Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Oniony
Oxury of form

jo forms formos by Whitele

ordine få Benedi

yps

tis (1)

nons

7

tetras.

Lif magurny Sie. Salt er aplay bey. Caumy a notre pentur go wif tiny of t honeftum "buy tiny ingor equitatis quam tam ord engir rations. ut id per follicitudiné མ་ officy in ad debitum perducarur offer tum. EC. tum. Caproper redditus. pfeffiones. 7 alia lona uita ficut ea omnia uff "te ac pacifice poffidetis uobis nos eidem monaf "tero and "toritate aplica confirmany. Båt Jieramy & kel Déceby. pontificar n'y duno Decimo.z

7 fee

Interamniae, An. 1237.

Gregorius epifcopus feruus feruorum dej. Dilectis in chrifto ordinis fandi Bene dicti maguntinenfis diocefis. Salutem et apoftolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iuftum eft et honeftum tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis. ut id per follicitudinem officij noftri ad debitum perducatur effectum. Eapropterterras. redditus poffeffiones. et alia bona ueftra ficut ea omnia iufte ac pacifice poffidetis uobis et per uos eidem monafterio auctoritate apoftolica confirmamus. Datum Interamnie X. Kal. Decembris Pontificatus noftry Anno Decimo.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ba

et

e l

Balt. Genatio previt

ut ea

Schaumburgi, An· 1242. BRUND Dey Lubicey er Hamburgey ceclian propofitus. Jole er Gerardus fres Comites Se schowenburg: Omibus prefeus scriptuny intuently, inopperusny et Inatio fipuenit ~gua propter expedit firmitatie de cansa que a nobis fiunt rédigan tur 11 fcripta. dela fut her schowenburgEt ego Balde 111118 få Cumberry in Colonia hys omnibz interfly - et presentes linas de mandato dhy mez. B prendiat manu propria conferipfi Anno Duy of &

i de Winus canoicus

fpi

Becundo --

كم

Bruno Dei gracia Lubicenfis et Hamburgenfis Ecclefiarum Prepofitus Johannes et Gerardus fratres Comites de Schowenburg: Omnibus prefens fcriptum intuentibus in perpetuum Salutem. Generatio preterit et generatio fuperuenit, qua propter expedit firmitatis de caufa ut ca que a nobis fiunt redigantur in fcripta. Acta funt her SchowenburgEt ego ego Baldewinus canonicus fancti Cuniberti in Colonia hijs omnibus interfuy, et presentes litteras de mandato dominj mej B. propofiti prenominatj manu propria

Antwerpiae, An. 1254.

as

etrus

aufu teme

myferatione Suuna De Georg ad velum duren Sue card aplice fed Legames. Mulli ergo omino homini leear- hane paginan ure cófirmatiois infingere, ut er ravio contraire. Baguio aur hoe andprave presumpfovi indignationem omniporentis Dei and Bear022 Dat. Antwerpre 17 Perry 7 pauli apfo22 H. Octobe Anno Sm. &. œ. Luy

Бос

ems se nouerit meursurum •

1

[ocr errors]

Petrus miferatione diuina Sandi Georgii Ad Velum Aureum Diaconus Cardinalis Apoftolice fedis Legatus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftre confirmationis infringere uel ei aufu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem omnipotentis dei et Beatorum Petri et Pauli Apoftolorum cius fe nouerit incurfurum. Datum Antwerpie JJ.Kal. Octobris Anno domini MCCLIIII.

[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]

HP
fundentem cunctis po-cula.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qq M

>

impdent calte tev mare fetü que gignenda
44417
110.
My
It
grayu leuit de qua leges tanta greut Duster
161 OF
uy t
7 7 7 7 qr
mea quonda lterius &c cultore fertilis
1.7.47 q

yitem fecunda pullar fun&utem ginctis
Truck
"Tugs Incut la ewagely test
Hosts
Harheum.
Aber generationis

poculap Lautare

Verbum patris mundo fulfit vir - ginis per uterum cuius mentem

to

oppopol V

edopa

ed

bod ood

of Intertio

Nocturno.

Hp to of aphed P J J Jap odd
non grauauit onus praefens fce-le-rum. Vt in vel-lus plu- uia fic defcen
sodod
coppada tark edo jogled p propada poogdoodood
dit in Maria. culus. So lem iuftitiae conclu - dunt clauftra Mă ri - -ae. Vt in &c.
#ad ja oddd p potopoda pedof
od food
ppopp popt
Gloria Pa tri etFi- lio etSpiritu i fan- cto. Vt in & Antipho Abrahae fit promif-
# opp poped a d
of
poopoo of opp p H
& good
opp poped dd J
fio, quod illius fucceffi-o uelut uelut arena crefceret, ftellisque aequalis fie ret.
pod
Antipho. 9 J
pofede
HP
add JJ Jo
Cantate a Hoc promiffum eft impletum caftae per Mari ae foetum, quae
opp
o opp p
odod god ad Pfalmus-
gignenda gra- num feuit, de qua fe- - yes tanta creuit.
Antipho. I deo
paopp of pape

Pfalmus

J J

Hả

popoo

O

e

e

opo podoo ood

nia.

Ui nea quondam fte - rilis Deo culto-re ferti- lis uitem foecum-dam pullulat
JPG Pfilmus
ppopopopo_Initium fancti Euangelii fecundum Matthaeum.
Liber generationis

Cantate.

Dominus regnauit, exultet.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »