaam verlopende integratie behandelde, bracht een storm van - gemengde - reacties teweeg. Naast beschuldigingen van racisme en onverdraagzaamheid viel de auteur een brede - openlijke dan wel stilzwijgende - steun ten deel, omdat de feiten nu eenmaal feiten zijn en op den duur niet meer de loochenen zijn. De kern van Fortuyns betoog is dat de cultuur van de islam haaks staat op de waarden en normen van de moderne westerse samenleving. Hij pleit voor een krachtige dialoog tussen beide culturen om zo te komen tot wederzijds begrip met het woord als enige wapen.
 

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

1Het woord als wapen
2Fundamentalisme in breed perspectief
3De scheiding van kerk en staat
4lIannen vrouwen en homoseksuelen
5Volwassenen en kinderen
6Achterstandswijken
Copyright

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens