Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen Keyser Kaerle en Coninck Philips als Hertogen van Gelre ende Graven van Zutphen, als by de edele mogende Heeren Staeten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen, sedert den jaere 1543. tot den jaere 1700. uytgegeven. Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie by de selve Heeren Staeten sedert den jaere 1577. tot den jaere 1700. successivelych genomen, en voorts sodanige præliminaire puncten als by resolutien van ... Heeren Staeten den 19. Martii en 14 Junii 1699. genomen, is vast gestelt ende goet gevonden. Alles door ordre van ... Heeren Staeten by-een versamelt, in twee deelen verdeelt, en uytg. door W. van Loon ...

Voorkant
Gedruckt by S. van Goor, 1701
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen