Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

L E XICON DIPLOMATIC V M,

ABBREVIATIONES
SYLLABARVM ET VOC V M

in

DIPLOMATIBVS

et

CODICIBVS

а

SECVLO VIII. AD XVI. VSQVE OCCVRRENTES

exponens,

SECVLO

IVNCTIS

ALPHABETIS ET SCRIPTVRAE

SPECIMINIBVS INTEGRIS.

Studio
IOANNIS LVDOLFI VALTHERI,
S. R:MATEST. M. BRITANA:

in Archiuo Electorali a Sccretis.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

IOANNEM VVILH. SCHMIDIVM,
Academiae Göttingensis Bibliopolam .

MDCCXLVII .

1. G Schmidt.sc. Brunsvige.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ÆQUO ET ERUDITO LECTORI

S. P. D..
JOANNES HENRICUS JUNGIU S.

[ocr errors]
[ocr errors]

uum haud postrema sit fæculi nostri felicitas, quod
Historiam (quæ Romuli Nepotum disertissimo a

a)
eleganter dicitur testis temporum, lux veritatis, vi-
ta memorie, magistra vita, Sonuncia tintuftatis)
tum a tenebris, tum ab ineptis fabulis liberatam
magis magisque cerram reddat, ac in clara luce

reponat: nemo est paullo eruditior & æquus rerum æstimator, qui inficias eat, inter ceteras venérándæ antiquitatis

relis e) de Orat. libro II, 9.

å

reliquias monimenta illa vetera, quæ Diplomată vocàmus, summo in pretio habenda, auroque contra cariora reputanda esse. Quum enim hæc sint litteræ auctoritate publica confectæ, signis folemniter consignatæ, varia jura atque privilegia continentes, longe profecto majorem fidem merentur, quam historici, privatæ fortis homines, qui plerumque aut nimis creduli aut nimis indiligentes sunt, aut partium ftudiis abrepti sé ligni instar, nervis alienis mobilis, duci sinunt. Econtrario Diplomata rerum gestarum feriem nude & aperte declarant, adeoque omni fide digniffima funt. Hinc (ceu præclare observat Rever. Fr. Theodericus Ruinart «) nata consuetudo, ut fiquis modo Historias, maxime monasteriorum B9 alarum ecclefiarum, urbiumve, aut provinciarum, immo eo familiarum scribere aggrediatur, necesse fit, si modo fibi haberi fidem velit, ut acta vetera B chartas authenticas ad calcem libri repræsentet, qua monumenta merito Probationum titulo decorantur, quod absque illis eorum, quæ narrantur, fides videatur vacillare.

Diplomata enim rerum medio ævo & subsequentibus temporibus gestarum veras & genuinas causas memoriæ produnt, quas Annalium conditores vel ignorant, vel amore in fuos & odio in exteros prætermittunt: Diplomata juris Gentium consuetudinarii & pactitii testes incorruptissimi sunt, omnique exceptione majores: Diplomata temporum rationes, mirum in modum nonnunquam turbatas, dubiisque scriptorum verbis obfcuratas, ita in promtu ponunt, ut res disputatione amplius non egeat: Diplomata locorum veros situs, fata & mutationes in apricum proferunt: Diplomata fummorum Imperantium jura ab insidiis & infultu malevolorum vindicant: Diplomata avitam Ora dinum Provincialium libertatem contra Gnathones aulicos egregie tuen

Diplomata Ecclefiarum Monasteriorumque fundationes, cum annexis juribus ac privilegiis, diligenter referunt: Diplomata familiarum illustrium origines, Imperatorum, Regum, Principum, Comitumque feriem; agnatorum, cognatorum, affinium nomina, arma gentilitia, & quicquid hajuis argumenti est, feris nepotibus commemorant: Denique, ut paucis omnia complectar, omne jus facrum atque profanum, facros, civiles & militares ritus mirifict illuftrant, & plena luce fuffundunt, Quæ cum ita fint, non tantum rei litterariæ, verum etiam bono publico, tam utilia funt quam quæ utilissima. Jca nos censemus, & ita quoque

judi®) in præfas. æterno Mabillonii Operi de re Diplomatica præmisfab.

tur:

judicát Vir summus Johannes Mabillonius a) nec non immortale littes rati orbis decus Godefridus Guilielmus Leibnitius ß).

Nemo autem facile non videt, nos hic veras & sinceras Tabulas innues re, non fictas & dolose suppositas, quales omni ævo maleferiatorum tenebrios num Tavegyíce in medium adtulit, & unde odium ipsius rei, quod hominum esse debebat." Jllis suum pretium conftabit, donec bonarum artium est memoria, erit autem sempiterna; hæ dignæ sunt, quæ cum auctoribus suis in solas & situ & coelo deformes terras amandentur. Nec est, ut ideo quis, quod utique quamplurima fpuria occurrant diplomata, omnibus pris ci ævi genuinis chartis fidem deneget, harumque optimos confectores fugillet: Namque id quin sit maxime frivolum & absurdissimum argumentum, prorsusque doudaóyosos ó oudreyesmos, etiam non lynceus facile viderit. Stultitia quidem fuerit credere, cuncta, quæ circumferuntur, Diplomata esse bonæ notæ; at qui ea, quæ pisce saniora sunt, suspecta habet, totique ita antiquitati diplomaticæ illætabile bellum indicit,

interdicto huic omne adimat jus
Prator, & ad sanos abeat tutela propinquos.

Sunt utique, sunt supposititia Diplomata (quid enim aliud compro: bant Bella illa Diplomatica, quæ æterni nominis Viri Jo. Petrus de Lu dewig y) & Jo. Godofredus de Meiern ;) luculenter descripferunt?) nulla tamen jam pernicies a monstris hisce atque prodigiis comparabitur, quum ope artis criticæ, quæ hodie forentissima eft, & fpeciatim Artis Diplomatica nomine inlignitur, falfa a veris secernere liceat; ne pro carbonibus nos thefauros inveniffe putemus, aut bona fide fallamus & fallamur:

Jnter ceteros hac in re nobismulca cum luce facem prætulerunt præftantisfimi& S.R. Viri Johannes Mabillonius e) & Godofredus Abbas Gottwicen

fis 6) De Re Diplomatica libro I. cap. I. lit. c. & in fupplerń. cap. I. 8. . ®) Jn Præfatione Codici Iuris Gentium diplomatico præmiffa. Hannoverä 1693.

Jn ampliffima pariterque doctissima præfatione Tomo I. Reliqg. M). aique Diplomatum onnis ævi præmiffa. Halæ 1720, d) Jo Prefar. ad Tom. III. AE. Pacis Welipbalicæ public. Hannovetæ 1735.

Jn libris VI. de Re Diplomatica: in quibus (adjicere juvat totum titulum libri jam dudum rari & cari) quidquid ad veterum Inftrumentorum antiquitatem, materiam, fcripturam & Nilum; quidquid ad sigilla, monogrammata, subferipriones ac notas chronologicas; quidquid inde ad antiquariam, historicam, forenfemque disciplinam pertinet, explicatur & illustratur. Accedunt Commentarius de antiquis Regum Francorum palatiis: Veterum scripturarum va. ria Specimina, tabulis LX comprehensa. Nova ducentorum, & amplius, monuinentorum col

Opera & studio Domini Johannis Mabillon, Presbyteri ac Monachi Ordinis So Benedi&ti è congregatione S. Mauri. Editió secunda, ab ipso auctore recognita , emendata

autta. Lutecie - Parifiorum, fumtibus Caroli Robustel,via Facobea, ad insigne arborii Palme. M. DCC. IX. Cum privilegio Regis & fuperiorum faculrare.

a 23

lettio.

« VorigeDoorgaan »